Fibonacci 2048

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961)
1960 hükümet darbesinden sonra hazırlanarak 9 Temmuz 1961'de kabul edilen 1961 Anayasası olarak bilinen anayasa değişikliği, 1924 Anayasası'nı yürürlükten kaldırmıştır. 1961 Anayasası, genç subayların yaptığı 27 Mayıs askeri müdahalesinin ardından, 37 yıllık bir dönemde gelişen politik yaşamın ve özellikle de çok partili siyasi ortamın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek bir anayasaya gerek olduğu düşünülmüştür. Bu anayasa Soğuk Savaş dönemine aykırı olarak özgürlükleri arttıran bir anayasa olduğu söylenir ancak birçok hukukçu bu özgürlüğü kullanacak mekanizmaların getirilmediğini söyler. .6 Ocak 1961'de MBK ve Temsilciler meclisi'nden oluşan Kurucu Meclis kuruldu. Daha sonra Enver Ziya Karal ve Turhan Feyzioğlu başkanlığında Kurucu Meclis'e bağlı 20 kişilik bir anayasa komitesi kurularak yeni anayasa için çalışmalara başlandı. 20 kişilik Komisyon'da Emin Paksüt, Muammer Aksoy, Turan Güneş, Tarık Zafer Tunaya, Coşkun Kırca, Amil Artus, Doğan Avcıoğlu, Münci Kapani, Mümin Küley, Ragıp Sarıca, Bahri Savcı, Celal Sait Siren, Mümtaz Soysal, Cafer Tüzel, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Abdülhak Kemal Yörük, Sadık Aldoğan, Nurettin Ardıçoğlu, Hazım Dağlı vardı.
9 Temmuz 1961'de halkın oyuna sunularak oylamaya katılanların %60.4'ü tarafından kabul edilmiştir. 1982 Anayasası'na kadar yürürlükte kalmıştır.
1961 Anayasası ile,
- Güçler ayrılığı sağlanmıştır. ( Yasama-Yürütme-Yargı )
- Yasama gücü: Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olmak üzere iki meclistir.
- Yürütmenin dışında bağımsız yargı organları kurulmuştur.
- Yasamadan çıkan yasaların anayasaya uygunluğunu kontrol eden Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.
- Yürütmenin, yönetimin tüm eylemleri, kararları anayasal bir kuruluş olan Danıştay denetimine verilmiştir. Yani TBMM egemenlik hakkını kullanan tek organ olmaktan çıkıp Anayasa'da sözü edilen yetkili organlardan biri olmuştur.
- Kişinin temel hak ve özgürlükleri Anayasa ile güvenceye alınmıştır.
1961 Anayasası ile tam bir parlamenter sisteme geçilmiştir. Demoratik, sosyal ve hukuk devleti anlayışı gelmiştir:
- Demokratik devlet anlayışı: Çoğulcu Demokrasi ilkesi benimsenmiştir. Yani çoğunluğun yönetim haklarının sınırı azınlığın temel haklarıdır. Bununla birlikte TRT ve üniversiteler özerkleşmiş, siyasi partiler vazgeçilmez olmuştur.
- Sosyal-demokratik devlet anlayışı (Sosyal Demokrasi): Ekonomik ve sosyal haklar tanınmıştır. İşçilere grev hakkı tanınmış, işci ve memura sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı verilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.
- Hukuk devleti anlayışı: Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Yasama yorumu kaldırılmıştır. Hakimlik teminatı getirilmiştir. Kuvvetler ayrılığı vardır ve yargı bağımsızlaşmıştır. Danıştay'ın görev alanını daraltan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuştur.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961) yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961) son 30 gün içinde 1.594 kez arandı. Böylelikle bu konu tr.wikipedia.org trafik istatistiklerinde 1.341. sıraya yükseldi. (Durum: 09.10.2013)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961) için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
>30
1
1961 Anayasası - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Kanunun Resmi Gazete ile İlanı : 20/7/1961 / Sayı: 10859 ... Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı kabûl ve ilân ve Onu, asıl ...
www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm
2
>30
2
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961) - Vikipedi
1960 hükümet darbesinden sonra hazırlanarak 9 Temmuz 1961'de kabul edilen 1961 Anayasası olarak bilinen anayasa değişikliği, 1924 Anayasası'nı ...
tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_Anayasas%C4%B1_(1961)
3
>30
3
T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Kabul tarihi: 27/5/1961. BAŞLANGIÇ. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan;. Anayasa ...
www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10816.pdf
4
>30
4
1961 Anayasasi - TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ - Anayasa.gen.tr
Kazım Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Ankara, Ajans-Türk Matbaası, 1966 ... İlginçtir, Türk anayasa hukuku doktrininde 1961 Anayasasını eleştirmiş olan ...
www.anayasa.gen.tr/1961anayasasi.htm
5
>30
5
1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Toprak Dâvası ile İlgili ...
1961 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ. TOPRAK DÂVASI İLE İLGİLİ ESASLARI. Prof. Dr. Şakir BERKİ. §.1 — Anayasanın Çiftçiyi Topraklandırma ...
auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1970-27-01-02/AUHF-1970-27-01-02-SBerki.pdf
6
>30
6
TC Anayasaları ve Özellikleri - Sorubak
16 Kas 2011 ... 1961 ANAYASASI ? ... 9-En önemli değişikliğini cumhuriyetin ilanı ile gördü. 10- Yeni ... TC Anayasaları ve Özellikleri içeriğine 9 yorum yapıldı.
www.sorubak.com/blog/tc-anayasalari-ve-ozellikleri.html
7
>30
7
T.C. 1961 Anayasası - KozanBilgi.Net
1961 AnayasasıKurucu Mecliste Kabul Tarihi : 27/5/1961 Halkoyuna Sunulmak üzere Tasarının Resmi Gazete ile İlanı : 31/5/1961 Kanunun Resmi Gazete ile ...
www.kozanbilgi.net/forum-oku-33572-t_c_1961_anayasasi.html
8
>30
8
T. C. 1961 Anayasası
C) KANUNLARIN YAPILMASI. I. GENEL KURALLAR a) KANUN TEKLİF ETME YETKİSİ. Madde 91 - Kanun teklif etmeye, Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük ...
www.basarmevzuat.com/dustur/kanun/4/0334/a/334sk-2.htm
9
>30
9
karşılaştırmalı türkiye cumhuriyeti anayasaları - tuhis.org.tr
30 Mar 2010 ... ra, 1961 yılında yeni bir anayasa hazırlanmış ve yapılan halkoylamasından sonra yürürlüğe girmiştir. 1961 Anayasası ile Türkiye Cumhuriyeti ...
www.tuhis.org.tr/resim/files/anayasa_2010.pdf
10
>30
10
T.C Anayasaları 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarını ...
1. T.C Anayasaları. 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarını karşılaştırılması. I. 1921 Anayasası. 1. 1876 Kanun-u Esasîsini yürürlükten kaldırmamıştır. 2.
kampus.beykent.edu.tr/Paylasim/Dosyalar/Anayasalar_129807210772392500.pdf
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961)" için arama sonuçları
Google: yakl. 57.500
Bilimde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961)
1961 Anayasası - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Kanunun Resmi Gazete ile İlanı : 20/7/1961 / Sayı: 10859 ... Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı kabûl ve ilân ve Onu, asıl ...
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961) - Vikipedi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961) ... Türkiye'de anayasal süreç ... Bununla birlikte TRT ve üniversiteler özerkleşmiş, siyasi partiler vazgeçilmez olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi - Vikipedi
Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası'yla kurulmuştur. ... Parlamentonun çıkardığı yasaların Turkiye Cumhuriyeti Anayasi'na uygunluğunu ... 8, Engin Yıldırım, 2010, Üye, YÖK (Eski Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı) ...
Ceza Hukuku Açısından 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ...
Ceza Hukuku Açısından 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası | Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi. Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını ...
1921'den Günümüze "TC" Anayasaları... - On5yirmi5
T.C Anayasaları 1921, 1924, 1961 ve 1982 .... Bunlardan ilki 1992 yılında, çoğunluğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir ekip ...
1961 Anayasasi - TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ - Anayasa.gen.tr
Kazım Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Ankara, Ajans-Türk Matbaası, 1966, .... Bunların başında 28 Nisan 1960 günü İstanbul Üniversitesi bahçesinde ...
