Fibonacci 2048

Ebu Sufyan bin Harb
Ebu Süfyan (d. 561 - ö. 652) (Arapça: أبو سفيان بن حرب), (Farsça : ابوسفیان ابن حرب), (Urduca : ابو سفیان) (Peştuca : ابو سفیان) Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olmuş olan sahabi. Tam adı "Ebu Süfyan Sahr bin Harb bin Ümeyye"dir.
561 yılında Mekke'de doğdu. Zengin bir aileye mensuptu. Babası Kureyş'in ileri gelenlerinden Harb bin Ümeyye, annesi de Safiyye bint Hazm'dı. Asıl adı Sahr'dır. İslamiyet'e ve Muhammede açıkça cephe aldı, Uhud Savaşında ve Hendek Savaşında kâfirlerin komutanlığını yaparak birçok Müslümanı katletti.
Müslümanların Mekke'nin fethi öncesinde Cuhfe'de karargâh kurmalarından sonra, çocukluk arkadaşı olan Abbas'ın tavsiyesiyle Peygamberin huzuruna çıktı. Peygamber'in İslâm'a davetini kabul ederek Müslüman oldu. Bunun üzerine Muhammed de Mekke'nin ele geçirildiği gün Ebu Süfyan'ın evine sığınanlara dokunulmayacağını ilan etti. Bazı Sünni kaynakları samîmî bir Müslüman olduğunu bildirmelerine rağmen, özellikle Şiî yazarlar aksini iddia etmişlerdir.
Ebu Süfyan, Müslüman olduktan sonra Suriye seferine ve Yermuk Savaşı'na katıldı. Bu savaşta bir gözü kör oldu. 652 yılında Osman'ın hilafeti döneminde Medine'de öldü.
Oğlu Muaviye dördüncü halife Ali'ye isyan edip kendisini halife ilan ederek 661 yılında babadan-oğula geçen saltanata dayanan Emevi Devleti'ni kurdu.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Ebu Sufyan bin Harb yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Ebu Sufyan bin Harb son 30 gün içinde 320 kez arandı. (Durum: 08.09.2013)
Ebu Sufyan bin Harb için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
>30
1
Ebu Süfyan bin Harb - Vikipedi
Ebu Süfyan (d. 561 - ö. 652) (Arapça: أبو سفيان بن حرب), (Farsça : ابوسفیان ابن حرب), (Urduca : ابو سفیان) (Peştuca : ابو سفیان) Mekke'nin fethi sırasında ...
tr.wikipedia.org/wiki/Ebu_S%C3%BCfyan_bin_Harb
2
>30
2
EBÛ SÜFYAN BİN HARB (Radıyallahü Anh) - Bizim Sahife
Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden meşhûr bir sahâbî. İsmi Sahr bin Harb'dir. Ebû Süfyân ve Ebû Hanzala diye iki künyesi vardır. En çok Ebû Süfyân künyesi ...
www.bizimsahife.org/kutuphane/islam_alimleri_ans/Cild/01Cild/2/49.htm
3
>30
3
Resulullah.org | Ebû Süfyân bin Harb (r.a.)
5 May 2012 ... Ebû Süfyân, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendi. Dedesi, Peygamberimizin dedesinin dedesi oluyordu. Bu sebeple akrabalıkları vardı.
www.resulullah.org/ebu-sufyan-bin-harb-ra
4
>30
4
Ebu Süfyan (565-652) - Risale-i Nur Enstitüsü | Risale-i Nur Enstitüsü
30 May 2003 ... Ebu Süfyan, 565 tarihinde Mekke'de doğdu. Babası Kureyş'in ileri gelenlerinden olan Harb bin Ümeyye, annesi de Safiyye bint Hazm'dı.
www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Enstitu&SubSection=EnstituSayfasi&Date=5/30/2003&TextID=592
5
>30
5
ebu süfyan - ekşi sözlük
peygamberimizin kayınbabasıdır aynı zamanda. 06.07.2010 21:03. pepecura. ( bkz: hz. ebu süfyan bin harb) (bkz: hz. ebu süfyan bin haris). 06.07.2010 22:23.
eksisozluk.com/ebu-sufyan--206724
6
>30
6
EBÛ SÜFYAN B. HARB'İN HAYATI Arş. Gör. Ünal KILIÇ* GİRİŞ ...
