Fibonacci 2048

Kitabü'l-idrak li-lisani'l-etrak
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak (Türklerin Dilini Anlama Kitabı), 1312 yılında Esirü'd-din Ebû Hayyân tarafından Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış Kıpçakça dilbilgisi kitabı ve sözlük.
Sözcük ve ekler konusunu ele alan bir dilbilgisi bölümü ve Arap alfabesine göre düzenlenmiş alfabetik Kıpçakça-Arapça bir sözlükten oluşan eser, Kahire'de Gırnatalı Esirü'd-din Ebu Hayyan tarafından yazılmıştır. Dil bilgisi bölümünde Kıpçakçanın ses ve biçim bilgisi ele alınır. Sözlük bölümü yaklaşık 3500 sözcük içerir.
Eserin öğretim yöntemi tümevarımdır. Yabancı dil öğretim yöntemlerinden dilbilgisi çeviri yöntemi, yapısalcı yaklaşımla kullanılmıştır. Pratik Türkçe öğretimini amaçlayan eserde ticarî Türkçenin öğretiminin hedeflendiği bölümlere de rastlanır.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Kitabü'l-idrak li-lisani'l-etrak yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Kitabü'l-idrak li-lisani'l-etrak son 30 gün içinde 2 kez arandı. (Durum: 14.01.2014)
Kitabü'l-idrak li-lisani'l-etrak için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
>30
1
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak - Vikipedi
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak (Türklerin Dilini Anlama Kitabı), 1312 yılında Esirü'd- din Ebû Hayyân tarafından Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış Kıpçakça ...
tr.wikipedia.org/wiki/Kitab%C3%BC'l-%C4%B0drak_li-Lisani'l-Etrak
2
>30
2
Kitabü'l-İdrak li Lisâni'l-Etrâk'te Alıntı Kelimeler
loanwords in Kitabü'l-İdrak li Lisâni'l-Etrâk which is the work of Abu Hajjan the most eminent philologist are discussed and clarified about their origins.
turkiyat.gazi.edu.tr/posts/download?id=44232
3
>30
3
Kitâbü'l-idrak li-Lisani'l-Etrâk - Esirüddin Ebu Hayyan
26 Şub 2013 ... (Türklerin Dilini Anlama Kitabı) Sözcük ve ekler konusunu ele alan bir dil bilgisi bölümü ve Arap alfabesine göre düzenlenmiş alfabetik ...
www.yabancilaraturkce.com/kitaplar/tarihi-kaynaklar/item/91-kitabue-l-idrak-li-lisani-l-etrak-esirueddin-ebu-hayyan.html
4
>30
4
TDV İslâm Ansiklopedisi - İslam Ansiklopedisi
Ebû Hayyân'ın, tam adı Kitâbü'l-İdrâk li-lisâni'l-Etrâk olan eseri bu yolda yapılan çalışmaların başta gelenlerindendir. Kitâbü'l-İdrâk daha önce telif edilmiş, ...
www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=260108&idno2=c260061
5
>30
5
14. yüzyılda ünlü arap filolog ebü hayyân'in bilgisi dahilindeki türk ...
I. Ebü Hayyân ve Kitâbu'l-İdrâk li Lisâni'l-Etrâk'iıı yazıldığı sosyal ve kültürel çevre. Ebü Hayyân 1312 yılında Mısır'da tamamladığı Kitâbu'l-İdrâk''in ön sözünde ...
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/842/10646.pdf
6
>30
6
Kipçak Türklerinin Dili
kitabu' l Idrak Li Lisani'l Etrak' in soz varligi incelemesinde genis olarak uzerinde durduguncelemesdinde kipçak ozellikli bu ozelligi yaninda, kitabu, I Idrak Li ...
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35784
7
>30
7
Kitab al - İdrak li - lisan al - Atrak | Simurg Kitabevi Sahaf Müzayede ...
Çalışmamıza konu olan ve Memlûk sahasının bilinen en eski tarihli sözlük ve gramer kitabı Kitâbu'l-İdrâk li Lisâni'l-Etrak, diğer sözlük ve gramer kitaplarına göre ...
www.simurg.com.tr/Details.aspx?code=120802&name=Kitab_al_Idrak_li_lisan_al_Atrak
8
>30
8
kitabu'l -idrak li lisani'l - etrak fiil: tarihi - karşılaştırmalı bir ... - Kitap
KİTABU'L -İDRAK Lİ LİSANİ'L - ETRAK FİİL: TARİHİ - KARŞILAŞTIRMALI BİR GRAMER VE SÖZLÜK DENEMESİ adlı kitap ile ilgili tanıtım bilgileri, yazarı, ...
