Fibonacci 2048

Fiil soylu sözcükler
Fiil soylu kelimeler; fiil kökünden oluşturulmuş, cümlede bir iş veya oluş bildiren sözcükler. Türkçedeki fiil soylu sözcükler fiiller ve fiilimsilerdir. Fiilimsiler kendi içinde üçe ayrılır: İsim-fiil (mastar), Sıfat-fiil (ortaç), Zarf-fiil (ulaç).
- Dün gece birkaç saat televizyon izledim. (fiil)
- Sana bir şey sormak istiyorum. (fiil)
- Sana bir şey sormak istiyorum. (isim-fiil)
- Şu masayı kullanmamızın bir mahsuru var mı? (isim-fiil)
- Bahçede oynayan çocuklar benim sınıf arkadaşlarım. (sıfat-fiil)
- Gelecek sene Dubai'ye gideceğim. (sıfat-fiil)
- Gelecek sene Dubai'ye gideceğim. (fiil)
- Yarış köpekleri uçarcasına koşuyorlardı. (zarf-fiil)
- Yarış köpekleri uçarcasına koşuyorlardı. (fiil)
Fiil cümlelerinin yüklemi her zaman bir fiildir:
- Yarın kütüphaneye gideceğim. (fiil cümlesi. "Gitmek" fiili ile oluşturulmuş yüklem.)
İsim cümlelerinin yüklemi ise çoğunlukla isim soylu olmakla birlikte fiil soylu da olabilir. Ancak hiçbir zaman fiil olmaz:
- Bugün hava ne kadar güzel. (isim cümlesi. "Güzel" sözcüğü isim soylu.)
- Başarılı olmanın ilk şartı çok çalışmaktır. (isim cümlesi. "Çalışmak" sözcüğü isim-fiildir [fiil soylu])

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Fiil soylu sözcükler yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Fiil soylu sözcükler son 30 gün içinde 17 kez arandı. (Durum: 08.02.2014)
Fiil soylu sözcükler için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
7
11
1
SÖZCÜK TÜRLERİ (A-ADSOYLU SÖZCÜKLER) KONU ANLATIMI ...
Fiiller. A – İSİM SOYLU SÖZCÜKLER. İSİM (AD). Varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. İsimlerle, karşıladıkları kavram ve nesneler arasında çok sıkı bir ...
tahtakalem.net/turkce-sozcuk-turleri-a-adsoylu-sozcukler-konu-anlatimi-ozeti/567
1
>30
2
Fiil soylu kelime - Vikipedi
Fiil soylu kelimeler; fiil kökünden oluşturulmuş, cümlede bir iş veya oluş bildiren sözcükler. Türkçedeki Fiil soylu sözcükler fiiller ve fiilimsilerdir. Fiilimsiler kendi ...
tr.wikipedia.org/wiki/Fiil_soylu_kelime
2
>30
3
İsim soylu kelime - Vikipedi
İsim soylu kelimeler; cümlede isim gibi davranabilen, bazıları ismin hâllerini alabilen veya isim ... Başka sözcüklerle birlikte görev üstlenenler ... Fiil soylu kelime ...
tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sim_soylu_kelime
3
>30
4
Kategori:Fiil soylu sözcükler - Vikipedi
Kategori:Fiil soylu sözcükler. Vikipedi, özgür ansiklopedi. Atla: kullan, ara. Bu kategorinin ana maddesi: Fiil soylu sözcükler ...
tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fiil_soylu_s%C3%B6zc%C3%BCkler
4
>30
5
FİİL SOYLU SÖZCÜKLER FİİLDE YAPI - edebiyatsever
7 Kas 2007 ... FİİL SOYLU SÖZCÜKLER FİİLDE YAPI Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve ki.
edebiyatsever.blogcu.com/fiil-soylu-sozcukler-fiilde-yapi/2559187
5
>30
6
fiil soylu kelimeler | Vitamin Ortaokul - Vitamin Eğitim
Ek fiilin kipleri olan geniş zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman ve koşul kipi ile ilgili konu anlatımlarını ve bunlara verilen örnekleri bulabilirsin.
www.vitaminegitim.com/ortaokul/arama/?q=fiil+soylu+kelimeler&c=5%2C6%2C7%2C8
6
>30
7
Fiilimsilerin Fiiller ve İsim Soylu Sözcüklerden Farkı | Türkiye'nin ...
25 Eyl 2013 ... Arama Kelimeleri:fiilimsiyle fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farklar (22), fiilimsi ile fiil arasındaki fark nedir (11),fiilimsilerin isim ve fiil soylu ...
www.bilginx.com/fiilimsilerin-fiiller-ve-isim-soylu-sozcuklerden-farki.html
8
>30
8
İsim Cümlesi-Fiil Cümlesi - Türkçe Sınıfı,Türkçe Dersleri,Türkçe ...
