Fibonacci 2048

Zeydilik
Zeyd’îyye ya da Zeydîlik, (Arapça: الزيدية az-Zaydiyya, Batı'da Beşciler olarak da bilinir.) Zeyd bin Ali'nin tâkipçisi olan Şiâ mezhebidir. Zeyd’îyye fıkıhını tâkip eden kişiler Zeydî olarak adlandırılırlar ancak Zeydî Vâsıtî denilen Câferî bir grup da bulunmaktadır.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Zeydilik yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Zeydilik son 30 gün içinde 127 kez arandı. (Durum: 22.08.2013)
Zeydilik için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
6
2
1
zeydilik - itü sözlük
Zeydilik. bu başlıkta. güzelinden getir; başlık içinde ara; bakın dur. tdk sözlüğü; google; imdb; wikipedia; vikipedi; tureng sözlük; youtube (zeydiyye ...
www.itusozluk.com/goster.php/zeydilik
7
5
2
ZEYDİLİK VE YEMEN'DE YAYILIŞI | Ankara Üniversitesi Açık ...
'Zeydilik ve Yemen'de Yayılısı' isimli tezimiz Giris ve üç bölümdenolusmaktadır. Zeydilik, 122/740 yılında Zeyd b. Ali tarafından iktidarı ele geçirmek ...
acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1530/
5
9
3
RAFİZİ YASİR HABİB: ZEYDİLİK BOZULMUŞ BİR MEZHEPTİR! | Şii ...
17 Ara 2009 ... İRAN ANALİZ ÖZEL / Şii din adamı Yasir Habib'in kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yeni bir fetvayı paylaşıyoruz. Habib, takiyye yapmayıp.
www.siimezhebi.com/rafizi-yasir-habib-zeydilik-bozulmus-bir-mezheptir/
1
>30
4
Zeydîlik - Vikipedi
Zeydilik · Alavîler; Banu Ukheydhirîler; Büveyhoğulları · Cüstaniler; El-Mezîdiler; Hasanveyhiler · İdrisiler · Hammûdiler · Kakuyiler · Yemen İmamları/Kralları ...
tr.wikipedia.org/wiki/Zeyd%C3%AElik
2
>30
5
ZEYDiYE - Sevde
ZEYDİYE. Hz. Ali'nin çocuklarından Hz. Hüseyin'in torunu Zeyd'e mensup olanlara verilen ad. 122/740, senelerinde Emevî yönetimine karşı savaşırken şehit ...
www.sevde.de/islam_Ans/Z/34.htm
3
>30
6
Zeydilik ve Yemen'de yayılışı [Zaidism and its spread in Yaman]
6 Şub 2010 ... Zeydilik ve Yemen'de Yayılışı” isimli tezimiz Giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Zeydilik, 122/740 yılında Zeyd b. Ali tarafından iktidarı ele ...
www.belgeler.com/blg/pwa/zeydilik-ve-yemen-de-yayilisi-zaidism-and-its-spread-in-yaman
4
>30
7
Zeydiler Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Zeydiye Mezhebinin Ortaya Çıkışı
7 Şub 2012 ... Mezhepler Dinimizde çeşitli mezhepler vardır. İstersenizönce mezhep deyiminin anlamına bakalım,mezhep dinin herhangi bir konusunda ...
www.renkliweb.com/kultursanat/din/zeydiler-nasil-ortaya-cikmistir.html
8
>30
8
ZEYDİLİK VE TASAVVUF* WILFERD MADELUNG Çev: Salih ÇİFT ...
T.C.. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ. İLÂHİYAT FAKÜLTESİ. Sayı: 9, Cilt: 9, 2000. ZEYDİLİK VE TASAVVUF*. WILFERD MADELUNG. Çev: Salih ÇİFT**.
ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2000-9(9)/htmpdf/M-45.pdf
9
>30
9
Zeydilik Hakkında - MÜNAZARA - Velayet.Com
16 Eyl 2011 ... acaba sitede zeydi olan varmı? varsa sorularım olcaktı 1-Zeydilikte namaz nasıl kılınır ? hanefilere benzermi ? eller bağlanırmı ? 2- zeydiyyenin ...
www.velayet.com/Forum/zeydilik_hakkinda-t21705.0.html
10
>30
10
peygamberin manevi oğlu zeydin karısıyla evlenmesi - uludağ sözlük
ilginçtir. üstelik öyle yok koruma amaçlı, yok himayesine aldı olayı da değil. zeyd daha hayattayken hanımından boşanıyor ve peygamber o hanımla evleniyor.
www.uludagsozluk.com/k/peygamberin-manevi-o%C4%9Flu-zeydin-kar%C4%B1s%C4%B1yla-evlenmesi/
"Zeydilik" için arama sonuçları
Google: yakl. 65.700
bing: yakl. 250
Bilimde Zeydilik
ZEYDİLİK VE YEMEN'DE YAYILIŞI | Ankara Üniversitesi Açık Erişim ...
Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ) Yayın ...
Nüfus - Yemen
Zeydiler çoğunlukla kuzeyde ve Kuzeybatıda bulunmakla birlikte Caferiler ve İsmaililer ... Ülke nüfusu 24 milyon civarında olsa da ülkedeki üniversite sayısı ...
Bilim ve Sanat Vakfı - Zeydilik Atölyesi
15 May 2010 ... Atölyede, Zeydilik mezhebi tarihsel gelişimi içerisinde ele alındı ve ... Eren Gündüz, Öğr. Gör Dr., Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bursa
Yrd. Doç. Dr. Zeydin PALA - Muş Alparslan Üniversitesi
Adı Soyadı, Zeydin PALA [Yrd. Doç. Dr.] e-Posta, z.pala@alparslan.edu.tr zpala@ hotmail.com. web, Google Akademik(Scholar). Santral No, 0436 213 00 13.
Zeydilik ve Yemen'de yayılışı [Zaidism and its spread in Yaman]
6 Şub 2010 ... Zeydilik ve Yemen'de Yayılışı” isimli tezimiz Giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Zeydilik, 122/740 yılında Zeyd b. Ali tarafından iktidarı ele ...
Zeydin Yöyen | Facebook
Zeydin Yöyen ve diğer tanıdıklarınla iletişim kurmak için Facebook'a katıl. Facebook insanlara paylaşma gücü vererek dünyanın daha açık ve bağlantılı hale ...
Yrd. Doç. Dr. Yusuf GÖKALP - Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Üniversite. Yıl. Lisans. İlahiyat. Ankara Üniversitesi. 2003. Y. Lisans ... Gökalp, Y., “Zeydilik; Politik-Karizmatik Liderci Anlayışın Bir Tezahürü”, Dini Araştırmalar, ...
[PDF]ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ . .. . ILAHIYAT FAKUL TESI DERGiSi
Ali ile birlikte siyasi bir hareket olarak ortaya Çikan Zeydilik Kas1m b. lbrahim ve ... Çukurova Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, Islam Mezhepleri Tarihi Anabilim ...
Zeydiye | samil.ihya.org - Islam Ansiklopedisi
Zeydiye. ... Zeydiye. ZEYDİYE. Hz. Ali'nin çocuklarından Hz. Hüseyin'in torunu Zeyd'e mensup olanlara verilen ad. 122/740, senelerinde Emevî yönetimine karşı ...
Zeydilik kavramı için kitaplar
Osmanlıda seyyidler ve şerifler
Osmanlıda seyyidler ve şerifler
Rüya Kılıç, 2005
Şiiliğin diğer bir kolu Zeydilik ise Zeyd (740), ondan sonra da oğlu Yahya'nın ( 743) imametini ileri sürenlerin mezhebidir. Zeydiler kuzeyde Taberistan, güneyde Yemen'de iki devlet kurdular. Zeydiliğe göre, Zeydi imam Kureyşli, aynı zamanda  ...
Mes̨ihât müstes̨ari Hüseyin Kâmil Efendi'nin Yemen ...
Mes̨ihât müstes̨ari Hüseyin Kâmil Efendi'nin Yemen ...
Veysi Karabulut, Hüseyin Kâmil Ertur, 2010
al... hebindendirf Yemen'de imamlığın tarihi Zeydilik mezhebi kadar eskidir. Zeydilik, günümüzde Yemen'in resmi mezhebi durumundadır.2 Yemen'de imam olabilmek için Evlad-ı Resul'den olmak ve gerekli şartları taşımak gerekse de, İmam ...
Cumhuriyet
Cumhuriyet
1978
Kitabın 53. sayfasında Sayın Profesör Mü- bahat Küyel'in Şia'nın Zeydiye kolu için yazdıklarına bir göz atalım: «Ali'nin torununun oğlunu gerçek din başkanı sayanlara Zeydiye denir. Bunlar (buraya dikkatinizi çekerim) Tanrının ya da kutsal ...
Cambridge Resimli Islam Ülkeleri Tarihi
Cambridge Resimli Islam Ülkeleri Tarihi
Francis Robinson (Ed.), 2005
Adlarını 740'ta Kûfe'de başarısız bir ayaklanma girişiminde bulunan Zeyd ibn Ali' den alan Zeydilerin sabit bir imam silsileleri yoktur. Onlara göre Ali ve Fatma'nın oğulları Hasan ve Hüseyin'in soyundan herhangi birisi, eğitimli olması ve ...
Abidin Özgünay: yazar, yayıncı, Cem dergisi kurucusu, ...
Abidin Özgünay: yazar, yayıncı, Cem dergisi kurucusu, ...
