Fibonacci 2048

Kitabül İdrak
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak (Türklerin Dilini Anlama Kitabı), 1312 yılında Esirü'd-din Ebû Hayyân tarafından Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış Kıpçakça dilbilgisi kitabı ve sözlük.
Sözcük ve ekler konusunu ele alan bir dilbilgisi bölümü ve Arap alfabesine göre düzenlenmiş alfabetik Kıpçakça-Arapça bir sözlükten oluşan eser, Kahire'de Gırnatalı Esirü'd-din Ebu Hayyan tarafından yazılmıştır. Dil bilgisi bölümünde Kıpçakçanın ses ve biçim bilgisi ele alınır. Sözlük bölümü yaklaşık 3500 sözcük içerir.
Eserin öğretim yöntemi tümevarımdır. Yabancı dil öğretim yöntemlerinden dilbilgisi çeviri yöntemi, yapısalcı yaklaşımla kullanılmıştır. Pratik Türkçe öğretimini amaçlayan eserde ticarî Türkçenin öğretiminin hedeflendiği bölümlere de rastlanır.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Kitabül İdrak yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Kitabül İdrak son 30 gün içinde 3 kez arandı. (Durum: 14.01.2014)
Kitabül İdrak için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
>30
1
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak - Vikipedi
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak (Türklerin Dilini Anlama Kitabı), 1312 yılında Esirü'd- din Ebû Hayyân tarafından Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış Kıpçakça ...
tr.wikipedia.org/wiki/Kitab%C3%BC'l-%C4%B0drak_li-Lisani'l-Etrak
2
>30
2
KİTABÜ'L-İDRAK Lİ LİSÂNİ'L-ETRÂK'TE ALINTI KELİMELER ...
loanwords in Kitabü'l-İdrak li Lisâni'l-Etrâk which is the work of Abu Hajjan the most eminent philologist are discussed and clarified about their origins.
turkiyat.gazi.edu.tr/posts/download?id=44232
3
>30
3
kitabu l idrak li lisani l etrak - uludağ sözlük
24 Eki 2008 ... endülüslü dil bilgini ebu hayyan tarafından yazılmış bir sözlük ve gramerdir.mısır da 1312 de yazımı tamamlanmıştır. kitabu l idrak li lisani l etrak ...
www.uludagsozluk.com/k/kitabu-l-idrak-li-lisani-l-etrak/
4
>30
4
cumhuriyet'in 80. yılında türkiye'de memlûk-kıpçak türkçesi çalışmaları
Kitâbü'l İdrâk üzerinde Cumhuriyet döneminde Türkiye'de yapılmış çalışmalar: ... Özyetgin bu çalışmasında, Kitâbul İdrâk' in sözlük ve gramer kısımlarındaki ...
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/842/10654.pdf
5
>30
5
Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi - KÖKSAV
3, Ebu Hayyan, Kitabu'l-Idrak li Lisani'l-Etrak: Fiil, Tarihi-Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi. Yazar: A. Melek Özyetgin. ISBN: 975-7430-29-3.
www.koksav.org.tr/Yayinlar/diziler_ttbad.htm
6
>30
6
kitabu'l -idrak li lisani'l - etrak fiil: tarihi - karşılaştırmalı bir ... - Kitap
KİTABU'L -İDRAK Lİ LİSANİ'L - ETRAK FİİL: TARİHİ - KARŞILAŞTIRMALI BİR GRAMER VE SÖZLÜK DENEMESİ adlı kitap ile ilgili tanıtım bilgileri, yazarı, ...
kitap.antoloji.com/kitabu-l-idrak-li-lisani-l-etrak-fiil-tarihi-karsilastirmal-kitabi/
7
>30
7
Kitabü'l-İdrak İçerik, Kimin Eseri, Konuları, Hakkında Bilgi - Filozof.net
Kitabü'l-İdrak İçerik, Kimin Eseri, Konuları, Hakkında Bilgi.
www.filozof.net/Turkce/turk-edebiyati/14428-kitabul-idrak-icerik-kimin-eseri-konulari-hakkinda-bilgi.html
8
>30
8
Kitâbü'l-İdrâk - Tarih Portalı
29 Mar 2009 ... Kitâbü'l-İdrâk KİTÂBÜ'L-İDRÂK Ebû Hayyân el-Endelüsî'nin (ö. ... Ebu Hayyan Kitabul-İdrâk, kitabül idrak lisanül etrak, kitabul idrak li lisanil ...
www.tarihbilinci.com/forum/tarih-kitap-tanitimlari-168/kitabul-idrak-8649/
9
>30
9
Ebu Hayyan Kitabul - İdrak li Lisani'l - Etrak Fiil: Tarihi ... - Simurg
Ebu Hayyan Kitabul - İdrak li Lisani'l - Etrak Fiil: Tarihi - Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi ,Sözlük,Türkiye'nin en iyi kitabevi... Simurg Kitabevi ...
www.simurg.com.tr/tr-tr/urun/sozluk/31529/ebu-hayyan-kitabul-idrak-li-lisani-l-etrak-fiil-tarihi-karsilastirmali-bir-gramer-ve-sozluk-denemesi.aspx
10
>30
10
Kipçak Türklerinin Dili
dillerini ogrenilmesi ve arastirilmasi gerekligini ortaya koymus ve bu yolda O donemini ortaya koyan bircak sahasinda sozluk ve gramer kitabu' l Idrak Li Lisani ' I ...
