Fibonacci 2048

Zamir tamlaması
İsim tamlaması; aralarında anlamca ilgi bulunan, biri diğerini iyelik (sahiplik) yönünden bütünleyen, en az iki farklı isimden meydana gelmiş kelime grubu. İsim tamlamalarında birinci sözcük grubuna tamlayan, ikinci sözcük grubuna tamlanan denir. Aşağıdaki tabloda isim tamlamalarına çeşitli örnekler verilmiştir:

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Zamir tamlaması yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Zamir tamlaması son 30 gün içinde 5 kez arandı. (Durum: 08.11.2013)
Zamir tamlaması için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
1
1
Zamir, Adıl, Zamirler Türleri Çeşitleri Özellikleri Örnekler Konu Anlatımı
-Tamlayan eki (ilgi hâl eki)ni alabilirler; iyelik eklerini almazlar. Bu durumda şahıs zamirleri tamlamalarda ancak tamlayan olarak kullanılabilirler.
www.turkceciler.com/sozcuk_turleri/zamir.html
2
9
2
ZAMİRLER
İşaret zamirleri bu,şu,o;bunlar,şunlar,onlar. Bu sözcükler aynı zamanda işaret sıfatıdır.İşaret sıfatıyla yapılan tamlamada ad düşünce, sıfatlıktan çıkar ve zamir ...
www.bilkent.edu.tr/~ahuunsal/dilbilgisi/zamirler1.htm
7
5
3
Ad Tamlamaları - edebiyatturkce - Blogcu.com
ü Tamlayanın kişi zamiri (ben, sen, o, biz, siz, onlar) olduğu tamlamalara “Zamir tamlaması” da denir ve tamlama ekleri değişir. Örnek : Tamlayan ...
edebiyatturkce.blogcu.com/ad-tamlamalari/1136027
3
>30
4
Zamir - Vikipedi
İşaret sıfatlarından sonra bir isim gelir ve sıfat tamlaması oluşturur. Şahıs zamirleri ise tek başına anlamlıdır. O, bu işe ne diyecek dersin? (şahıs zamiri); O çocuk ...
tr.wikipedia.org/wiki/Zamir
4
>30
5
zamir tamlaması - uludağ sözlük
18 Haz 2012 ... 8. sınıfta türkçe dersinde sınava gireceğiz diye o zaman lgs idi tekrar amaçlı yapılan derste hoca tek tek sorar iken banada bir tamlama geldi ...
www.uludagsozluk.com/k/zamir-tamlamas%C4%B1/
5
>30
6
isimler adlar isim tamlamaları ad tamlaması çokluk eki çoğul eki ...
5) Tamlayanı zamir olan belirtili ad tamlamalarında tamlayan genellikle düşer. Bunlara “tamlayanı düşmüş ad tamlaması” denir. *Olayı bize babası anlatmıştı.
www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/adlar.htm
6
>30
7
Zamir - Edebiyat
NOT:Şahıs zamirleri ile isim tamlaması kurulabilir.Bu durumda şahıs zamiri sadece tamlayan olabilir. *Benim denizlerim senin gözlerindir. *Akşamı seyredeyim ...
www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/zamirler.htm
8
>30
8
birsorubiryanıt / kamil baki: ''Tamlayanı zamir olan ad tamlaması ...
''Tamlayanı zamir olan ad tamlaması'' nedir? Zamirler adlar gibi ad tamlamalarında tamlayan görevlerini üstlenebilirler. Beni herkesin içinde azarladı .
brsrbr.blogspot.com/2011/05/tamlayan-zamir-olan-ad-tamlamas-nedir.html
9
>30
9
ZAMİR (ADIL) - KONU ANLATIMI-ÇÖZÜMLÜ ... - Edebiyat Ekibi
Adlar gibi ad durum eklerini alırlar: O senden daha düzenliydi. Ötekini taşıyacaktın. Kendine biraz çekidüzen ver. Zamirler tamlama kurmak için- kullanılabilir:.
www.edebiyatekibi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=692&Itemid=27
10
>30
10
Zamir Tamlaması Profilleri | Facebook
Zamir tamlaması adlı kişilerin Facebook'taki profillerini gör. Zamir tamlaması ve diğer tanıdıklarınla iletişim kurmak için Facebook'a katıl. Facebook insanlara ...
tr-tr.facebook.com/public/Zamir-Tamlamas%C4%B1
"Zamir tamlaması" için arama sonuçları
Google: yakl. 34.800
bing: yakl. 627
Bilimde Zamir tamlaması
Zamir - Vikipedi
İşaret zamirleri belirtili isim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan olarak kullanılabilirler: Bunun sonucuna .... Ergin, Muharrem. Üniversiteler İçin Türk Dili.
