Fibonacci 2048

Kitabül İdrak
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak (Türklerin Dilini Anlama Kitabı), 1312 yılında Esirü'd-din Ebû Hayyân tarafından Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış Kıpçakça dilbilgisi kitabı ve sözlük.
Sözcük ve ekler konusunu ele alan bir dilbilgisi bölümü ve Arap alfabesine göre düzenlenmiş alfabetik Kıpçakça-Arapça bir sözlükten oluşan eser, Kahire'de Gırnatalı Esirü'd-din Ebu Hayyan tarafından yazılmıştır. Dil bilgisi bölümünde Kıpçakçanın ses ve biçim bilgisi ele alınır. Sözlük bölümü yaklaşık 3500 sözcük içerir.
Eserin öğretim yöntemi tümevarımdır. Yabancı dil öğretim yöntemlerinden dilbilgisi çeviri yöntemi, yapısalcı yaklaşımla kullanılmıştır. Pratik Türkçe öğretimini amaçlayan eserde ticarî Türkçenin öğretiminin hedeflendiği bölümlere de rastlanır.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Kitabül İdrak yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Kitabül İdrak son 30 gün içinde 3 kez arandı. (Durum: 14.01.2014)
Kitabül İdrak için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
>30
1
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak - Vikipedi
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak (Türklerin Dilini Anlama Kitabı), 1312 yılında Esirü'd- din Ebû Hayyân tarafından Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış Kıpçakça ...
tr.wikipedia.org/wiki/Kitab%C3%BC'l-%C4%B0drak_li-Lisani'l-Etrak
2
>30
2
Kitabü'l-İdrak li Lisâni'l-Etrâk'te Alıntı Kelimeler
loanwords in Kitabü'l-İdrak li Lisâni'l-Etrâk which is the work of Abu Hajjan the most eminent philologist are discussed and clarified about their origins.
turkiyat.gazi.edu.tr/posts/download?id=44232
3
>30
3
Kitâbü'l-idrak li-Lisani'l-Etrâk - Esirüddin Ebu Hayyan
26 Şub 2013 ... (Türklerin Dilini Anlama Kitabı) Sözcük ve ekler konusunu ele alan bir dil bilgisi bölümü ve Arap alfabesine göre düzenlenmiş alfabetik ...
www.yabancilaraturkce.com/kitaplar/tarihi-kaynaklar/item/91-kitabue-l-idrak-li-lisani-l-etrak-esirueddin-ebu-hayyan.html
4
>30
4
Ebu Hayyan Kitabul - İdrak li Lisani'l - Etrak Fiil: Tarihi ... - Simurg
Ebu Hayyan Kitabul - İdrak li Lisani'l - Etrak Fiil: Tarihi - Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi ,Sözlük,Türkiye'nin en iyi kitabevi... Simurg Kitabevi ...
www.simurg.com.tr/tr-tr/urun/sozluk/31529/ebu-hayyan-kitabul-idrak-li-lisani-l-etrak-fiil-tarihi-karsilastirmali-bir-gramer-ve-sozluk-denemesi.aspx
5
>30
5
Kitabü'l-Idrak Li-Lisani'l-Etrak anlamı ve hakkında bilgi - Türkçe Bilgi
Telaffuz. Kitabü'l-Idrak Li-Lisani'l-Etrak. Kitabü'l-Idrak Li-Lisani'l-Etrak hakkında bilgiler. Kitabü'l-Idrak Li-Lisani'l-Etrak ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa:.
www.turkcebilgi.com/kitab%C3%BC'l-idrak_li-lisani'l-etrak
6
>30
6
Aşağıdaki eserlerden hangisi Türkçenin... - KPSS Türkçe ... - Facebook
Uğur Demircan Kitabül idrak lisanül etrak- Ebu Hayyan (türkçenin ilk gramer kitabı) ... Kartal Cemaleddin Cevaplarda yok çünkü ilk gramer kitabı kitabı idrak li  ...
tr-tr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=488967187847944&id=164812290263437
7
>30
7
14. yüzyılda ünlü arap filolog ebü hayyân'ın bilgisi dahilindeki türk ...
İdrâk li Lisâni'l-Etrâk'te zengin ve orijinal bir dil malzemesi ortaya koymuştur. ... I. Ebü Hayyân ve Kitabu'l-İdrâk li Lisani'I-Etrâk'in yazıldığı sosyal ve.
acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/5226/5872.pdf
8
>30
8
KİTABÜL İDRAK Lİ LİSANÜL ETRAK İSTANBUL 1931 GittiGidiyor ...