27 Ara 2010 ... İsim Cümlesi-Fiil Cümlesi Yüklem Türüne Göre Cümleler. ... Yüklemi isim olan ya da isim soylu sözcüğün ek fiil alarak yüklem olmasıyla oluşan ...
www.turkcesinifi.com/isim-cumlesi-fiil-cumlesi-t773.html?t=773
9
>30
9
eylem soylu sözcük nedir, eylem soylu sözcük ne ... - Nedir Ne Demek
eylem soylu sözcük nedir ve eylem soylu sözcük ne demek sorularına hızlı cevap veren sözlük sayfası. (eylem soylu sözcük anlamı, eylem soylu sözcük ...
www.nedirnedemek.com/eylem-soylu-s%C3%B6zc%C3%BCk-nedir-eylem-soylu-s%C3%B6zc%C3%BCk-ne-demek
10
>30
10
İsim soylu ve fiil soylu kelimeler | Türkçe Dersanesi
2 Kas 2013 ... İSİM SOYLU KELİMELER FİİL SOYLU KELİMELER. A. Tam Anlamı Olanlar 1. Fiil 1. Tek Başına Görev Üstlenenler 2. Fiilimsi - İsim (Ad) a) ...
turkcedersanesi.com/isim-soylu-ve-fiil-soylu-kelimeler/
"Fiil soylu sözcükler" için arama sonuçları
Google: yakl. 34.000
Bilimde Fiil soylu sözcükler
SÖZCÜK TÜRLERİ (A-ADSOYLU SÖZCÜKLER) KONU ANLATIMI ...
Fiiller. A – İSİM SOYLU SÖZCÜKLER. İSİM (AD). Varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. İsimlerle ... Kurum adları (Marmara Üniversitesi, Kızılay). Dil adları ...
Fiilimsi - Vikipedi
... göstermeyen; cümle içerisinde isim soylu sözcükler gibi kullanılan fiil soylu kelimelerdir. ... Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: 129-150.
Fiil soylu kelime - Vikipedi
Fiil soylu kelimeler; fiil kökünden oluşturulmuş, cümlede bir iş veya oluş bildiren sözcükler. Türkçedeki Fiil soylu sözcükler fiiller ve fiilimsilerdir. Fiilimsiler kendi ...
Zarf-fiil - Vikipedi
Fiil kök ve gövdelerine getirilen eklerle geçici olarak zarf oluştururlar. Çekim eki ... Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: 126-144. ... Sözcük bilgisi  ...
[PDF]İSİM + YARDIMCI FİİL ŞEKLİNDE OLUŞAN BİRLEŞİK FİİLLER ...
*Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim üyesi. ... Bütün dillerde olduğu gibi Türkçede de sadece fiil soylu kelimeler ve kelime ...
FİİLİMSİLER | T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
16 Nis 2013 ... FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER). Fiilimsiler üç ana grupta incelenir. 1) İSİM – FİİLLER (AD – EYLEMLER): Fiil soylu sözcüklerin sonuna –mak, ...
Fiil soylu sözcükler kavramı için kitaplar
Türkçe'de ekler, kökler, gövdeler
Türkçe'de ekler, kökler, gövdeler
Yusuf Çotuksöken, 1991
Fiil ко к ve gövdelerinden ad ve sifat soylu sözcükler türetir: dur- >dur-agan, ol-> ol-agan; gez->gez-egen>gezegen, pi§- >pi§-egen gibi. -agi-, -egi-: Yapim ekidir. Genellikle ad kök ve gövdelerinden ad soylu sözcükler türetir: kil>kil-agi, ...
Türk dili dilbilgisi
Türk dili dilbilgisi
Mehmed Gökalp, 1976
Eylem anlamlı sözcüklere FİİL denir. Fiilin, sözlük anlamı iş'tir. FİİL, EYLEMİ KİŞİ VE ZAMANA BAĞLI OLARAK BİLDİREN SÖZCÜKLERDİR. Türkçede sözcükler iki ana bölüme ayrılır. 1. İsim soylu sözcükler 2. Fiil soylu sözcükler. 1. İsim soylu  ...
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu 2003: Mustafa ...
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu 2003: Mustafa ...
Aysu Ata, Mehmet Ölmez, 2003
tanımını; yardımcı eylem içinse "ad soylu sözcüklerin veya bazı eylemsilerin eylem gibi kullanılmalarını sağlayan imek, etmek, ... Zeynep Korkmaz da hazırladığı Gramer Terimleri Sözlüğünde yardımcı fiil ve birleşik fiil terimlerine yer verir.
Türkçe sorunları kılavuzu
Türkçe sorunları kılavuzu
Necmiye Alpay, 2000
"İlgili" sözcüğünden sonra kullanılan fiil kökenli sözcük çoğu durumda gereksiz. ... "İlgili"den sonraki Fiil soylu sözcükler gibi, "ilişküTden sonraki Fiil soylu sözcükler de çoğu kez gereksiz oluyor: Sorunlu örnek: "Devlet Bakanı Recep Önal, IMF ...