Cumhurbaşkanı - Kemal Gözler - TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ
Bu şart ilk defa 1961 Anayasası tarafından konulmuştur. ... Günümüzde Türkiye' de üniversite mezunlarının sayısı yinede nispeten artmıştır. ..... Cumhurbaşkanı bu sıfatla “Türkiye Cumhuriyeti”ni ve “Türk Milletinin birliği”ni, içerde ve dışarda ...
[PDF]T.C. Resmî Gazete - Resmi Gazete
HALKOYUNA SUNULACAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ... Kabul tarihi: 27/5/1961 ...... araştırma görevlerinin Üniversite organlarınca denet lenmesi ...
Google aramalarının gelişimi


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961)
kavramı için blog girişleri
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961) 1960 hükümet darbesinden sonra hazırlanarak 9 Temmuz 1961'de kabul edilen 1961 Anayasası1924 Anayasası'nı yürürlükten kaldırmıştır. 1961
www.delinetciler.net/hukuk-kosesi/96295-turkiye-cumhuriyeti-anayasasi-1961-a.html
1920’den Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 5 [1960-1961] | Mega Platform : Kişisel Gelişim, Network Marketing, Girişimcilik ve İş Dünyası
1920’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASİ TARİHİ 27 MAYIS DARBESİ (27 MAYIS 1960) DÖNEMİ; 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti'nin ülkeyi...
www.megaplatform.org/threads/1920%E2%80%99den-g%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCze-t%C3%BCrkiye-cumhuriyeti-siyasi-tarihi-5-1960-1961.138/
-------------- Osmanlı - Türkiye Anayasa metinleri ----------------: 1961 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ)
1961 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI*BAŞLANGIÇTarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan;Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti;Bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafında toplıyan ve milletimizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve;“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinin, Millî Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahip olarak;İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adâleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle kurmak için;Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı kabûl ve ilân ve Onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, adâlete ve fazilete âşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine emanet eder. BİRİNCİ KISIMGENEL ESASLARI – Devletin şekliMADDE 1.
anayasametinleri.blogspot.com/2010/09/1961-turkiye-cumhuriyeti-anayasasi.html
Sözde sosyal anayasa değil | En Soldan Bakış
www.ensoldanbakis.com/?p=15400
TC. ANAYASALARI:1961 Anayasası | Radyo Tucu
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1961) Kurucu Mecliste Kabul Tarihi : 27/5/1961 Halkoyuna Sunulmak Üzere Tasarının Resmi
www.radyotucu.com/tc-anayasalari1961-anayasasi.html
1961 Anayasasının Yapılması
Anayasanın yapılmasında izlenen yol. Anayasanın yapılmasında, Kurucu Meclisçe izlenecek yol aşağıdaki biçimde özetlenebilir: a) Temsilciler
www.yardimcikaynaklar.com/1961-anayasasinin-yapilmasi/
Yekta Güngör Özden : Anayasa değişikliği- Sözcü Gazetesi
Dün­ya­nın üç dört gü­zel Ana­ya­sa­sın­dan bi­ri olan 1961 Ana­ya­sa­sı­’nın ge­tir­di­ği si­ya­sal ve hu­kuk­sal ka­za­nım­
sozcu.com.tr/2013/yazarlar/yekta-gungor-ozden/anayasa-degisikligi-356392/
ANAYASALARIMIZ VE ANAYASA TASARIMI
ANAYASALARIMIZ VE ANAYASA TASARIMI 1) TEŞKİLÂTI ESASİYE KANUNU, Kanun Numarası : 85, Kabul Tarihi : 20/1/1337 (1921) Değişiklik,29.10.1339 (1923) (23 Madde ve bir geçici madde) 2) TEŞKİLÂTI ESASİYE KANUNU, Kanun […]
www.turkishnews.com/tr/content/2013/03/05/anayasalarimiz-ve-anayasa-tasarimi/
CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum: “1961 Anayasası, Şimdiye Kadarki En İyi Anayasadır.” | GazeteBilkent
www.gazetebilkent.com/2013/03/22/chp-eskisehir-milletvekili-suheyl-batum-1961-anayasasi-simdiye-kadarki-en-iyi-anayasadir/
123
Daha fazla cyclopaedia girişi