ZAMİR (ADIL) - KONU ANLATIMI-ÇÖZÜMLÜ ... - Edebiyat Ekibi
Zamirler tamlama kurmak için-kullanılabilir: Sizin kapı kilitliydi. Gelenlerin birçoğu askerdi. Bunun şurası pek hoşuma gitmedi. * Zamirler tek başlarına veya ...
Zamirler Test-2 - Edebiyat Öğretmeni
Zamirler ad tamlamalarında tamlayan ve tamlanan görevini üstlenebilir. Aşağıdaki dizelerin ... E) Üniversiteyi bitirdiğimden beri ben hep destekledim onları. 7.
Zamirler-İsimler (Çıkmış Sorular) - Edebiyat Öğretmeniyiz
1 Eyl 2011 ... İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olur . Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır ? ÖYS-1991. A) Onun kardeşi bu ...
Zamirler | HEDEFYUM YGS LYS Üniversite
HEDEFYUM YGS LYS Üniversite ... Bütün zamirler sıfatlardan farklı olarak isim çekim eki alabilir. ... Bu durumda şahıs zamiri sadece tamlayan olabilir.
İsimler ve Zamirler ile İlgili YGS - LYS Test soru bankası - Edebiyat
Bulunduğunuz Sayfa: Ana Sayfa // Genel // İsimler ve Zamirler ile İlgili YGS – LYS ... “-den” eki aşağıdakilerden hangisinde tamlayan eki görevinde kullanılmıştır?
[PDF]ZAMİR /n/'si VE /y/ YARDIMCI ÜNSÜZ KARIŞIKLIĞI ... - Turkish Studies
Türkçede adlandırma çeşitlerinden biri belirsiz ad tamlaması ..... Türkçede Bağlayıcı (Yardımcı) Ses Konusu Üzerine, AÜTAED: Atatürk Üniversitesi Türkiyat.
[PDF]Belirtili Ad Tamlamasında İyelik ve İlgi Eki Yanılgısı - Turkish Studies
Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 34722, ..... üçüncü kiĢi (ilgi hâli) zamiri olduğu için yine yalnız baĢına ad tamlaması ...
5.sınıf sıfat,zamir,tamlama ve filler konu anlatımı dosyasını,örneğini ...
20 Oca 2013 ... 2012 Üniversite-ÖSYS-YGS-LYS taban ve tavan puanları (Tablo 3A-3B-4) ... Çalışmaları » 5.sınıf sıfat,zamir,tamlama ve filler konu anlatımı ...
ZAMİRLER 20 SORU TEST (Cevaplı) - Alıntı
14 Şub 2010 ... CEVAP: B. B şıkkında soru anlamı sıfatla sağlanmıştır. (hangi yıl). 7. A şağıdakilerin hangisinde, tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması vardır?
Zamir tamlaması kavramı için kitaplar
Gramer terimleri sözlüğü
Gramer terimleri sözlüğü
Zeynep Korkmaz, 1992
tasrif-i eril; fiil çekimi tasrifi lisan: bükümlü dil, bükümlü diller tasrif lahikası: çekim eki tasrifti fiil: çekimli fiil tasvirî fiil: tasvir fiili tayini sıfat: belirtme sıfatı tayinli izafet: belirtili isim tamlaması belirsizlik zamiri tayin sıfatı: belirtme sıfatı tayinsiz izafet: ...
KURAL - KAİDE - ÖRNEKLERİYLE ARAPÇA DİLBİLGİSİ (SARF ve NAHİV )
KURAL - KAİDE - ÖRNEKLERİYLE ARAPÇA DİLBİLGİSİ (SARF ve NAHİV )
İlhami Haktan
Zamir-i fasl (ğ) araya girer.Ve cümle şöyle olur: Bu adam, âlimdir: k_lğjll idi z haberdir: ,il/bil , zamiri fasıl: ; mübteda z :Ilğîll lşlíe Şayet zamir-i fasıl araya girmeseydi: âlim olan adam : ıléîll Şeklinde isim tamlaması olur, cümle tam olmaz , sıfatla ...
Türk dili
Türk dili
2005
Her zaman benim evim, onların evi derim. benim evim onların evleri tamlayan tamlanan tamlayan tamlanan ilgi durumuna girmiş zamir ilgi durumuna girmiş zamir 2.2. İyelik öbeklerinde tamlanan, tamlayanın durumuyla bağlantılı olarak birinci, ...