Türk Dili
Türk Dili
Hülya Pilanci, 2009
Ad: Canlı, cansız bütün varlıkları, duygu ve düşünceleri, durumları, bunların birbiriyle ilgilerini anlatan sözcükler. İsim. Ad cümlesi: Yüklemi ad olan ya da ad soylu bir sözcükten oluşan cümleler. ... oluşları, durumları cümlede zamana ve kişiye bağlayarak anlatan sözcükler. Fiil. Eylemsi: Eylemlerden türediği halde ad, sıfat, ...
Google aramalarının gelişimi


Fiil soylu sözcükler
kavramı için blog girişleri
EKLER | Hayatın Işığı Altında..
www.bilgibulucu.com/dil/ekler/
Sözcük Yapısı Konu Anlatımı, Sözcükte Yapı Konu Anlatımı | Edebiyat Öğretmeni
Sözcük Yapısı Konu Anlatımı, Sözcükte Yapı Konu Anlatımı, Sözcüğün Yapısı Nasıldır, Yapılarına Göre Sözcükler Kaça Ayrılır, Kelimenin Yapısı Çözümlü Örnekler
www.edebiyatogretmeni.org/sozcuk-yapisi-konu-anlatimi/
Konuşmada Ses Eksikliğini Giderme Yöntemleri: Kelime (Sözcük) ve Biçim Bilgisi
Kelime (Sözcük) ve Biçim Bilgisi Kelime Kökleri ve Ekler: Kök kelimeleri, Kök halindeki kelimeler, herhangi bir ekle ya da bileşme yoluyla türememiş kelimelerdir. Bunlara anlamı olan ve bölünemeyen en küçük kelime de diyebiliriz.
ses-eksikligi.blogspot.com/2013/11/kelime-sozcuk-ve-bicim-bilgisi.html
isimler adlar isim tamlamaları ad tamlaması çokluk eki çoğul eki adlarda küçültme belirtili belirtsiz zincirleme takısız isim tamlaması soyut sözcükler somut szöcükler türemiş isimler basit isimler
]]> ADLAR (İSİMLER) Bütün sözcük türleri,iki gruba ayrılarak değerlendirilir. A)Ad Soylu Sözcükler: 1) Ad (İsim) 2) Sıfat (Önad) 3) Zamir (Adıl) 4) Zarf (Belirteç) 5) Edat (İlgeç) 6) Bağlaç 7) Ünlem B)FİİLLER (Eylemler) 1)Adlar: Varlıkları ya da kavramları karşılayan,onları tanımamızı sağlayan sözcüklere “ad” denir.
www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/adlar.htm
birsorubiryanıt / kamil baki: Ad soylu sözcükler nelerdir?
Türkçede sekiz sözcük türü vardır. Bunların yedisi ad soylu, biri eylem soyludur.
brsrbr.blogspot.com/2013/06/ad-soylu-sozcukler-nelerdir.html
Ek Fiil Konu Anlatımı
Kpss derslerimize Türkçe dersinde Ek Fiil Konu Anlatımı ile devam ediyoruz. Adların yüklem olmasını sağlayan veya basit çekimli eylemlerin birleşik çekim yapa
www.kpssdersnotlari.org/ek-fiil-konu-anlatimi.html
Fiilimsi Örnekleri ( Eylemsiler Örnek Cümleler )
www.2013mersin.net/fiilimsi-ornekleri-eylemsiler-ornek-cumleler.html
Sözcükte Yapı ve Sözcüğün Özellikleri | Makale Kafe
Sözcükte Yapı ve Sözcüğün Özellikleri Türkiye'nin özgün makale sitesi. Makale okumak ya da makale göndermek için sitemize girmeniz yeterli. Sonrası çok kolay.
www.makalekafe.com/2011/10/sozcukte-yapi-ve-sozcugun-ozellikleri/
[Sözcük Türleri] Ad Soylu Sözcükler: Zamir (Adıl) | Şahıs – Dönüşlülük – İşaret – Belgisiz – Soru Zamirleri | Eğitim Kütüphanesi ™ Güzel Türkçemiz ve Dilbigisi
Ad Soylu Sözcükler: Zamir (Adıl) | Şahıs - Dönüşlülük - İşaret - Belgisiz - Soru Zamirleri Ad Soylu Sözcükler: Zamir (Adıl) | Şahıs -
www.egitimkutuphanesi.com/sozcuk-turleri-ad-soylu-sozcukler-zamir-adil-sahis-donusluluk-isaret-belgisiz-soru-zamirleri/
Sözcük Türleri (İsim) - yigitcanblog - Blogcu.com
İSİMLER A. Varlıklara Verilişlerine Göre. 1. &O
yigitcanblog.blogcu.com/sozcuk-turleri-isim/12557474
123