Fibonacci 2048

Osmanlı İmparatorluğu kapitülasyonları
Osmanlı Kapitülasyonları, Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancılara verilen ekonomik, adli, idari vb. hak ve ayrıcalıklardır. Kapitülasyon kelimesi Latince caputtan (baş) gelir ve baş eğmek, teslim anlaşması yapmak anlamlarını taşır.
Osmanlı Devleti'nin verdiği kapitülasyonların çoğu iki taraf için geçerli olsa da ekonomisi güçlü olan taraf kapitülasyonlardan fayda sağlarken ekonomisi zayıf olan taraf kapitülasyonlardan zarar görmüştür.
Osmanlı Devleti'nin verdiği kapitülasyonlara örnek olarak Osmanlı kentlerinde örgütlenebilme hakkı, yabancıların kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda konsolosluklara yargı yetkisi tanınması, Osmanlı topraklarında seyahat, taşımacılık ve satış serbestliği, Osmanlı sularında gemi işletme hakkı verilebilir.
Osmanlı vatandaşları da Avrupa devletlerinde, bir Avrupalının Osmanlı ülkesindeki sahip olduğu haklara sahipti. Ancak Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanmaktaydı ve Avrupa ülkelerinde ticaret yapacak herhangi bir kesimi yoktu. Ayrıca Avrupalı devletler kendileri Osmanlı Devleti'ne mal ihraç ederken gümrük vergisi ödememelerine karşın, Osmanlı malları ithal edilirken gümrük vergisi alıyorlardı. Yani fiilen Osmanlı Devleti'ne bir avantaj getirmiyordu.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Osmanlı İmparatorluğu kapitülasyonları yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Osmanlı İmparatorluğu kapitülasyonları son 30 gün içinde 982 kez arandı. Böylelikle bu konu tr.wikipedia.org trafik istatistiklerinde 2.758. sıraya yükseldi. (Durum: 28.09.2013)
Osmanlı İmparatorluğu kapitülasyonları için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
>30
1
Osmanlı İmparatorluğu kapitülasyonları - Vikipedi
Osmanlı Kapitülasyonları, Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancılara verilen ekonomik, adli, idari vb. hak ve ayrıcalıklardır. Kapitülasyon kelimesi Latince caputtan ...
tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu_kapit%C3%BClasyonlar%C4%B1
2
>30
2
Kapitülasyon Nedir? Kapitülasyon Anlamı ve Hakkında Bilgi
Tarihte kazandığı özel anlamla kapitülasyon, bir ülke tarafından başka bir ülkenin vatandaşlarına verilen ticari ayrıcalıklar bütünüdür. Osmanlı Devleti tarafından ...
kapitulasyon.nedir.com/
3
>30
3
OSMANLı DEVLETİNDE KAPİTÜLASYONLARIN UYGULANIŞINA ...
farklı zamanlarda olmuştur. Bu açıklamalardan sonra kapitülasyonun tarifini şu şekilde yapmak gerekir: "Osmanlı İmparatorluğu memleketlerinde daimi surette, ...
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1152/13555.pdf
4
>30
4
KAPİTÜLASYONLAR - Bizim Sahife
KAPİTÜLASYONLAR. Osmanlı Devleti'nde yabancıların statüsünü tesbit eden hukukî, mâlî, idâri ve dînî özellikteki andlaşmalar. Buna İmtiyâzât-ı ecnebiyye de ...
www.bizimsahife.org/Kutuphane/Osmanli_Tarihi_Ans/Osmanli_Tarihi_K/290_Kapitulasyonlar.htm
5
>30
5
Kapitülasyonlar - Osmanlı İmparatorluğu
KAPİTÜLASYONLAR . Sözlük anlamıyla; bir ülkenin, vatandaşlarının zararına olacak şekilde yabancılara verilen ayrıcalıklar. Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan ...
