Fibonacci 2048

Tamlayan eki
İlgi eki veya aidiyet eki, dilbilgisinde bir varlığın kime ait olduğunu bildiren -in eki. Sözcüklerin genitif hâlini oluşturmakta kullanılır. Sadece "ben" ve "biz" zamirlerine eklendiğinde -im şekline dönüşür (benim, bizim). Belirtili isim tamlamalarında ilk sözcüğe (tamlayana) eklendiği için tamlayan eki olarak da bilinir. "i" harfi, büyük ve küçük ünlü uyumuna uyacak şekilde dar ünlülerden birine (ı, i, u, ü) dönüşebilir:
- evin kapısı
- ağacın dalı
- okulun bahçesi
- üzümün çöpü
Türkçede iki ünlü yanyana bulunamayacağı için -in eki ünlü ile biten bir sözcüğe eklendiğinde araya "n" yardımcı ünsüzünü alır:
- kapı+n+ın
- hece+n+in
- o+n+un
İlgi ekine sıklıkla isim tamlamalarında rastlanmasına rağmen görünürde bir tamlamanın parçası olmayan sözcüklerde de kullanılır:
- Bu güzel dünya hepimizin.
- At binenin, kılıç kuşananın.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Tamlayan eki yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Tamlayan eki son 30 gün içinde 1 kez arandı. (Durum: 04.10.2013)
Tamlayan eki için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
>30
1
Tamlama eki nedir, örnek verir misiniz? - MsXLabs
Tamlama ekleri isim tamlamalarında kullanılır.Bu tür tamlamalarda birinci sözcük tamlayan,ikinci sözcük tamlanandır. Tamlayan durumundaki ...
www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/279386-tamlama-eki-nedir-ornek-verir-misiniz.html
2
>30
2
İlgi eki - Vikipedi
Belirtili isim tamlamalarında ilk sözcüğe (tamlayana) eklendiği için Tamlayan eki olarak da bilinir. "i" harfi, büyük ve küçük ünlü uyumuna uyacak şekilde dar ...
tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lgi_eki
3
>30
3
İsim tamlaması - Vikipedi
Cami, sanayi gibi bazı Arapça kökenli sözcükler tamlanan olarak kullanıldıklarında, aldıkları iyelik eki hem "-i" hem de "-si" şeklinde yazılabilir. Örneğin uçak ...
tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sim_tamlamas%C4%B1
4
>30
4
İlgi Hâl Eki (tamlayan eki) ((n)in ) - Dil Bilgisi - Edebiyat-Türkçe Bilgi ...
İlgi Hâl Eki (Tamlayan eki) ((n)in ) nedir? İlgi Hâl Eki (Tamlayan eki) ((n)in ) hakkında bilgi. İlgi Hâl Eki (Tamlayan eki) ((n)in ) tanımı nedir?. İlgi Hâl Eki ( tamlayan ...
www.turkcebilgi.org/edebiyat/dil-bilgisi/ilgi-hal-eki-tamlayan-eki-nin--232969.html
5
>30
5
Tamlamalar Konu Anlatımı - Edebiyat Öğretmeni
Bu örnekte, Tamlayan eki “ev” sözcüğünün “çatı” sözcüğüyle ilgili olduğunu; tamlanan eki ... Tamlayanın ve tamlananın tamlama ekleri aldığı ad tamlamalarıdır.
www.edebiyatogretmeni.org/tamlamalar-konu-anlatimi/
6
>30
6
Tamlama Ekleri - Son Yazılanlar
Tamlama Ekleri. ÖDEVİNİ BULAMADIN MI?FORUMDA SOR CEVAPLAYALIM! TAMALAMA EKLERİ. *İsim tamlamalarında kullanılır.Türkçe tamlamalarda birinci ...
www.ingilizceogretim.com/tamlama-ekleri
7
>30
7
isimler adlar isim tamlamaları ad tamlaması çokluk eki çoğul eki ...
3) Takısız Ad Tamlamaları: Tamlayan ve tamlananın tamlama ekleri almadan oluşturdukları ad tamlamasıdır. Bu tür tamlamalarda tamlayan, tamlananın ya neye ...
www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/adlar.htm
8
>30
8
Belirtili Ad Tamlamasında İyelik ve İlgi Eki Yanılgısı - Turkish Studies
de iyelik eki olduğu varsayılır. Uzun (1998: 103, 136) iyelik eklerinin kiĢi ve sayı olarak sahip olanı veya ait olunanı; ilgi ekinin (yazarın deyimiyle Tamlayan eki) ...
www.turkishstudies.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=3909
9
>30
9
İyelik Eki, Tamlanan Eki, Özellikleri (-i) - Forumodev - Blogcu.com
İYELİK EKİ, TAMLANAN EKİ, ÖZELLİKLERİ (-İ) (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM). Bir şeyin kime, neye ait olduğunu bildiren. Adları adlara bağlar. Örn: Baş-ı-m ...
forumodev.blogcu.com/iyelik-eki-tamlanan-eki-ozellikleri-i/9172313
10
>30
10
Durum Ekleri - Yeni Makale
3 Eyl 2009 ... Ad tamlamalarında tamlayan durumundaki sözcüğe geldiği için belirtme durumu ekine “Tamlayan eki” de denir. İlgi durumu eki, ünlüyle biten ...
www.yenimakale.com/durum-ekleri.html
"Tamlayan eki" için arama sonuçları
Google: yakl. 19.900
bing: yakl. 21
Bilimde Tamlayan eki
[PDF]Belirtili Ad Tamlamasında İyelik ve İlgi Eki Yanılgısı - Turkish Studies
Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü .... olanı veya ait olunanı; ilgi ekinin (yazarın deyimiyle Tamlayan eki) ise belirlilik ...
