Fibonacci 2048

Yüksek Denetim Kurumları Örgütü
Yüksek Denetim Kurumları Örgütü, ( İngilizce: International Organization of Supreme Audit Institutions) (INTOSAI) 1953 yılında Havana, Küba'da kurulan uluslararası ve hükümetler üstü kamu denetim örgütleri işbirliği organizasyonudur.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Yüksek Denetim Kurumları Örgütü yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Yüksek Denetim Kurumları Örgütü son 30 gün içinde 44 kez arandı. (Durum: 08.11.2013)
Yüksek Denetim Kurumları Örgütü için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
>30
1
Yüksek Denetim Kurumları Örgütü - Vikipedi
Yüksek Denetim Kurumları Örgütü, ( İngilizce: International Organization of Supreme Audit Institutions) (INTOSAI) 1953 yılında Havana, Küba'da kurulan ...
tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCksek_Denetim_Kurumlar%C4%B1_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
2
>30
2
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları - Sayıştay
ihtiyacı vurgulayarak ve bu konuda Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları. Örgütünün Birleşmiş Milletlerle işbirliğini memnuniyetle karşılayarak;. 1. Yüksek ...
www.sayistay.gov.tr/yayin/yayin3.asp?id=125
3
>30
3
T.C. SAYIùTAY BAùKANLIöI Bu çeviri INTOSAI (Uluslararası Yüksek ...
Lima Deklarasyonu Denetim Usulleri Rehberi. Giriú. Lima'da toplanan IX. Uluslararası Yüksek Denetleme Kurumları Örgütü (INTOSAI). Kongresi;.
www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ekutupana3.asp?id=431
4
>30
4
Yüksek Denetim Dünyasından Haberler - Sayıştay Dergisi
Sempozyuma INTOSAI üyesi kırktan fazla Yüksek Denetim Kurumu temsilcisi ... Yüksek Denetim Kurumlarının denetçilerin eğitiminin ve yetiştirilmesinin merkezi ...
dergi.sayistay.gov.tr/Default_4_Yazdir.asp?id=498
5
>30
5
PASİFİK ÜLKELERİ YÜKSEK DENETİM KURUMLARI TEŞKİLATI ...
SAYIŞTAY DERGİSİ ○ SAYI: 74-75. 141. PASİFİK ÜLKELERİ YÜKSEK DENETİM. KURUMLARI TEŞKİLATI'NIN. YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Seher Özer ...
dergi.sayistay.gov.tr/Default_4_Yazdir.asp?id=595
6
>30
6
yüksek denetim dünyasından haberler - Sayıştay Dergisi
International Organization of Supreme Audit Institutions/Uluslararası Yüksek Denetim. Kurumları (Sayıştaylar) Örgütü. • International Congress of Supreme Audit ...
dergi.sayistay.gov.tr/Default_4_Yazdir.asp?id=455
7
>30
7
Kasım 2012 - Sayı 192 - Sayıştay
18 Ara 2012 ... Ekonomik İşbirliği Örgütü Ülkeleri Yüksek Denetim. Kurumları Teşkilatı (ECOSAI) Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı. Başkan AKYEL 12 Kasım ...
www.sayistay.gov.tr/bulten/bulten/bulten2.asp?id=192
8
>30
8
yüksek denetim dünyasından haberler - Sayıştay Dergisi
INTOSAI (Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü)'nin yedi bölgesel kuruluşundan biri olan ve Türk Sayıştayı'nın da kurucu üyeleri arasında yer aldığı ...
dergi.sayistay.gov.tr/Default_4_Yazdir.asp?id=551
9
>30
9
INTOSAI.org: Home
The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) operates as an umbrella organisation for the external government audit community.
www.intosai.org/
10
>30
10
News
News. INTOSAI Database of Experts. We are all aware that to master ...
www.intosai.org/news.html
"Yüksek Denetim Kurumları Örgütü" için arama sonuçları
Google: yakl. 629.000
bing: yakl. 884
Bilimde Yüksek Denetim Kurumları Örgütü
[PDF]yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari ...
Kurumlarının İdari Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esasları ... görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, yine aynı Kanunun 15 inci maddesiyle; Yüksek Öğretim ... g) Yükseköğretim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve Üniversitelere ... Yükseköğretim Denetleme Kurulu İdari Teşkilatı ve Görevleri.
[PDF]yüksek denetim dünyasından haberler - Sayıştay Dergisi
INTOSAI (Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü)'nin yedi bölgesel ... geliştirmek, bu alanda üniversite profesörlüklerinin ihdası için çaba sarfetmek.