Türk gramerinin sorunları II.
Türk gramerinin sorunları II.
1999
Bu acaba Zamir tamlaması mı? Biz bunu isim tamlaması içinde zikrediyoruz. Sıfat tamlamasmda ilk kelime sıfat. onu ayırıyoruz. Zamire gelince bunu isimden sayıyoruz. Daha çok teknik konularımız var. Bunlarm adlandırılması var. Terim olarak ...
Çerçeve programa göre hazırlanmış Türk dili dersleri
Çerçeve programa göre hazırlanmış Türk dili dersleri
Burhan Paçacıoğlu, 1987
Tamlayan ve tamlanan unsurları isim olan iyelik gruplarına da " İSİM TAMLAMASI " denir. ev - in kapı - sı İsim tamlamalarında her zaman tamlayan başta, tamlanan sonda bulunur. Bir isim tamlamasında tamlayan kısım zamir olduğu zaman, ...
Google aramalarının gelişimi


Zamir tamlaması
kavramı için blog girişleri
isimler adlar isim tamlamaları ad tamlaması çokluk eki çoğul eki adlarda küçültme belirtili belirtsiz zincirleme takısız isim tamlaması soyut sözcükler somut szöcükler türemiş isimler basit isimler
ADLAR (İSİMLER) Bütün sözcük türleri,iki gruba ayrılarak değerlendirilir. A)Ad Soylu Sözcükler: 1) Ad (İsim) 2) Sıfat (Önad) 3) Zamir (Adıl) 4) Zarf (Belirteç) 5) Edat (İlgeç) 6) Bağlaç 7) Ünlem B)FİİLLER (Eylemler) 1)Adlar: Varlıkları ya da kavramları karşılayan,onları tanımamızı sağlayan sözcüklere “ad” denir.
www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/adlar.htm
birsorubiryanıt / kamil baki: ''Tamlananı zamir olan ad tamlaması'' nedir?
Zamirler adlar gibi ad tamlamalarında tamlanan görevlerini üstlenebilirler. Öğrencilerin bazısı derslerse girmiyormuş.
brsrbr.blogspot.com/2011/05/tamlanan-zamir-olan-ad-tamlamas-nedir.html
Zamir Nedir? Zamir Örnekleri nelerdir? | HaberTC.org
Zamir Nedir,Zamir Örnekleri nelerdir, Zamirler hakkındaki yazımızı aşağıdan bulabilirsiniz.
www.habertc.org/zamir-nedir-zamir-ornekleri-nelerdir/
Zamir Nedir? Zamir(Adıl) Konu Anlatımı « Düşeyazanlar.Com – Kültür Sanat ve Edebiyat Portalı
www.duseyazanlar.com/ne-nedir/zamir-nedir-zamiradil-konu-anlatimi.html/
İsimler ve Zamirler Test, İsim ve Zamir Konu Testleri İndir | Edebiyat Öğretmeni
İsimler ve Zamirler Test, İsim ve Zamir Konu Testleri İndir, İsimler (Adlar) Konu Testleri, Zamirler (Adıllar) Konu Testleri, YGS-LYS İsim-Zamir Soruları İndir
www.edebiyatogretmeni.org/isimler-zamirler-test-1/
Tamlamalar | Makale Kafe
Tamlamalar Türkiye'nin özgün makale sitesi. Makale okumak ya da makale göndermek için sitemize girmeniz yeterli. Sonrası çok kolay.
www.makalekafe.com/2011/10/tamlamalar/
10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 3. Ortak Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı Cevapları İsmail ŞİMŞEK
]]> Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir. Bu kimin çocuğu, der seni görenler Benim çocuğum diye sesin gelir uzaktan Bunca kötülüğü bağışlatır bakışın Yanakların kızarır ağlamaktanS1.
www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/edebiyat/10dva1donemortaksinav.htm
Zamir ← Türkçeciler
www.turkceciler.tk/konular/zamir/
YGS Türkçe: ZAMİRLER ( ADILLAR)
ZAMİR (ADIL) Zamir Çeşitleri 1. Şahıs Zamirleri 2.
ygsturkce.blogspot.com/2011/05/zamirler-adillar.html
Karma tamlama nedir? | Soru Cevap
Karma tamlama nedir? Ad Tamlamaları Kategori: TURKCE_DERSi Ad Tamlamaları :En az iki adın, aralarında anlam bağlantısı kurarak oluşturduğu, bir nesnenin
www.yenisorular.com/karma-tamlama-nedir/
123