Sıfat tamlaması - Vikipedi
Sıfat tamlaması; dilbilgisinde bir ismin önüne o isim ile ilgili bilgi veren sıfatların ... Sıfat tamlamaları, isim tamlamalarının aksine iyelik ve ilgi eki almazlar:.
Ek (Türkçe dilbilgisi) - Vikipedi
1.1 Çoğul eki; 1.2 Hâl ekleri; 1.3 İyelik ekleri; 1.4 İlgi ekleri (tamlama ekleri); 1.5 Eşitlik eki; 1.6 Ek-fiiller .... Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7: 65-77.
Çekim Ekleri, İyelik ekleri, Durum hal Ekleri, Zaman Kişi Ekleri ...
İsim Çekim Ekleri: Çokluk Eki, İyelik Ekleri, Durum Ekleri, Tamlayan Ekleri, Eşitlik Eki 2. Fiil Çekim Ekleri: Kip Ekleri (Zaman Ekleri,Dilek Şart Ekleri) ve Kişi Ekleri.
[PDF]Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin Cümlelerinin Tahlili ve Cümle ...
‹‹Türk Gençliğin' belirsiz isim tamlamasıdır. uTürkn tamla- yarı, flgençlikn tamlaıian isim, ‹‹-i›› 'ıyelik eki tamlama ekidlr. (-'5 Erciyes, Üniversitesi Sosyal Bilimler ...
tamlanan eki | Vitamin
tamlanan eki. Tüm sınıflardan toplam 3sonuç ... Oxford Üniversitesi Yayinevi'nin hazirladigi bu sinav, çocugunuzun ilk Ingilizce test deneyimi olacak. Tek seferde ...
[PDF]TÜRKÇEDEKİ TAMLANAN EKİ ÜZERİNE - efrasiyap gemalmaz
TÜRKÇEDEKİ TAMLANAN EKİ ... tamlayan isim; sonra da, nitelenen öge olan anlam ögesi ... Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü. 1.
[PDF]TÜRKÇEDEKi TAMLANAN EKi UZERINE - Atatürk Üniversitesi E ...
TÜRKÇEDEKi TAMLANAN EKi. /+TA+/ > */+T1+/ > /+51+/ > /+z1+/ > */+r1+/ >. */+ y1+/ .?- /+01.+/ > /+00+/. UZERINE. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ·. Hemen bütün ...
[PDF]Sınavlara Hazırlık Kitaplarında İsim Tamlamalarının - Akademik ...
Bu yaklaşımlardan birincisi, üniversiteler çevresinde gelişen ve devam ... ekler aldığı belirtilir ve bu ekler “Tamlayan eki”, “tamlanan eki” olarak adlandı-.
[PDF]Belirtisiz İsim Tamlaması mı, Sıfat Tamlaması mı?
belirtili isim tamlamalanmn ilgi eki almış tamlayan kısımnın aslında sıfat olduğunu ... Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat ...
Tamlayan eki kavramı için kitaplar
Türk dili dilbilgisi
Türk dili dilbilgisi
Mehmed Gökalp, 1976
İsim tamlamalarında tamlayan olurlar, Zamir lerin kullanıldığı isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan ek aldıkları için bu tamlamalar, birinci türlü (belirtili) isim tamlaması olurlar. Benim okulum (Tamlayan eki im, tamlanan eki -im) Senin ...
I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı: 9-15 Nisan ...
I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı: 9-15 Nisan ...
Fikret Türkmen, Gürer Gülsevin, 2007
Bu grupta iki öğe (tamlayan-tamlanan) arasındaki bağ süreklidir ve Türkçede bu tip tamlamalar alet, tür, yer vb. adlar oluşturmaktadır: meşe ağacı, köy meydanı, el lambası vb. Ad grubunun ilk öğesinin Tamlayan eki, ekinci öğesinin ise iyelik eki ...
Türkiye Türkçesi ad işletimi (biçim bilgisi)
Türkiye Türkçesi ad işletimi (biçim bilgisi)
Kerime Üstünova, 2008
İyelik eki geldiği adı belirli kılar. Tamlayan eki de geldiği adı belirli kılıp somutlaştırır. Öyleyse dilin, işlevleri aynı olan ekleri bir araya getirmeme özelliği aktif hale gelmiş; iyelikli birimlerin tamlayan durumuna girdiklerinde tamlayan ekine ihtiyaç ...