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35784
"Kitabül İdrak" için arama sonuçları
Google: yakl. 8.850
bing: yakl. 14
Bilimde Kitabül İdrak
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak - Vikipedi
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak (Türklerin Dilini Anlama Kitabı), 1312 yılında ... Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Erişim: 19 Eylül 2011.
[PDF]KİTABÜ'L-İDRAK Lİ LİSÂNİ'L-ETRÂK'TE ALINTI KELİMELER ...
Anahtar Kelimeler: Kitabü'l-İdrak li Lisani'l-Etrak, Alıntı Kelime, Ödünç Kelime, Kod ... Arş. Gör., Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ...
[PDF]cumhuriyet'in 80. yılında türkiye'de memlûk-kıpçak türkçesi çalışmaları
Türkiye'de yayınlanmış kitaplar ve üniversitelerde hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri ... Özyetgin bu çalışmasında, Kitâbul İdrâk' in sözlük ve gramer.
Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi - KÖKSAV
Dr. (Ankara Üniversitesi). Yayıncı: KÖKSAV ... 3, Ebu Hayyan, Kitabu'l-Idrak li Lisani'l-Etrak: Fiil, Tarihi-Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi. Yazar: A .
Kitâbü'l-İdrâk - Tarih Portalı
29 Mar 2009 ... Kitâbü'l-İdrâk daha önce telif edilmiş, kelime listelerinden ibaret bazı eserlerden ... Üye olmak için TIKLAYINIZ][136] Diğer nüsha İstanbul Üniversitesi ... kitab ı idrak li lisanil etrak, kitabül-idrak li lisanil-etrak, ebû hayyân pdf, ...
Nesrin Bayraktar-Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ... Et- Tuhfetü'z-Zekiyye Fi'l-lugâti't- Türkiyye, Kitabü'l-İdrâk Li-lisânü'l- Etrak Kıpçak ...
kitabu'l -idrak li lisani'l - etrak fiil: tarihi - karşılaştırmalı bir ... - Kitap
KİTABU'L -İDRAK Lİ LİSANİ'L - ETRAK FİİL: TARİHİ - KARŞILAŞTIRMALI BİR GRAMER VE SÖZLÜK DENEMESİ adlı kitap ile ilgili tanıtım bilgileri, yazarı, ...
Yayınlar | İstanbul Üniversitesi
24 Ağu 2013 ... İstanbul Üniversitesi | Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü - 1453. ... Abû Hayyân, Kitabü'l-idrâk li lisâni'l-etrâk, (neşreden: Ahmet Caferoğlu).
Kitabül İdrak kavramı için kitaplar
Tarih: Türk dünyası tarih ve kültür dergisi
Tarih: Türk dünyası tarih ve kültür dergisi
2002
Abu Hayyan'ın ünlü "Kitab'ul İdrak li-Lisan al-Atrak" adlı eseri Memlûk Kıp- çaklarının kullandıkları dilin bir eğitim ve gramer kitabıdır. (15. yüzyıl.)4. Adı geçen eser umumi Türkoloji ve Kıpçakbiylim'de kendine has özel yerini koruyarak daha ...
Approaches to Arabic Dialects: A Collection of Articles ...
Approaches to Arabic Dialects: A Collection of Articles ...
Manfred Woidich, Martine Haak, Rudolf Erik De Jong, 2004
The Arabic linguistic Model Applied to Foreign languages & Translation of 'Abu ayyan a1-Andalusts Kitab al-'Idrak li- Lisan al-'Atrak. 1999. ISBN 90 04 1 13061 29. Rabin, Ch. The Development of the Syntax of Post-Biblical Hebrew. 1999.
Auroux, Sylvain; Koerner, E.F.K.; Niederehe, Hans-Josef; ...
Auroux, Sylvain; Koerner, E.F.K.; Niederehe, Hans-Josef; ...