Abidin Özgünay, Ayhan Aydın, 2008
Ama Zeydilik de onlar bunu görmüyorlar, görmediler. Dolayısıyla Zeydilik ile Sünni anlayış arasındaki temel fark özelliğini yitirmiş, kaybetmiş oluyor. O da Kurana bağlı, risalete bağlı ve ona göre bir şeriatı var. Nitekim İslam'da ilk mezhep kuran ...
Google aramalarının gelişimi


Zeydilik
kavramı için blog girişleri
zeydilik - @3874338 - itü sözlük
(zeydiyye) `islam`\'ın `şiilik` kolunun bir mezhebi. bu mezhepte 4. `imam` hz. `zeynel abidin`\'den sonra, onun oğlu olan hz. `zeyd`\'in imam olduğuna - @3874338
www.itusozluk.com/goster.php/zeydilik/@3874338
Zeydilik Nedir?
Şiî mezhepleri arasında en ılımlı ' sı ve Ehl-i Sünnet’e her bakımdan en yakın olanıdır. Yakınlıkları, diğer Şii mezheplerinin ilk Uç halifeyi tanımamalarına karşılık Zeydiliğin böyle bir redden uzak kaim alarmda görülür.
www.aklindanevarsa.com/zeydilik/
Ücretsiz Ansiklopedi: Zeydilik
Zeydilik[EXTRACT]Vikipedi, özgür ansiklopedi Jump to: navigation, search İslam İslam Tarihiİnanç EsaslarıAllah'ın Birliği - Tevhid Melekler • Kitaplar Peygamberler • Ahiret Kaza ve KaderTemel İbadetlerİnancın Açıklanması Namaz • Oruç Hac • ZekatÖnemli KişilerMuhammed Ali • Ebu Bekir Muhammed'in Arkadaşları Muhammed'in Ev halkı İslam peygamberleriMetinler, Tarih ve SistemKur'an • Hadis • Şeriyat İslam hukuku • Teoloji Muhammed'in Hayatı Mekanlar • İslam felsefesiİslam'daki mezheplerSiyasi mezhepler İtikadi mezhepler Fıkhi mezhepler • SufizmToplumSanat • Mimari Bilim • Takvim Dini Kişilikler İslam'da Kadın Politik İslam • Cihad Liberal İslam Bayramlar İslam ile ilgili maddelerRetrieved from "http://tr. wikipedia.
ansiklopedi.blogspot.com/2006/02/zeydilik_17.html
ÖZEL DOSYA / HUSİLER KİMDİR – III | İran Analiz
İRAN ANALİZ ÖZEL / Çeşitli internet siteleri, kitaplar, raporlar ve makalelerden derleyerek oluşturduğumuz Yemen’deki ayrılıkçı Şii Husi Hareketiyle ilgili önemli bilgileri içeren dizi dosyamızın üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Zeydiler ile Husiler arasındaki ilişkiler, Zeydiliğin doğuşu, akidesi ve düşünce yapısı, Zeydilik ile Caferilik arasındaki farklar ve Carudiye hakkında bilgiler yer almaktadır. Zeydiler ile Husiler…
irananaliz.wordpress.com/2010/10/06/ozel-dosya-husiler-kimdir-%E2%80%93-iii/
Zeydiye Nedir Vikipedi Kısaca
Zeydiye Nedir Vikipedi Sponsorlu Bağlantılar ]]>ZEYDİYE Hz. Ali’nin çocuklarından Hz.
www.mavirize.com/genel/zeydiye.html
Zeydiler Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Zeydiye Mezhebinin Ortaya Çıkışı
Mezhepler Dinimizde çeşitli mezhepler vardır. İstersenizönce mezhep deyiminin anlamına bakalım,mezhep dinin herhangi bir konusunda çeşitli görüş farklılıkla
www.renkliweb.com/kultursanat/din/zeydiler-nasil-ortaya-cikmistir.html
İSLÂM: ZEYDİYE MEZHEBİ
Hz. Ali'nin çocuklarından Hz.
mezhepler.blogspot.com/2007/09/zeydiye-mezhebi.html
Sırma: Yemen Hala Osmanlı’ya Bağlı…
www.islamanahtari.com/2011/06/sirma-yemen-hala-osmanliya-bagli/
İslam Siyasası
Kadim ülke Yemen'de neler oluyorM. Muhtar ŞANKİTİTimetürk/03.
islamsiyasa.blogspot.com/2011/01/kadim-ulke-yemende-neler-oluyor-m.html
TARİHTEN BUGÜNE ŞİA VE Şİİ YAYILMACILIĞI NEDİR? NE DEĞİLDİR? (2) – MEHMET GENÇ |
www.dusunceatolyesi.com/acem-i-si/tarihten-bugune-sia-ve-sii-yayilmaciligi-nedir-ne-degildir-2-mehmet-genc/
123