Turkish syntax
Turkish syntax
2009
İkinci Görüş: Eğer, bütün lehçelerde genetive eki ile aynı görülmesi konusu temel alınır ve genetive eki ile aynı morfem olarak kabul edilecek olursa, sen+in le, sen +in için, sen+in gibi yapılarında niçin bir TAMLAMA söz konusu olmadığı ...
Türkçenin sözdizimi
Türkçenin sözdizimi
Vecihe Hatiboğlu, 1972
Belirtili ad tamlaması ile adıl tamlaması arasında tamlayan ve tamlanan ekleri bakımından ayrılıklar vardır. Belirtili ad tamlamasında Tamlayan eki, 3. Kişi sayıldığı ve genellikle, "-in" (ünlü uyumlarına göre değişimleri : -ın, -un, -ün) kullanıldığı ...
Google aramalarının gelişimi


Tamlayan eki
kavramı için blog girişleri
isimler adlar isim tamlamaları ad tamlaması çokluk eki çoğul eki adlarda küçültme belirtili belirtsiz zincirleme takısız isim tamlaması soyut sözcükler somut szöcükler türemiş isimler basit isimler
]]> ADLAR (İSİMLER) Bütün sözcük türleri,iki gruba ayrılarak değerlendirilir. A)Ad Soylu Sözcükler: 1) Ad (İsim) 2) Sıfat (Önad) 3) Zamir (Adıl) 4) Zarf (Belirteç) 5) Edat (İlgeç) 6) Bağlaç 7) Ünlem B)FİİLLER (Eylemler) 1)Adlar: Varlıkları ya da kavramları karşılayan,onları tanımamızı sağlayan sözcüklere “ad” denir.
www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/adlar.htm
İsim-Sıfat Tamlamaları | Edebiyat Öğretmeniyiz
Sözcük Türleri, Tamlamalar.
www.edebiyatogretmeniyiz.com/isim-sifat-tamlamalari.html
ad tamlamasi: Ad Tamlamalari
Ad TamlamalarıAd Tamlamaları : En az iki adın, aralarında anlam bağlantısı kurarak oluşturduğu, bir nesnenin parçası olduğunu ya da bir nesnenin başka bir nesneyle tamamlandığını gösteren ad takımıdır. Ad tamlamalarında kullanılan tamamlayıcı öğeye tamlayan, birinci nesnenin parçası durumunda olan ikinci öğeye ise tamlanan denir.
adtamlamasi.blogspot.com/2013/07/ad-tamlamalari_17.html
Tamlamalar Konu Anlatımı, İsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması | Edebiyat Öğretmeni
Tamlamalar Konu Anlatımı, İsim Tamlaması Konu Anlatımı, Sıfat Tamlaması Konu Anlatımı, İsim Tamlamaları Nasıl Oluşur, İsim Tamlamaları Kaça Ayrılır
www.edebiyatogretmeni.org/tamlamalar-konu-anlatimi/
birsorubiryanıt / kamil baki: İlgi (tamlayan) eki nedir?
Bir sözcüğün başka bir sözcükle ilgisini belirten eke ilgi ya da Tamlayan eki denir. kalem-in ucu okur-un görüşü gönlüm-ün beklentisiNot: İlgi (tamlayan) eki birinci kişiler hariç -in (-ın, -un, -ün)'dir.
brsrbr.blogspot.com/2012/10/ilgi-tamlayan-eki-nedir.html
turkce konuları: �(n)İn İlgi Hâl Eki (tamlayan eki)
İsimleri isimlere bağlayarak tamlama kurmaya yarar. Bu ek birinci tekil ve çoğul şahıs için ��İm� şeklindedir: ben-im, biz-im.
turkceblogcu.blogspot.com/2008/07/nin-ilgi-hl-eki-tamlayan-eki.html
İLGİ EKİ, TAMLAYAN EKİ, ÖZELLİKLERİ
Bir adı diğerine bağlar. Belirtili ad tamlaması kurar. Örn: Bahçe-
bilgihazine.blogcu.com/ilgi-eki-tamlayan-eki-ozellikleri/13236104
Ad (İsim)Tamlamaları Nedir?Ad(İsim)Tamlaması Hakkında Özet Halinde Ders Notu
İki ya da daha çok adın çeşitli anlam ilgileriyle oluşturduğu takıma ad tamlaması denir. Ad tamlamalarında birinci ada tamlayan, ikinci ada tamlanan
www.yazilisorulari.org/turkce-ders-notlari/41131-ad-isimtamlamalari-nediradisimtamlamasi-hakkinda-ozet-halinde-ders-notu.html
Tamlama eki nedir, örnek verir misiniz? - FrmArtuklu
Tamlama eki nedir, örnek verir misiniz?
www.frmartuklu.net/frmartuklu-soru-cevap-bolumu/271534-tamlama-eki-nedir-ornek-verir-misiniz.html
İsim tamlaması | mIRCKoLiK.Net Blog
İSİM TAMLAMALARI Bir ismin anlamca daha iyi belirtilebilmesi için, başka bir isimden yardım alarak birlikte kullanılmasına isim tamlaması
www.mirckolik.net/blog/isim-tamlamasi.html
123