8 Kusay'ın yapmış olduğu icraatlar için bkz., Taberi, II, 16-19; İbn Kesir, ... Sahr b. Harb, Ebû Süfyan'dan başka bir de Ebû Hanzala şeklinde künyeye sahiptir.18.
eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/245.pdf
7
>30
7
HİND BİNTİ UTBE BİN REBİA - Ekrem Şama
İlk evlendiği kocası Fakıh Bin Mugire'yi, zayıf karakterli bularak ayrılmıştır. İkinci evliliğini Ebu Süfyan ile yapmıştır. Ebu Süfyan Bin Harb'in hanımı ve sonraları ...
www.ekremsama.com/baslar-ve-kiliclar/786-hnd-bnt-utbe-bn-reba.html
8
>30
8
EBÛ SÜFYÂN BİN HARB | rehber.ihya.org - Rehber Ansiklopedisi
EBÛ SÜFYÂN BİN HARB. Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve Resûlullah efendimizin kayınpederi. İsmi, Sahr bin Harb'dır. Annesinin adı Safiyye'dir. Künyesi Ebû ...
rehber.ihya.org/yenirehber/ebu-sufyan-bin-harb.html
9
>30
9
EBÛ SÜFYAN SAHR BİN HARB-İL EMEVÎ (R.A.) - İncemeseleler.com
Kureyş'in şerlilerinden ve eşrafından olan meşhur Ebû Süfyan.... Ukab namındaki başkanlar bayrağı ona verilirdi. Kureyş'in bayrağını harp kızıştığı vâkît, reisler ...
www.incemeseleler.com/hakayik/1621-ebu-sufyan-sahr-bin-harb-il-emevi-ra.html
10
>30
10
Hendek Muharebesinde, Müslümanları muhasara altına alan Ebû ...
Hicretin 8. senesi, Sefer ayı. Hendek Muharebesinde, Müslümanları muhasara altına alan Ebû Süfyan bin Harb komutasındaki on bin kişilik ordunun dört yüzünü ...
www.sorularlaislamiyet.com/article/5860/hendek-muharebesinde-muslumanlari-muhasara-altina-alan-ebu-sufyan-bin-harb-komutasindaki-on-bin-kisilik-ordunun-dort-yuzunu-teskil-eden-beni-murreler-uzerine-duzenlenen-beni-murre-seferi-nasil-gerceklesmistir
"Ebu Sufyan bin Harb" için arama sonuçları
Google: yakl. 20.700
Bilimde Ebu Sufyan bin Harb
Muaviye - Vikipedi
Muaviye bin Ebu Sufyan 602 yılında Kureyş kabilesinin üyelerinden Beni ... Muaviye'nin babası Ebu Sufyan bin Harb annesi ise Hind bint Utbe idi. .... David Stephan Powers)(1989-2007) The History of al-Ţabarī 40 Cilt, Albany: State University ...
Amr bin el-Âs - Vikipedi
Muhammad ibn Jarir al-Tabari: Tarih ar-Rusul ve el Muluk ... David Stephan Powers)(1989-2007) The History of al-Ţabarī 40 Cilt, Albany: State University of ... Ebu Süfyan bin Harb · Ebu Süfyan bin Haris · Ebu Talib bin Abdülmuttalib · Ebu ...
Ebu Zerr el Gifari - Vikipedi
Şiâ mezhebi onu, Ali Bin Ebu Talib taraftarları erken Şiî müslümanlardan olan Dört ... olan Muaviye bin Ebu Sufyan'ın şaşaalı yaşam tarzını ve savurganlığını tenkit etti. .... Madelung, Wilferd -- Succession to Muhammad, Cambridge University Press, ... Ebu Süfyan bin Harb · Ebu Süfyan bin Haris · Ebu Talib bin Abdülmuttalib ...
Emevî halifeler listesi - Vikipedi
Muaviye "Ebu Süfyan bin Harb" soyundan geldiği için Süfyaniler kolu adını taşırlar. II. ... Abbasilerin ilk halifesi olan Ebu el-Abbas Seffah bütün Emevî hanedanı .... Powers)(1989-2007) The History of al-Ţabarī 40 Cilt, Albany: State University of ...
EBÛ SÜFYÂN BİN HARB | rehber.ihya.org - Rehber Ansiklopedisi
EBÛ SÜFYÂN BİN HARB. Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve Resûlullah efendimizin kayınpederi. İsmi, Sahr bin Harb'dır. Annesinin adı Safiyye'dir. Künyesi Ebû ...
Ebu Süfyan bin Harb - Vikipedi
Ebu Süfyan (d. 561 - ö. 652) (Arapça: أبو سفيان بن حرب), (Farsça : ابوسفیان ابن حرب), (Urduca : ابو سفیان) (Peştuca : ابو سفیان) Mekke'nin fethi sırasında ...
Ebu Sufyan bin Harb kavramı için kitaplar
Eshâb-ı Kirâm
Eshâb-ı Kirâm
Ahmed Fârûkî Serhendî, Hüseyn Hilmi Işık, 2000
Resûlullahin kâtibleri: Hazret-i Ebû Bekr, Orner, Osmân, Alî, Talha, Zübeyr, Sa'd bin Ebî Vakkâs, Muhammed bin Seleme, Er- kam bin Ebî Erkam, Abdüllah bin Erkam, Mugîre bin Su'be, Ubeyy bin Kâ'b, Zeyd bin Sâbit, Ebû Sûfyân bin Harb ve  ...
