Fibonacci 2048

Garibname
Garipnâme, Âşık Paşa'nın ünlü 12.000 beyitlik ahlaki, felsefi, psikolojilik, tasavvufi mesnevisidir. Tasavvufun yanında Türklerin eski kahramanlık ve Alplik devirlerini terennüm eden sosyal varlıkların tablosunu çizen, Türk dilinin arı, katıksız örneklerini yaşatan bir eserdir. Eser 1329 yılında yazılmıştır. Süleyman Çelebi'nin Mevlid eserini etkilemiştir. Sürekli Türkçeye önemi vurgulayan bir şair olan Âşık Paşa bu eseri Türkçe kaleme almıştır. Eser o dönemin en önemli Türkçe eserlerindendir ve o dönem için Türkçenin en güzel örneklerinden birisi olarak öne çıkar.
Eser Anadolu'daki tasavvuf anlayışı açısından büyük önem taşır. Ana konusu tasavvuf ve dindir. Dini öğütler içeren eser sadece Türkçe açısından değil dönemin dini anlayışını anlamak açısından da önemlidir.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Garibname yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Garibname son 30 gün içinde 32 kez arandı. (Durum: 10.02.2014)
Garibname için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
>30
1
Garibnâme - Vikipedi
Garibnâme. Vikipedi, özgür ansiklopedi. Atla: kullan, ara. Garipnâme, Âşık Paşa' nın ünlü 12.000 beyitlik ahlaki, felsefi, psikolojilik, tasavvufi mesnevisidir.
tr.wikipedia.org/wiki/Garibn%C3%A2me
2
>30
2
GARiBNAME - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Erciyes Üniversitesi
AŞIK PAŞNNIN ‹‹Garibname»sİNDE DİNİ VE. TASAVVUFİ UNSURLAR. Pı'oí. Dr. Tuncer GÜLENSOY*. Eski Anadolu Türkçesi devri içinde Mev1ânà”dan ...
sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_5/%C3%82%C5%9F%C4%B1k%20Pa%C5%9Fa'n%C4%B1n%20''Garibn%C3%A2me''sinde%20Din%C3%AE%20ve%20Tasavvuf%C3%AE%20Unsurlar%20-%20Prof.Dr.%20Tuncer%20G%C3%9CLENSOY.pdf
3
>30
3
Garib-Name'de Ölüm ve Ölümsüzlük
Garib-name, özelde Türk dili ve edebiyatının, genelde ise Türk' kültürünün en ... Aşık Paşa ve Garib-name hakkında ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Yavuz, a.g.e., c.
turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/bayram_ali_kaya_garib-name_olum_ulumsuzluk.pdf
4
>30
4
Garib-name (4 Kitap Takım) - Aşık Paşa - %25 indirimli : Kitap | idefix ...
Garib-name (4 Kitap Takım) - Aşık Paşa - %25 indirimli : Kitap.
www.idefix.com/kitap/garib-name-4-kitap-takim-asik-pasa/tanim.asp?sid=X41K1R0UD7JSNM3IPG87
5
>30
5
Tam Metin (PDF) - Turkish Studies
Turkish Studies. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 5/1 Winter 2010. GARİB-NÂME'DE İNSAN VE ...
www.turkishstudies.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=1102
6
>30
6
Garibname - Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
İşbu mülki aşk için düzdi Çalab Yir ü gök olmaklığa âşkdur sebep. Yire gökde zerre zerre aşk kodı. Anun içün doldı âlem aşk odı. Ne ki varsa cümle âşıkdur ana
www.ahmetsimsirgil.com/siirler/117.html
7
>30
7
GARİB-NÂME - e-Kitap
Onun en büyük eseri 10592 beyitten meydana gelen Gârib-name'dir. Garib-name on bölümden meydana gelir ve bu on bölümün içinde de onar kıssa bulunur.
ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10669,garib-namepdf.pdf?0
8
>30
8
Türk Dil Kurumu - Garib-name (4 Kitap Takım) -
Garib-name (4 Kitap Takım), , Türk Dil Kurumu Yayınları.
alisveris.tdk.org.tr/tanim.asp?sid=X41K1R0UD7JSNM3IPG87
9
>30
9
Fethullah Gülen Web Sitesi - Garibname Üzerine - Gülen, Fethullah
8 Oca 1999 ... Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî web sitesi, Bu bölümde, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Mehmet Garib'in "Garibname Üzerine" isimli ...
tr.fgulen.com/content/view/1088/3/
10
>30
10
Garib-nâme pdf
Garib-nâme indir, Garib-nâme hakkında bilgi, Garib-nâme ödevi, pdf bul ara indir.
www.pdfindir.com/Garib~n%C3%A2me-pdf-1.html
"Garibname" için arama sonuçları
Google: yakl. 3.990
bing: yakl. 19
Bilimde Garibname
[PDF]GARİB-NÂME - e-Kitap
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girerek Kasım 1970'te Türkiyat Enstitüsü'ne kütüphane ... Also Garib-name has original content and arrangement.
Tarih Üzerine Konuşma ya da Garibnâme - Özgür Üniversite
3 Mar 2007 ... Tarih Üzerine Konuşma ya da Garibnâme. Avoid this medication in case you are allergic to pseudoephedrine in order to other decongestants, ...
Garibname - Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
... ağladur hem güldürür. Aşık Paşa / Garibnâme ... 1978'de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nden 1982'de mezun oldu. Devamı için.
garibname aşık paşa pdf
Garibname aşık paşa indir, Garibname aşık paşa hakkında bilgi, Garibname aşık paşa ödevi ... garipname sözlük - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Erciyes Üniversitesi.
Sempozyum Programı - Anasayfa - Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Kudret SAYLAM (Ahi Evran Üniversitesi Rektörü). Yaşar BAHÇECİ ... Doç. Dr. Mustafa SARI “Garîb-nâme'de et-, eyle- ve kıl- Yardımcı Fiilleri Üzerine”. Prof.
[PDF]Tam Metin (PDF) - Turkish Studies
Dr., Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve. Edebiyatı Bölümü, Eski Türk ... bir aydın olarak Garib-nâme‟de Türkçeye önem vermiĢ, eserini ...
[PDF]Yer: Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ahi Evran ...
1 Kas 2013 ... KASIM 2013, AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, KIRŞEHİR. PROGRAM ... “Garîb-nâme 'de Felsefî Malzemeye Genel Bir Bakış”. Müzakere (10 dk.).
[PDF]Âşık Paşa - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Selçuk Üniversitesi
Dr., İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat. Bölümü ... Kemal Yavuz; Âşık Paşa, Garib-nâme I/1, Türk Dil Kurumu Yayınları: 764/I,.
Garibname kavramı için kitaplar
Garibnâme
Garibnâme
Aşık Paşa-yı Velî, Bedri Noyan, 1998
Sufi poetry, Turkish, early works to 1800.
Âşık Paşa ve oğlu Elvan Çelebi
Âşık Paşa ve oğlu Elvan Çelebi
Ethem Erkoç, 2005
Garibname'si sadece Anadolu Türkleri arasında değil, Mısır ve Suriye Türkleri arasında da şöhret kazanmıştır.237 Âşık Paşa'nın eserlerinden özellikle Garibname'nin Süleylan Çelebi'nin Vesiletü'n-Necat adlı Mevlid' ine etkisi büyüktür.
Derlemeler makaleler
Derlemeler makaleler
Nail Tan, 2007
Yüzyıl: Tasavvuf şairi Kırşehirli Âşık Paşa (1272-1333), 1329 yılında yazdığı Garibname adlı ünlü eserinde halka tasavvuf düşüncelerini, dervişlik yol ve töresini öğretiyor. Türkçe yazılan bu eserin girişinde Âşık Paşa, Türklerin ve Türkçenin ...
Karadeni̇z araştırmaları
Karadeni̇z araştırmaları
2006
İçinde bulunduğu dönemde Âşık Paşa'yı önemli kılan özelliklerine, Türkçe'ye verdiği ehemmiyeti de dahil etmek gerekir. En tanınmış eseri olan Garibname 'yi Türkçe yazmasının gerekçesini şu mısralarla dile getirmektedir: Türk diline kimsene ...