Ürün özellikleri ve uygun fiyatları ile KİTABÜL İDRAK Lİ LİSANÜL ETRAK İSTANBUL 1931 ve benzer ürünler için kategorimize göz atın. 77461213.
m.gittigidiyor.com/urun/77461213
9
>30
9
kitabül-idrak li-lisanül-etrak kimin eseri? - Mynet Cevaplar
kitabül-idrak li-lisanül-etrak kimin eseri? ... Edebiyat · hercai_173 bilgili. kitabül-idrak li-lisanül-etrak kimin eseri? 0, 0, değerlendirin. Cevapla. Kaydet. Cevaplar :  ...
cevaplar.mynet.com/soru-cevap/kitabulidrak-lilisanuletrak-kimin-eseri/227553
10
>30
10
Kitabül İdrak » İsa SARI - Kişisel Ağ Sayfası
Yazılı ürünlerle takip edilebilen yaklaşık 1275 yıllık bir geçmişe sahip Türk dili, bu tarihî süreç içerisinde pek çok lehçeye ayrılmış ve çeşitli coğrafyalarda hem ...
www.isa-sari.com/etiket/kitabul-idrak/
"Kitabül İdrak" için arama sonuçları
Google: yakl. 6.580
bing: yakl. 14
Bilimde Kitabül İdrak
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak - Vikipedi
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak (Türklerin Dilini Anlama Kitabı), 1312 yılında ... Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Erişim: 19 Eylül 2011.
[PDF]Kitabü'l-İdrak li Lisâni'l-Etrâk'te Alıntı Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Kitabü'l-İdrak li Lisani'l-Etrak, Alıntı Kelime, Ödünç Kelime, Kod ... Arş. Gör., Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ...
[PDF]14. yüzyılda ünlü arap filolog ebü hayyân'ın bilgisi dahilindeki türk ...
I. Ebü Hayyân ve Kitabu'l-İdrâk li Lisani'I-Etrâk'in yazıldığı sosyal ve .... Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Ana.
Nesrin Bayraktar-Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi
... Et- Tuhfetü'z-Zekiyye Fi'l-lugâti't- Türkiyye, Kitabü'l-İdrâk Li-lisânü'l- Etrak Kıpçak ... Kısa adıyla TÖMER olarak bilinen Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim ...
[PDF]türk sözlükçülüğünün bugünü ve geleceği
26 Eyl 2014 ... Geçen zaman içerisinde. Kitabü'l-İdrak li-lisani'l-Etrak. Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman -ı Türki ve Acemi ve Mugali. Et-Tuhfetü'z-Zekiyye fi'l-lugati't- ...
KİTÂBÜ'l-İDRÂK - Diyanet İslam Ansiklopedisi
Ozet: KİTÂBÜ'l-İDRÂK(كتاب الإدراك)Ebû Hayyân el-Endelüsî'nin (ö. 745/1344) Türkçe ... Diğer nüsha İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 3856).
Dil Bilgisi Tarihçesi - Delinetciler Portal
... Arapça dil bilgisi yöntemine göre düzenlenmiş eseri Kitabu'l-İdrak li Lisani'l ... sonra Türklere karşı duyulan ilgiyle Avrupa üniversitelerinde doğu dilleri ve Türk  ...
Kitabü'l-Idrak Li-Lisani'l-Etrak anlamı ve hakkında bilgi - Türkçe Bilgi
Telaffuz. Kitabü'l-Idrak Li-Lisani'l-Etrak. Kitabü'l-Idrak Li-Lisani'l-Etrak hakkında bilgiler. Kitabü'l-Idrak Li-Lisani'l-Etrak ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa:.
Ebu Hayyan Kitabul - İdrak li Lisani'l - Etrak Fiil: Tarihi ... - Simurg
Ebu Hayyan Kitabul - İdrak li Lisani'l - Etrak Fiil: Tarihi - Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi ,Sözlük,Türkiye'nin en iyi kitabevi... Simurg Kitabevi ...
Yayınlar | İstanbul Üniversitesi
24 Ağu 2013 ... İstanbul Üniversitesi | Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü - 1453. ... Abû Hayyân, Kitabü'l-idrâk li lisâni'l-etrâk, (neşreden: Ahmet Caferoğlu).
Kitabül İdrak kavramı için kitaplar
Kıpçak Türkçesi grameri
Ali Fehmi Karamanlıoğlu, 1994
Kitabü'l-idrak, Türkçenin bilinen ilk grameridir. Eser, alfabe sırasına göre bir lügat ve gramer olmak üzere iki kısımdan müteşekkildir. 50-70 kadar kelimeyi Kıpçakça , bir o kadarını da Türkmence olarak ayırmıştır. Yazar, Türkçe sözleri açıklarken ...
Tarama dergisi: Osmanlıcadan Türkçeden söz karşılıkları
1934
Kitab- ül-ef'al adlı bir eseri olduğunu Elidraktc görüyoruz. Şeyhim ve üstadım ... 31 — Kitab -ül- İdrak Haşiyesi Kitab- ül- İdrakin asıl metninin kenarlarına gene o tarihlerde ilâve edildiği anlaşılan 1531 kelimelik haşiyedir. Bu kelimeler Velet ...