İslâm ve Osmanlı hukuku külliyatı: Cild. Kamu hukuku (Anayasa
İslâm ve Osmanlı hukuku külliyatı: Cild. Kamu hukuku (Anayasa
Ahmet Akgündüz, 2011
Bunlar 13 kişidir ve isimleri Hâfız Ebu Musa El-Medenî'nin El-Emâlî adlı eserinde zikrettiğine göre şöyledir: Ümeyyeoğullarından Ebu Süfyan bin Harb, Hâris bin Hişâm, Mahzem'den Abdurrahman bin Yerbû', Esedoğullarından Hakîm bin ...
Şevâhid-ün Nübüvve
Şevâhid-ün Nübüvve
Mevlânâ Abdürrahmân Câmi, 2000
Bedrden kaçıp, Mekkeye dönünce, aralarında bulunan Ebû Süfyân bin Harbe, Ebû Leheb savaşın durumunu sordu. Ey Ebû Leheb! Düşmânlarımız silâh kuşanmışlar. Onlar ne tarafa hücûm etseler vuruyorlar. Onların yanında gök ile yer ...
Evliyalar şahı: İslâm Tarihinden Bir Sayfa
Evliyalar şahı: İslâm Tarihinden Bir Sayfa
Mehmet Ali Derman, 1965
Emevi saltanatını kuran Muaviye, baba cihetinden Ebu-Süfyan bin Harb'ın, ana cihetinden Hind'in oğludur. Ebu-Süfyan bin Harb, Kureyş kabîlesinden olup ( Ümeyye) koluna mensuptur. islâmiyetten evvel ticaretle meşgul idi. Hilekâr, fâsık, ara ...
Ebu Turab Hz. Ali (k.v.) nin hayatı
Ebu Turab Hz. Ali (k.v.) nin hayatı
Yusuf Ziya İnan, 1966
Son^ ra Ebu Süfyan müşrik liderlerini Kâbede bir toplantıya çağırdı. Başta Abdullah bin Ebi Rabia, Safvan bin Umeyye olmak üzere bütün müşrikler toplantıya iştirak etti. Ebu Süfyan bin Harb yüksekçe bir yere çıktı ve şu nutku söyledi: «Ey ...
Google aramalarının gelişimi


Ebu Sufyan bin Harb
kavramı için blog girişleri
Ebû Süfyân bin Harb ( radıyallahü anh )
Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden meşhûr bir sahâbî. İsmi Sahr bin Harb’dir. Ebû Süfyân ve Ebû Hanzala diye iki künyesi vardır. En çok Ebû Süfyân
www.kunfeyekun.org/forum/ashab-i-kiram-tabiin-tebei-tabiin/ebu-sufyan-harb-radiyallahu-anh-39070/
Ebu Süfyan Kimdir
www.derszamani.net/ebu-sufyan-kimdir.html
Ebû Süfyân bin Harb (r.a.) | DerinDusun.com
derindusun.com/tr/ebu-sufyan-bin-harb-r-a.html
Ebu Súfyan ve ailesi gercekten Múslúman oldu mu ? » Haber-Alevi.com Alevilerin ve Ezilenlerin sesi
haber-alevi.com/ebu-sufyan-ve-ailesi-gercekten-musluman-oldu-mu.html
Ebû Süfyan bin Harb (Radiyallah-u anhu)- 6 « بسم الله الرحمن الرحيم
Zem-zem suyunun dağıtıldığı SEBİL olarak gösteren bir eski fotoğraf Ebû Süfyan bin Harb (Radiyallah-u anhu)- 6 Hazret-i Abbas (r. a.
www.fuadyusufoglu.com/ebu-sufyan-bin-harb-radiyallah-u-anhu-6/
Superbilgiler: EBÛ SÜFYÂN BİN HARB Kimdir? Hakkında Bilgi
EBÛ SÜFYÂN BİN HARB Kimdir? Hakkında Bilgi Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve Resûlullah efendimizin kayınpederi. İsmi, Sahr bin Harb’dır.
superbilgiler.blogspot.com/2012/02/ebu-sufyan-bin-harb-kimdir-hakknda.html
KURABİYE – OHABERCİ – Sinop Haberleri ve Gündemin Merkezi
Sinop haberleri ve gündemin merkezi, gündeme dair yazılar, haberler, yorumlar, fotoğraflar ve daha fazlası ohaberci.com adresinde.
www.ohaberci.com/kurabiye/
Ümmü Habibe Radiyallahu Anha - Tatlı Aşkım
Arap örf ve adetlerine göre ilk çocuğu olan Habibe ile künyelenen bu pak validemiz daha çok künyesiyle tanınmakta olup adı Ramle’dir. Nesebi, binti
www.tatliaskim.org/dini-konular/622952-ummu-habibe-radiyallahu-anha.html
Hendek Savaşı | İslam ve Güzel Ahlak
Posted by Samed in Genel | Leave a comment.
gulbeste.com/hendek-savasi.html
Ebû Süfyân b. Hâris el- Hâşimî
Efendimizin Hayatına Açılan Pencere
www.siyerinebi.com/ebu-sufyan-b-haris-el-hasimi.html
123