Sylvain Auroux, 2000
Ankara, 1990. I_-Iilya I Cwamal ad-Din ibn al-Muhanna, Kitdb hilyat al- 'insdn wa- halabat al-lisdn. Ed. by Kilisli Mu'allim Rif'at (Bilge). Istanbul, 1921. 'Abu Hayyun, ' Idrdk I 'Abu Hayyun Muhammad ibn Yusuf ibn 'Ali al-'AndalusT, Kitab al- 'Idrak ...
Reduplikationen Im Türkischen: Morphophonologische ...
Reduplikationen Im Türkischen: Morphophonologische ...
Hans-Georg Müller, 2004
277 HatiboGlu (1973) 278 Alle Zitate: HATiBOGLU (1973:7 ff.) (Übersetzung durch d. Verf.) 279 HatiboGlu (1973:14) nennt: Kasgarli Mahmut (TDK, eilt: III, s. 19, 3) und A. CaferoGlu, Abu Hayyan (Kitab al-idrak Li-lisän al-Atrak, Istanbul 1930, ...
Studies in the Linguistic Structure of Classical Arabic
Studies in the Linguistic Structure of Classical Arabic
Naftālî Qînberg, Leah Kinberg, C. H. M. Versteegh, 2001
The Arabic Linguistic Model Applied to Foreign Languages & Translation of 'Abu Hayyan al-'Andalusi's Kitab al-'Idrak li-Lisan al-'Atrak. 1999. ISBN 90 04 l' 13061 29. Rabin, Ch. The Development of the Syntax of Post-Biblical Hebrew. 1999.
Google aramalarının gelişimi


Kitabül İdrak
kavramı için blog girişleri
Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-Lûgati’t-Türkiyye » İsa SARI
www.isa-sari.com/et-tuhfetuz-zekiyye-fil-lugatit-turkiyye/
ZeyneP'in Beyin Kıvrımlarında Yolculuk: İHSAN OKTAY ANAR - KİTAB-ÜL HİYEL
Kitap üç bölümden oluşuyor (şu anda eski Türkçe kelimeler kullanmamak için azami(!?) çaba sarfediyorumà İhsan Oktay Anar okuru anlar ne demek istediğimi). Yafes Çelebi – ki “Çelebi” ünvanını bir şekilde zorlamayla kendi alıyor – ile başlıyor hikaye.
zeynepinbeyni.blogspot.com/2012/12/kitab-ul-hiyel-ihsan-oktay-anar.html
Çepniler
Çepniler Anadolu’nun bir Türk vatanı olmasında çok önemli rol oynadıkları tarih otoriteleri tarafından kabul edilen Çepnilerin Anadolu’dak
www.bilinmeyenturktarihi.com/cepniler.html
Sevan Nişanyan/En Son Yazıları: Oyun
Oyun, Öz Hakiki Türkçe. Bazı Eski Uygurca kaynaklarda oyug diye de geçiyor.
nisanyan1.blogspot.com/2013/03/oyun.html
Kitabü’l-Edeb | Ebû Dâvud | Biraz Oku Sonra Al
Büyük muhaddis Ebû Dâvud'un 40 kitâb ve 5272 hadîs-i şerîf'in rivâyetinden müteşekkil, "Kütüb-i Sitte"nin üçüncüsü, büyük hâdis külliyâtı meşhûr "Sü
www.birazoku.com/kitabul-edeb-ebu-davud-samil-yayincilik
Kıpçakça dil özellikleri
www.derszamani.net/kipcakca-dil-ozellikleri.html
Türkçesi Varken » Türklerde “güç” ile ilgili sözcükler (II)
turkcesivarken.com/turklerde-guc-ile-ilgili-sozcukler-ii/
KİTABU’L NAKŞİ’L FUSÛS- FUSÛS NAKŞI KİTABI | İsmail Hakkı ALTUNTAŞ
Şeyhu'l Ekber MUHYİDDÎN İBNÜ’L ARABÎ kaddese’llâhü sırrahu’l azîz (Fususu’l Hikemin Özü olan risaledir.) Bismillahirrahmanirrahim Allahumme barik aleyye ve temmimhu Allah'ım! Üzerime bereketini indir ve tamamla. Hakikat: 1 - Ademî Mesajdaki İlâhî Hikmet – Bil ki; Allah'ın güzel isimleri (Esmau'l- Hüsna) zatları itibariyle âlemin varlığını gerektirirler. Bundan dolayı yüce Allah âlemi normal, düzgün bir beden olarak…
ismailhakkialtuntas.com/2011/07/08/kitabu%E2%80%99l-naksi%E2%80%99l-fusus-fusus-naksi-kitabi/
Çepniköyü: Çepniköy ve Çepnililer Tarihi
www.cepnikoy.net/2008/10/cepni-koyu-ve-cepnililerin-tarihi.html
İbn Heysem (965-1040) « Bilge Türk
www.bilgeturk.net/ibn-heysem-965-1040/
123