11 - TC Sayıştay Başkanlığı - Turkish Court of Accounts
Dr. Recai AKYEL, 12 Kasım 2012 Pazartesi günü Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. ... Ekonomik İşbirliği Örgütü Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı ...
[PDF]Download (4Mb) - Suleyman Demirel University Research Repository
Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü, Yüksek Lisans Tezi,. 159 sayfa, Aralık 2009, ..... Uluslararası Yüksek Denetleme Kuruluşları Örgütü –INTOSAI ...... ......... 28. 1.3.1.4. .... 61. 2.1.7. Kurumsal Karar Alma Süreçlerindeki Değişim .
[PDF]Marmara Üniversitesi
Kaynak: Robert KLITGAARD, Controlling Corruption, University Of California. Press, ISBN ..... Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü (INTOSAI). Yüksek ...
Kurum/Kuruluş Listesi
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI. ATATÜRK ... BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI (BDDK). BASIMEVİ ... ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ.
[PDF]bir olgu olarak yolsuzluk: nedenler, etkiler ve çözüm önerileri - Tepav
TEPAV, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yerleşkesi ..... 4.1.1.1 Yolsuzluğa Karşı Amerikan Ülkeleri Sözleşmesi / Amerikan Devletleri Örgütü ....... 76 .... Sahtecilik ve Yolsuzlukla Mücadelede Yüksek Denetim Kurumlarına Tavsiyeler -.
Hukuk Fakültesi - Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ...
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK ... Ankara'daki laboratuvar okulu ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin fakülteleri, ... (a) bendinde belirtilen özel hesabın oluşturulması, kullanımı ve denetimine ...
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim ...
16 Şub 2012 ... e) Yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında, kanunlarla belirlenen amaç ... Yükseköğretim Denetleme Kurulu İdari Teşkilatı ve Görevleri ... g) Kurul kararlarının üniversitelere ve ilgililere duyurulmasını sağlamak, .... olup, yine aynı Kanunun 15 inci maddesiyle; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının ...
[PDF]000 a ilk iki sayfa.qxd - Çankaya University Journal of Science and ...
Sevgi ADAK Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olduktan ... tutions' [ECOSAI]) ve 'Avrupa Yüksek Denetim Kurumlar› Örgütü' ('European ...
Yüksek Denetim Kurumları Örgütü kavramı için kitaplar
Dansöz Kıvırmaları
Dansöz Kıvırmaları
Bahattin Yıldız, 2003
yüksek fısıltısını duyumsadı. ... Grupları, Uygulama Grupları, Denetleme Grupları, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler, Kurumlar, Kamusal Örgütler, Ülkeler, Toplumlar, Özellikli Bireyler, Risk Taşıyıcıları, Yandaşlar, Lobiler, Partiler, Politikacılar, ...
Yargi Örgütü Ve Tebligat Hukuku
Yargi Örgütü Ve Tebligat Hukuku
Yard.Doç.Dr. Doğan GÖKBEL
... yargısından kanunların ve diğer bazı yasama işlemlerinin anayasaya uygunluğunun yargısal merciler tarafından denetimi anlaşılmaktadır. ... son İnceleme mercii ve kanunla gösterilen belli davalara ilk derece ve son derece mahkemesi olarak bakan yüksek yargı organı. ... Doğrudan Tebligat: Araya başka bir kurum veya kişi girmeden, tebligatların doğrudan yapılması Ehliyetsizlik: Tebligat açısından ...
Avrupa Birliği yolunda Türk kamu yönetimi: küreselleşme ve ...
Avrupa Birliği yolunda Türk kamu yönetimi: küreselleşme ve ...
M. Akif Özer, 2006
Sayıştay'ın .bağımsızlığının sağlanmasını teminen dış denetim işlevinin Uluslararası Yüksek Denetleme Kurumları Örgütü kurallarına uygun olarak ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uyumlu şekilde yeniden düzenlenmesi için yeni ...
Banka Ve Sigorta Hukuku
Banka Ve Sigorta Hukuku
Doç.Dr. Ayşe Tülin YÜRÜK
Bankacılık Kanunu bunlar dışında, bankaların bir de bağımsız denetim kuruluşlarının denetimine tabi olacaklarını kabul ... olduklarını gösterecek hususlar tespit etmeleri halinde, derhal Kurumu bundan haberdar etmeleri gerekmektedir. Şube. Örgütü. Bankaların, özellikle mevduat kabul eden bankaların, faaliyetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin isteklerini ... Şubeye gereksinmenin, mevduat kabul eden bankalar için ne denli yüksek olduğu bir anlatımı gerektirmeyecek kadar açıktır.