www.osmanli700.gen.tr/olaylar/olayk6.html
6
>30
6
KAPİTÜLASYONLAR VE TÜRK MİLLETİNE ETKİLERİ
Kapitülasyonların Osmanlı topraklarındaki yabancıların statüsünü de düzenleyen kapsamlı ... Osmanlı Devleti'nin egemenliğini sınırlayan ve zamanla Osmanlı ...
www.akintarih.com/turktarihi/osmanli/kaputulasyon.html
7
>30
7
Osmanlı Devletinin Verdiği Kapitülasyonlar - Forumdas.net
6 Oca 2012 ... Osmanlı Devleti'nin Kapitülasyonları Kapitülasyonlar ve Osmanlı Devleti Venediklilere ve Cenevizlilere Verilen Kapitülasyonlar Fatih Sultan ...
www.forumdas.net/osmanlida-sosyal-hayat/osmanli-devletinin-verdigi-kapitulasyonlar-160298/
8
>30
8
kapitülasyon - itü sözlük
osmanlı imparatorluğu`nun yabancı devletlere tanımış olduğu kısmen işe ... çıkmamız gerekiyor. kapitülasyonlar osmanlı'yı zarara uğratmıştır. bu konuda herkes ...
www.itusozluk.com/goster.php/kapit%FClasyon
9
>30
9
Osmanlı Devletinde Kapitülasyonlar | Osmanlı Tarihi
3 Şub 2013 ... Kapitülasyon, Sözlük anlamıyla;Bir ülkenin, vatandaşlarının zararına olacak şekilde yabancılara verilen ayrıcalıklar. Osmanlı Devleti tarihi ...
osmanliempire1.blogspot.com/2013/02/osmanl-devletinde-kapitulasyonlar_2.html
10
>30
10
Kapitülasyon kaç yılında kime ve hangi amaçla verilmiştir? - Mynet ...
Osmanlı Kapitülasyonları, Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancılara verilen ekonomik, adli, idari vb. hak , imtiyaz ve ayrıcalıklardır. Kapitülasyon kelimesi Latince ...
cevaplar.mynet.com/soru-cevap/kapitulasyon-kac-yilinda-kime-ve-hangi-amacla-verilmistir/84660
"Osmanlı İmparatorluğu kapitülasyonları" için arama sonuçları
Google: yakl. 34.800
Bilimde Osmanlı İmparatorluğu kapitülasyonları
Kapitülasyon kavramı ve Osmanlı Devleti'ne etkileri | Ankara ...
Kapitülasyon kavramı ve Osmanlı Devleti'ne etkileri | Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi. Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız ...
Azınlık İmtiyazları – Kapitülasyonlardan Tek Hukuk Sistemine Geçiş
Bilindiği gibi, Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren ve fetih politikasıyla ... Sorunlardan ilki, kapitülasyonlarla büyük devletlerin Osmanlı topraklarında bulunan vatandaşlarına tanınmış olan malî ve adlî imtiyazlardı. ..... (Virginia Üniversitesi.
Osmanlı'da kapitülasyonlar - On5yirmi5
Osmanlı Devleti'nin egemenliğini sınırlayan ve zamanla Osmanlı ekonomisinin gelişmesini köstekleyen kapitülasyonların olumsuz sonuçlan XIX.yy'da daha ...
[PDF]Kapitülasyonlar ve XIX. Yüzyıl Osmanlı Yönetim Gerçeğine Bir Örnek
Eskişehir Osmangazi Üniversity ... gerçeği içinde kapitülasyonların yarattığı olumsuz tabloyu da ... Kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki.
I. Mahmud - Vikipedi
Söz konusu antlaşma Osmanlı Devleti'nin memnun etmedi ve sadrazam ... Yüzyıldan itibaren birçok ülkeye teşmil edilen ve Osmanlı Devleti'nin ekonomisine zarar vermeye başlayan kapitülasyonlar ... Cambridge: Cambridge University Press.