XI. Uluslararası edebiyat şöleni, (23-28 Ekim 2005): bildiriler
İsmail Bozkurt, Ali Nesim, Şevket Öznur, 2005
47; 44 Kuun, C.C, s. 145; Grönbech, s. 96; Atalay, (çev), et-Tuhfetü'z-Zekiyye fi'l- Lügati't- Türkiyye, s. 47; Caferoğlu, Kitabü'l-İdrak li Lisani'l-Etrak, s. 44 45 Grönbech, s. 129; Kuun, C.C, s.1 14; Caferoğlu, Kitabü'l-İdrak li Lisani'l-Etrak, s. 56.
Tarih: Türk dünyası tarih ve kültür dergisi
2002
Abu Hayyan'ın ünlü "Kitab'ul İdrak li-Lisan al-Atrak" adlı eseri Memlûk Kıp- çaklarının kullandıkları dilin bir eğitim ve gramer kitabıdır. (15. yüzyıl.)4. Adı geçen eser umumi Türkoloji ve Kıpçakbiylim'de kendine has özel yerini koruyarak daha ...
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi
Türkiye Diyanet Vakfı. İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü, 2002
Kitabü'l-Hayeuân, I-VII; aynca bk. neş- redenin girişi, l, 14-39; Keşfü 'z-funûn, l, 696; G. van Vloten, On arabischer ... "Kitâbü'l-Hayevân li'l- Câhiz", Tl. II, 215-227. r-, m TAHSİN GÖRGÜN KlTÂBÜ'l-İDRÂK l im Hayyân el-Endelüsî'nin (ö.
Google aramalarının gelişimi


Kitabül İdrak
kavramı için blog girişleri
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak - Vikipedi
tr.wikipedia.org/wiki/Kitab%C3%BC'l-%C4%B0drak_li-Lisani'l-Etrak
Kitabü'l-İdrak li Lisâni'l-Etrâk'te Alıntı Kelimeler
turkiyat.gazi.edu.tr/posts/download?id=44232
Sözlük yazarlığına eleştirel bakış / Dilbilim / Milliyet Blog
Sözlük yazarlığına eleştirel bakış
blog.milliyet.com.tr/sozluk-yazarligina-elestirel-bakis/Blog/?BlogNo=209878
Çoban yıldızı - hatice şirin user - Radikal Blog
Çoban yıldızı yazısı ve birçok Bilim Teknoloji blog yazısı birbirinden yaratıcı blog yazarları ile Radikal Blog'da sizleri bekliyor!
blog.radikal.com.tr/bilim-teknoloji/coban-yildizi-74865
Türkiye'de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
yabancılara turkce ogretimi,dil yazıları,etkileşimli sınavlar,deyim hikayeleri,atasözleri,learning turkish,dilbilgisi anlatımları,türkçe olimpiyatları,dil öğretim yöntemleri
www.turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi/235-turkiyede-yabancilara-turkce-ogretilirken-karsilasilan-sorunlar-ve-cozum-onerileri.html
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yeri: Afganistan Örneği
yabancılara turkce ogretimi,dil yazıları,etkileşimli sınavlar,deyim hikayeleri,atasözleri,learning turkish,dilbilgisi anlatımları,türkçe olimpiyatları,dil öğretim yöntemleri
www.turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi/1587-yabancilara-turkce-ogretiminde-turk-silahli-kuvvetlerinin-yeri-afganistan-ornegi.html
Beş
Beş nedir, Beş ne demek, Beş etimolojik sözlük anlamı
www.nisanyansozluk.com/?k=Be%C5%9F&lnk=1
Kitâbu’l-Muhabbe ve’ş-Şevk ve’l-Üns ve’r-Rıza / Gazâlî Hazretleri
Share Tweet Tasavvuf’u ve İlâhî Aşk’ı reddedenler üzerine“… Beş duyu ile elde edilen zevklerde hayvanlar da ortaktır. Onlar da bu zevkleri alırlar.
www.derindusunce.org/2013/02/14/kitabul-muhabbe-ves-sevk-vel-uns-ver-riza-gazali-hazretleri/
TURKISH FOR FOREIGNERS-YABANCILARA TÜRKÇE-www.turkofoni.org Y TÜRKÇE TARİHSEL GELİŞİM
PRIVATE TURKISH LESSONS,ÖZEL İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA İTALYANCA DERSLERİ,YABANCILARA TÜRKÇE DERSLERİ,TURKISH FOR FOREIGNERS,TÜRKÇE KİTAPLARI VE TÜRKÇE DERSLERİ,TURKISH BOOKS AND LESSONS
www.turkofoni.org/tr/y-turkce-tarihsel-gelisim
Sevan Nişanyan/En Son Yazıları: Dalyarak Risalesi: AKP’li Macit Konuştu, Dilbilim Kazandı
Dalyarak ne kadar eskidir, kestirmek zor. Bula bula Engin Ardıç’ın 1987 tarihli bir makalesinde buldum, orada da yüzü tutmamış, “dalyaprak, daltarak” diye cilve yapmış.
nisanyan1.blogspot.com/2013/06/dalyarak-risalesi-akpli-macit-konustu.html
123