kitap.antoloji.com/kitabu-l-idrak-li-lisani-l-etrak-fiil-tarihi-karsilastirmal-kitabi/
9
>30
9
Aşağıdaki eserlerden hangisi Türkçenin... - KPSS Türkçe ... - Facebook
Ebu Hayyan'ın Arap diliyle, Arapça dil bilgisi yöntemine göre düzenlenmiş eseri Kitabu'l-İdrak li Lisani'l Etrak (yazılışı 1312 bas...Daha Fazlasını Gör.
tr-tr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=488967187847944&id=164812290263437
10
>30
10
Kitabu'l-İdrâk li Lisâni'l - Ahmet Yesevi Üniversitesi
TÜRK AD BİLİMİNE MALZEMELER: Kitabu'l-İdrak li Lisani'l-Etrak'te Kişi Adları. A. Melek ÖZYETKİN. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. ÖZET.
www.yesevi.edu.tr/bilig/biligTur/Bilig19/ozet19.2.htm
"Kitabü'l-idrak li-lisani'l-etrak" için arama sonuçları
Google: yakl. 1.030
bing: yakl. 3
Bilimde Kitabü'l-idrak li-lisani'l-etrak
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak - Vikipedi
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak (Türklerin Dilini Anlama Kitabı), 1312 yılında ... Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Erişim: 19 Eylül 2011.
[PDF]Kitabü'l-İdrak li Lisâni'l-Etrâk'te Alıntı Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Kitabü'l-İdrak li Lisani'l-Etrak, Alıntı Kelime, Ödünç Kelime, Kod ... Arş. Gör., Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ...
[PDF]14. yüzyılda ünlü arap filolog ebü hayyân'in bilgisi dahilindeki türk ...
Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Türk Dili ve ... I. Ebü Hayyân ve Kitâbu'l-İdrâk li Lisâni'l-Etrâk'iıı yazıldığı sosyal ve kültürel çevre.
[PDF]cumhuriyet'in 80. yılında türkiye'de memlûk-kıpçak türkçesi çalışmaları
Türkiye'de yayınlanmış kitaplar ve üniversitelerde hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri ... A. Melek Özyetgin, Ebu Hayyân, Kitâbu'l-İdrâk li Lisâni'l-Etrâk,.
TDV İslâm Ansiklopedisi - İslam Ansiklopedisi
Ebû Hayyân'ın, tam adı Kitâbü'l-İdrâk li-lisâni'l-Etrâk olan eseri bu yolda yapılan çalışmaların ... Diğer nüsha İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr.
Edebiyat ve Sanat Akademisi - Kitâbü'l _idrâk li-Lisâni'l-Etrâk Ebu ...
22 Mar 2015 ... [1] Kitabü'l İdrâk li Lisâni'l Etrâk Memlûk sahasında yazılmış Türkçe ... İkinci nüsha (D nüshası), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Arapça ...
Kitâbü'l-idrak li-Lisani'l-Etrâk - Esirüddin Ebu Hayyan
26 Şub 2013 ... (Türklerin Dilini Anlama Kitabı) Sözcük ve ekler konusunu ele alan bir dil bilgisi bölümü ve Arap alfabesine göre düzenlenmiş alfabetik ...
Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi - KÖKSAV
Dr. (Ankara Üniversitesi). Yayıncı: KÖKSAV ... 3, Ebu Hayyan, Kitabu'l-Idrak li Lisani'l-Etrak: Fiil, Tarihi-Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi. Yazar: A .
[PDF]türk sözlükçülüğünün bugünü ve geleceği
26 Eyl 2014 ... Geçen zaman içerisinde. Kitabü'l-İdrak li-lisani'l-Etrak. Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman -ı Türki ve Acemi ve Mugali. Et-Tuhfetü'z-Zekiyye fi'l-lugati't- ...
Dil Bilgisi Tarihçesi - Delinetciler Portal
... eseri Kitabu'l-İdrak li Lisani'l Etrak (yazılışı 1312 baskı 1931) ilk Türk dilbilgisidir . ... sonra Türklere karşı duyulan ilgiyle Avrupa üniversitelerinde doğu dilleri ve ...
Kitabü'l-idrak li-lisani'l-etrak kavramı için kitaplar
Ebū Ḥayyān, Kitābu'l-Idrāk li lisāni'l-Etrāk: fiil : ...
A. Melek Özyetgin, 2001
Kısım Kitâbu'l- İdrâk li Lisâni'l-Etrâk Fiil Sözlüğü, 117. Kİ bur-). Kİ tal- "(Kıp.) yorulmak; (Trkm.) suya dalmak" (V22a2) fiilinin asıl anlamı "dalmak, dalıp gitmek, bilincini kaybetmek" şeklindedir. Kelimenin bu temel anlamıyla ilişkili "yorulmak"  ...
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi: Balaban, Mustafa ...
Türkiye Diyanet Vakfı, Bekir Topaloğlu, 1992
... dinî ve ilmî eserler verilmiş, çeşitli sözlük ve dil bilgisi kitapları hazırlanmıştır (bk KIPÇAKLAR) Ebû Hayyân'ın. tam adı Kitâbü'l-İdrâk li-lisâni'l-Etrâk olan eseri bu yolda yapılan çalışmaların başta gelenlerindendir. Kitâbü'l-İdrâk daha önce telif ...