[PDF]Mehmet Emin Elmacı, İttihat-Terakki ve Kapitülasyonlar, Homer
Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı yıllarında kendisi için zararlı olan kapitülasyonları kaldırmıştı. ... İstanbul Darülfünunu üniversite hukuk mektebini bitirdikten ...
Osmanlı İmparatorluğunu Çökerten Kapitülasyonların Orjinal Kitabı
Geçen sene Gül amblemli Isparta Süleyman Demirel Üniversitesini gezmiştim. ... Kapitülasyonların Osmanlı imparatorluğunu nasıl çökerttiği ilmî,akademik ve ...
[PDF]I. DÜNYA SAVAŞI BAŞINDA KAPİTÜLASYONLARIN İTTİHAD VE ...
Üniversitesi, e-posta: ozan.arslan@ieu.edu.tr. Özet. İttihad ve Terakki ... “ İzahname”nin 12. Maddesi'nde kapitülasyonların Osmanlı Devleti'nin yürütme ve.
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ ...
Osmanlı İmparatorluğu, İslâm hukukunu esas alan bir devlettir. ... BOZKURT, Mahmut Esat (2008), Osmanlı Kapitülasyonları Rejimi Üzerine, (Du ... İrtidad ve Tanassur Vakası”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.
[PDF]OSMANLI DEVLETİ'NDE AMERİKA BİRLEŞİK ... - History Studies
Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine rastgelen bu ilişkilerin başlangıcı, ... devletinin kendisine kapitülasyonların bu hakların doğrulayıcısı olan .... Sorunu”, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu ( 24-25 Mayıs ...
Osmanlı İmparatorluğu kapitülasyonları kavramı için kitaplar
Papers of VIIIth International Congress on the Economic and ...
Papers of VIIIth International Congress on the Economic and ...
Nurcan Abacı, 2006
denilmektedir: 148 Kapitülasyonlar, Tarihi, Menşei Asılları, (çev. ... Bu bakımdan Osmanlı imparatorluğu'nun vermiş olduğu kapitülasyonlar, Bizans, Anadolu Selçukluları ve Beylikleri dönemlerinde var olan bir uygulamanın devamından başka ...
Osmanlı Devleti'nde kapitülasyonların uygulanışı: ...
Osmanlı Devleti'nde kapitülasyonların uygulanışı: ...
Mehdi Fraşerli, Fahrettin Tızlak, 2008
İmtiyâzât-ı ecnebiyenin tatbîkât-ı hâzırası Mehdi Fraşerli, Fahrettin Tızlak. Üçüncüsü ise, yabancıların Osmanlı ülkesinde rahatça ticaret yapabilmelerini, vergilerden önemli oranlarda muafıyetlerini ve karasularında gemi işletmeciliği ve benzeri ...
Perspectives on Ottoman Studies: Papers from Th 18th ...
Perspectives on Ottoman Studies: Papers from Th 18th ...
Comité international d'études pré-ottomanes et ottomanes. Symposium, Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin, 2010
ALAŞ HAREKETİNİN ÖNDERLERİNDEN MİRJAKIP DULATOĞLU'NAGÖRE OSMANLI DEVLETİ'NİN KAPİTÜLASYONLARI KALDIRMA KARARI* Sebahattin Şimşir Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Devleti ...
Bir imparatorluğun çöküşü ve kapitülasyonlar
Bir imparatorluğun çöküşü ve kapitülasyonlar
Osman Nebioğlu, 1986
Bu düzen, tarihsel süreç içinde Osmanlı Devleti'nin uyruğu olmayan, uzun veya kısa bir zaman için Osmanlı topraklarında oturan yabancılara da uygulanmıştır. 4 — Kapitülasyonların uzun süre varlığını devam ettirmesinin en önemli ...