Perspectives on Ottoman studies: papers from the 18th ...
Perspectives on Ottoman studies: papers from the 18th ...
Comité international d'études pré-ottomanes et ottomanes. Symposium, Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin, 2010
... ilişkilendirmemek gerektiği söylenebilir. Ancak tarihsel gerçekler bu analojinin çok da doğru olmadığını göstermektedir. Çünkü Âşık Paşa'nm Garibname isimli eserinde söylediği "Türk diline kimesne bakmaz idi / Türklere hergiz gönül ...
Google aramalarının gelişimi


Garibname
kavramı için blog girişleri
AŞIK PAŞA VE ANADOLU’DA TÜRK YAZI DİLİNİN OLUŞUMU SEMPOZYUMU | BİLİM ŞENLİĞİ
www.bilimsenligi.com/asik-pasa-ve-anadoluda-turk-yazi-dilinin-olusumu-sempozyumu.html
Türkiye Türkçesiyle Yazılmış İlk Eser Ve Sahibi Aşıkpaşa! | Sinestezi E Dergi
(d.1272-ö.1333), Bir avazdır Aşıkpaşa. Türkçenin küçümsendiği ve fars şovenizminin etkisinde kalınarak halkın konuştuğu dil olan Türkçe' nin sarayda konuşulmadığı bir dönemde Garibname adlı eserini yazarak Türkçe' nin önemini vurgulamış ve saray' da türkçe konuşulması gerektiğini vurgulamıştır. Arapça ve Farsça' nın resmi dil olarak kullanılmasına ilk tepki Karamanoğlu Mehmet bey tarafından gösterilmiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey' in…
sinestezi.wordpress.com/2010/02/09/turkiye-turkcesiyle-yazilmis-ilk-eser-ve-sahibi-asikpasa/
Aşık Paşa Kimdir? | Nedir-Nedir.Com
www.nedir-nedir.com/asik-pasa-kimdir.html
garipler: Garibname
LEYLA GÜZELDİR AMAMECNUN OLMAK HOŞTUR HOŞ.
garipler-garipler.blogspot.com/2008/05/garipname.html
Aşık Paşa Hayatı
Aşık Paşa Hayatı ile ilgili Aşık Paşa Hayatı nedir hakkında bilgiler Aşık Paşa Hayatı ne demek kimdir yazıları Tanınmış kişiler biyografisi, Kim kimdir? hayatı hikayeleri, eserleri, otobiyografiler, biyografiler, resimleri, dökümanlar, belgeler vs. anlamı tanımı resimleri videoları sözleri
ilgiliforum.com/asik-pasa-hayati-t91740.0.html
Aşık Paşa Hayatı/ Eserleri | TÜRKİYE'NİN EĞİTİM SİTESİ
Âşık Paşa (1272-1333) Âşık Paşa 14. yüzyıl Anadolu sahasında yetişmiş ünlü tasavvufşairlerindendir.
ders-notumuz.blogspot.com/2012/04/ask-pasa-hayat-eserleri.html
10. sınıf edebiyat Garibname
Garibname Aşık Paşa’nın öteden beri en tanınmış eseri Garibname’dir.Garipname 12.000 beyit tutarında ahlaki,tasavvufi,büyük ve didaktik bir mesnevidir. Eserin başında Farsça m
www.okuldayiz.net/konu-10-sinif-edebiyat-garibname.html
Aşık Paşa Hayatı ve Eserleri | Bilgicik.Com - Türkçe, Edebiyat, Teknoloji... | Bilgicik Günlüğüm (:
Aşık Paşa Hayatı, Aşık Paşa eserleri, aşık paşa, garip name,
www.bilgicik.com/yazi/asik-pasa-hayati-ve-eserleri/
Tülay Gürdal: Yuhh Artık! "TÜRK Yok"
"Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir.
www.tulaygurdal.com/2013/12/yuhh-artk-turk-yok.html
123