Geçmişten günümüze sözlükçülük geleneği ve Türk dili sözlükleri
Nadir İlhan, 2007
Courteille, Pavet de, Dictionnaire Turk Oriental, A L'imprimerie Imperiale, Paris 1870, XIV+562 s. Ebu Hayyan, Kitâbu'l - İdrâk li Lisâni'l - Etrak (1312-1313 Mısır - Kıpçak) Yazarın asıl adı Esireddin Abu Hayan Muhammed ibn Yûsuf ibn Ali Ali ...
Orta zaman Türk dili ve kültürü üzerine incelemeler
A. Melek Özyetgin, 2005
Kİ: Kitâbu'-l İdrâk li Lisâni'l-Etrâk, bkz. CAFEROĞLU (1931). KKlpRSl: Bkz. BASKAKOV 1958. KONONOV, A.N., (1980). Grammatika Tyurkskix Runiçeskix Pamyatnikov VII-XII vv., Leningrad. KORKMAZ, Z., (1994). Türkçede Eklerin Kullanılış ...
XI. Uluslararası edebiyat şöleni, (23-28 Ekim 2005): bildiriler
İsmail Bozkurt, Ali Nesim, Şevket Öznur, 2005
47; 44 Kuun, C.C, s. 145; Grönbech, s. 96; Atalay, (çev), et-Tuhfetü'z-Zekiyye fi'l- Lügati't- Türkiyye, s. 47; Caferoğlu, Kitabü'l-İdrak li Lisani'l-Etrak, s. 44 45 Grönbech, s. 129; Kuun, C.C, s.1 14; Caferoğlu, Kitabü'l-İdrak li Lisani'l-Etrak, s. 56.
Google aramalarının gelişimi


Kitabü'l-idrak li-lisani'l-etrak
kavramı için blog girişleri
Kitabü'l-İdrak li-Lisani'l-Etrak - Vikipedi
tr.wikipedia.org/wiki/Kitab%C3%BC'l-%C4%B0drak_li-Lisani'l-Etrak
Kitabü'l-İdrak li Lisâni'l-Etrâk'te Alıntı Kelimeler
turkiyat.gazi.edu.tr/posts/download?id=44232
Kıpçak Dönemi Eserlerinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından İncelenmesi
yabancılara turkce ogretimi,dil yazıları,etkileşimli sınavlar,deyim hikayeleri,atasözleri,learning turkish,dilbilgisi anlatımları,türkçe olimpiyatları,dil öğretim yöntemleri
www.turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi/224-kipcak-donemi-eserlerinin-yabancilara-turkce-ogretimi-acisindan-incelenmesi.html
Türkçe Öğretiminin Tarihçesi
yabancılara turkce ogretimi,dil yazıları,etkileşimli sınavlar,deyim hikayeleri,atasözleri,learning turkish,dilbilgisi anlatımları,türkçe olimpiyatları,dil öğretim yöntemleri
www.turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi/52-turkce-ogretiminin-tarihcesi.html
Türkiyede Ve Dünyada Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
yabancılara turkce ogretimi,dil yazıları,etkileşimli sınavlar,deyim hikayeleri,atasözleri,learning turkish,dilbilgisi anlatımları,türkçe olimpiyatları,dil öğretim yöntemleri
www.turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi/130-turkiyede-ve-dunyada-turkcenn-yabancilara-ogretiminde-karsilasilan-sorunlar-ve-cozum-onerileri.html
Sözlük yazarlığına eleştirel bakış / Dilbilim / Milliyet Blog
Sözlük yazarlığına eleştirel bakış
blog.milliyet.com.tr/sozluk-yazarligina-elestirel-bakis/Blog/?BlogNo=209878
Uncategorized | Deste Küsmez
Posts about Uncategorized written by destekusmez
kusmezdeste.wordpress.com/category/uncategorized/
köpek - Mihav.com
Köpek Trinominal adı Canis lupus familiaris Köpek (Canis lupus familiaris), köpekgiller (Canidae) familyasına mensup; görünüş ve büyüklükleri farklı,
www.mihav.com/forum/blogs/44752/blog370.html
ATSIZ VE OSMANLI - omercakir - Blogcu.com
3 Mayısı yaratanlara Atsız, Türk fikir hayatında yer almaya başladığı en erken döne
omercakir.blogcu.com/atsiz-ve-osmanli/12772559
ETRAK ne demek? etrak anlamı nedir? - NeOlaKi.net - Bilgi Kaynağınız
ETRAK ne demek? etrak anlamı nedir? - NeOlaKi.net - Bilgi Kaynağınız
neolaki.net/nedemek/etrak-ne-demek.html
123