Google aramalarının gelişimi


Osmanlı İmparatorluğu kapitülasyonları
kavramı için blog girişleri
Kapitülasyonlar, Petrol Yasası’yla geri döndü! | TÜRKALEVİ | Türkçü Turancı Kızılbaş Bozkurtlar
Osmanlı’nın kapitülasyonu önceki gece Meclis’ten geçen petrol yasası ile geri geldi. Yabancı petrol şirketi ihracattan sağladığı dövizi yurt dışında tutabilecek. TBMM’den geçen yeni Türk Petrol Kanunu mevcut yasadaki “milli menfaat” vurgusunu kaldırıyor “devlet hissesini” kuyularda sahalara göre azaltıyor. Türkiye’nin petrol sektörü yeni Türk Petrol Kanunu ile birlikte artık yabancıların hakimiyetine terk ediliyor. Yabancı petrol şirketleri,milli…
turkalevi.com/2013/05/31/kapitulasyonlar-petrol-yasasiyla-geri-dondu/
Emin Çölaşan : Zincirlerimizi Lozan’da kopardık | Sözcü Gazetesi
Sevgili okuyucularım, bugün 24 Temmuz... Çoğu kimse bu tarihin anlamını bilmez. Bundan tam 90 yıl önce bugün, 24 Temmuz 1923 günü Lozan Anlaşması
sozcu.com.tr/2013/yazarlar/emin-colasan/zincirlerimizi-lozanda-kopardik-340961/
Verilmeyen Kapitülasyon | İki Filozof
Kapitülasyon, savunulan bir mevkinin düşmana teslim şartlarını ihtiva eden sözleşme demektir. Ancak genellikle Müslüman ülkelerde Hristiyanların haklarını...
ikifilozof.com/verilmeyen-kapitulasyon.html
Osmanlı Tarihi: Osmanlı Devletinde Kapitülasyonlar
osmanliempire1.blogspot.com/2013/02/osmanl-devletinde-kapitulasyonlar_2.html
Kapitülasyonlar ve Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri » Sanalkaynak.Org | Eğitim ve Öğretime Dair Herşey
www.sanalkaynak.org/kapitulasyonlar-ve-osmanli-devleti-uzerindeki-etkileri.html
Osmanlı Devleti’ni yıkan sebeplerden birinin de kapitülasyonlar olduğu söylenmektedir. Kapitülasyonlar ne demektir ve İslama uygun mudur? | YakinTarihimiz.org
Sözlükte, kapitülasyon, savaş sonunda bir düşman kuvvetin belirli bir toprak parçasının teslimi için yapılan anlaşma yahut bir devletin diğer bir devletin
yakintarihimiz.org/osmanli-devletini-yikan-sebeplerden-birinin-de-kapitulasyonlar-oldugu-soylenmektedir-kapitulasyonlar-ne-demektir-ve-islama-uygun-mudur.html
Contact Support
www.korayhoca.com/donen-devranin-kestigi-kollar-kapitulasyonlar/
Fransaya Verilen Kapitülasyonlar Meselesi | Kendimbuldum
Fransaya Verilen Kapitülasyonlar Meselesi (18 Şubat 1536) İsmail Hami Danişmend'in izahına göre: Kanuni ile Birinci Fransuva arasında akdedilen bu...
www.kendimbuldum.com/osmanli-imparatorlugu/fransaya-verilen-kapitulasyonlar-meselesi-1598.html
Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi: Kapitülasyonlar ve Osmanlı
Kapitülasyonlar nedir ?Geçici veya sürekli olarak yabancı uyruklu kişilere tek taraflı olarak tanınmış hak ve imtiyazlar, Osmanlı İmparatorluğunda, yabancıların statüsünü tesbit eden sözleşme şartları. KapitülasyonlarKapitülasyonlar, devletler umumî hukuki kurallarına göre, gerçek antlaşma niteliğinde bulunanlar ve fermanla tek taraflı olarak verilmiş imtiyazlar şeklinde olmak üzere, iki bölümde toplanmıştır.
osmanliansiklopedisi.blogspot.com/2012/07/kapitulasyonlar-ve-osmanl.html
123