Google aramalarının gelişimi


Yüksek Denetim Kurumları Örgütü
kavramı için blog girişleri
2013 KPSS hazırlık konu anlatımları, 2013 KPSS hazırlık testleri - Başkent Teşkilatı
Başkent teşkilatı hakkında detaylı bilgi.
www.kpsshazirlik.net/kpss/genel-kultur/vatandaslik/408-baskent-teskilati.html
İŞ'TE ÇALIŞANLAR » İş Etiği ve Kurumsal Denetim
Aydın Nezih DOĞAN / Konya Valisi Bir kamu görevlisi olarak itiraf etmeliyim ki, Dünya’da yönetim bilimindeki gelişmeleri, piyasa ihtiyaçlarından bağımsız düşünmeye imkân kalmamıştır. Aslında Ülkemizde bu gerçek, geç fark edilse de; gelişmiş ülkelerde ve özellikle ABD’de kamu yönetimi/ özel sektör yönetimi arasındaki yakın ilişki 1960’lı yıllardan itibaren anlaşılmaya başlanmış; 1980’li yıllarda neredeyse sözü edilen ülkeler açısından kamu yönetimi-özel sektör yönetimi ayırımından vazgeçilmiştir.
www.istecalisanlar.com/2009/12/is-etigi-ve-kurumsal-denetim/
Merkez Örgütü - AÖF
Başbakanlık Örgütü Cumhuriyet sonrasında başbakanlık örgütü ile ilgili ilk düzenleme 20 Mayıs 1933 gün ve 2187 Sayılı "Başvekâlet Teşkilât ve Vazifeleri Hakk, aöf, e-öğrenme
notoku.com/merkez-orgutu/
DEVLET DENETLEME KURULU’NUN KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK ÖRGÜTLERİ RAPORUNUN TAMAMI CUMHURBAŞKANLIĞI SİTESİNDE YAYIMLANDI - [TMMOB]
www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=5955
PERFORMANS DENETİMİ, YÖNETİME KATKISI VE ÜLKEMİZ UYGULAMASI | SAĞLIK MEVZUATI
I. GİRİŞ Performans denetimi mevzuata uygunluk ve genel durum denetimini içeren klasik denetim anlayışının öngördüğü hesap verme sorumluluğunun kapsamını genişleterek faaliyetlerin verimlilik, etkinlik ve tutumluluk bakımından da denetlenmesini temsil eden bir çağdaş denetim yaklaşımıdır. Uluslar arası uygulamaları yönetim faaliyetine katma değerinin yüksekliği, faaliyet ve süreçlere yaptığı diğer olumlu katkılarla öne çıkan bu denetim tarzının ülkemizde…
saglikmevzuat.wordpress.com/2011/09/12/performans-denetimi-yonetime-katkisi-ve-ulkemiz-uygulamasi/
Hızlı Balık Yavaş Balığı Yutar: Sosyal Politika ((Ders Notları))
EUROSAI EUROSAI (Avrupa Organizasyonu, yüksek denetim kurumları), uluslararası örgüt, yüksek denetim kurumlarının (INTOSAI) bölgesel gruplar biridir. INTOSAI grupları birlikte yüksek denetim kurumu (SAIS) 190 ülke tam üye ve dört ortak üyeler ve bunu Birleşmiş Milletler desteği örgüt olarak listelenir.
burcunerminozhan89.blogspot.com/2012/05/eurosai-sosyal-politika-dersi.html
Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği | Ticaret Kanunu.Net
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Resmi Gazete Tarih ve No: 25.01.2013 - 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL
www.ticaretkanunu.net/bagimsiz-denetim-resmi-sicil-tebligi/
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği | Polisolmakistiyorum.Com
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ile ilgili Polis Haber.
polisolmakistiyorum.com/emniyet-teskilati-saglik-sartlari-yonetmeligi/
Bakanlık, daire ve kurumlar böyle şekillendi! » Kıbrıs Ada Haber
www.kibrisadahaber.com/bakanlik-daire-ve-kurumlar-boyle-sekillendi/
Örgüt kurumları ahtapot gibi sarmış - 18 Nisan 2013 / 15:05 / Denizhaber
Örgüt kurumları ahtapot gibi sarmış - İzmir'deki "gizli bilgi ve belge bulundurma" davasında okunmasına devam edilen iddianamede, Bilgin Özkaynak liderliğindeki suç örgütünün kamu kurumlarını aptapot gibi sardığı ileri sürüldü.
www.denizhaber.com.tr/guncel/48219/orgut-kurumlari-ahtapot-gibi-sarmis-denizhaber-bilgin-ozkaynak-marmaris-nato.html
123