Fibonacci 2048

Dokuz İlke
Dokuz Umde (dokuz ilke), Gazi Mustafa Kemal’in, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi imzasıyla 8 Nisan 1923 tarihinde yayımladığı ve yeni kurulacak Halk Fırkasının programı niteliğindeki bildirgede açıklanmış olan ilkelerdir.
Bu dokuz ilke, gerek Türk devriminin özelliğini ve ideolojisini, gerekse daha sonra 11 Eylül 1923 tarihinde kurulan Halk Fırkasının (daha sonraki isimleriyle Cumhuriyet Halk Fırkası ve Cumhuriyet Halk Partisi) kuruluştaki niteliğini açık olarak göstermektedir.
• Dokuz Umde’de neler vardı?
Gazi Mustafa Kemal, bildirgenin girişinde, halk hakimiyeti, yenileşme ve maddi ve manevi gelişme esaslarına dayanan ayrıntılı yeni fırka programının daha sonra açıklanacağını, fakat dokuz umdenin, yeni yapılacak TBMM seçimlerinde Meclis’teki Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun seçimdeki ilkeleri olacağını duyurmaktadır.
Daha sonra dokuz ilkenin neler olduğu açıklanmaktadır.
Bildirgede yer alan birinci ilke, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesidir. Yönetim metodu, halkın kendini bizzat ve gerçekten yönetmesi esasına dayalıdır. Milletin yegane ve gerçek temsilcisi de TBMM'dir.
İkinci ilke, saltanatın kaldırılmış olduğunu ve artık egemen gücün TBMM'nin manevi kişiliğinde bulunduğunu belirtir. Bu ilkeye göre Hilafet makamının dayanağı da TBMM'dir.
Üçüncü ilke, ülkede huzur ve güvenliğin korunmasının en büyük görev olduğunu söyler. Dördüncü ilke, mahkemelerin seri bir şekilde adalet dağıtmalarının sağlanacağını ve kanunların milli ihtiyaçlara ve hukuk bilimine bağlı olarak yeniden geliştirileceği ve tamamlanacağını açıklar.
Beşinci ilkede, 10 madde halinde, aşar vergisinin düzeltileceği;
Tütün ziraat ve ticaretinin ulusun azami çıkarı doğrultusunda yürümesi için önlemler alınacağı; mali kurumların çiftçilere, sanayicilere ve tüccarlara kredi verebilecek şekilde düzenleneceği; Ziraat Bankasının sermayesinin artırılacağı ve çiftçilere daha kolay ve fazla yardım etmesinin sağlanacağı, çiftçiler için bol miktarda ziraat makinesi ithal edileceği ve bu makinelerin kolaylıkla onların kullanımına sunulacağı;
Ham maddesi ülkemizde bulunan ürünlerin ülkemizde üretilmesi için koruma, teşvik ve ödüllendirme yoluna gidileceği;
Acil bir ihtiyaç olan demir yolları için hemen girişimlere başlanacağı;
İlköğretimin birleştirileceği, bütün okulların ihtiyaçlarımıza ve modern esaslara uygun olacağı ve öğretmenlerle öğretim üyelerinin yükselmesinin ve geçim koşullarının iyileştirilmesinin sağlanacağı ve ayrıca uygun araçlarla halkın aydınlanmasına ve eğitimine girişileceği;
Genel sağlığa ve sosyal yardıma ait kurumların iyileştirileceği, çoğaltılacağı ve bu kurumların çalışanlarını da koruyacak kanunların çıkarılacağı;
Ormanlardan bilimsel gelişmelere uygun biçimde yararlanılacağı, madenlerin en faydalı şekilde işletileceği ve hayvanların ıslahını ve çoğalmasını sağlayacak esasların getirileceği belirtilmektedir.
Altıncı ilke, askerlik süresinin kısaltılmasının ve ayrıca okuyup yazma bilenlerin ve askerdeyken okuyup yazma öğrenenlerin askerlik sürelerinin de kısaltılmasının ve ordu mensuplarının refahının sağlanmasının gerekli olduğunu belirtir.
Yedinci ilkede, yedek subayların geleceklerinin kendilerine ve ülkeye en yararlı olacak şekilde hazırlanmasının esaslı bir hedef olduğu, malul askerlerin, emeklilerin, dul ve yetimlerin zor durumda kalmalarını engelleyecek önlemlerin alınacağı belirtilmektedir.
Sekizinci ilkeye göre halkla ilgili işlerin en hızlı biçimde sonuçlandırılması için çalışkan, yetkin ve doğru işleyen bir memur hiyerarşisinin, büyük bir düzen içinde ve kanunlara bağlı olarak kurulması sağlanacak, bütün memurlar bu bakış açısıyla olgunlaştırılacak ve ayrıca bütün memuriyet kademeleri daima teftiş ve denetlemeye tabi olacaktır.
Dokuzuncu ilkeye göre de harap durumdaki ülkenin hızla kalkınması için inşaat ve tamirat amacıyla şirketlerin kurulmasını sağlayacak veya özendirecek ve özel teşebbüsleri de koruyacak hükümler getirilecektir. Ayrıca ulusal, ekonomik ve idari bağımsızlığın kesinlikle korunması koşuluyla barışın sağlanmasına çalışılacaktır.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Dokuz İlke yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Dokuz İlke son 30 gün içinde 2 kez arandı. (Durum: 07.09.2013)
Dokuz İlke için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
>30
1
Dokuz Umde (Dokuz İlke) - İnisiyatif
Dokuz Umde (Dokuz İlke) 8 Nisan 1923 http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/ BelgeGoster.aspx? F6E10F8892433CFF53EAB0712E921A5F555D02D61282AD49.
www.inisiyatif.net/document/106_2010_files/DokuzUmde.pdf
2
>30
2
Dokuz Umde - Vikipedi
Dokuz Umde (dokuz ilke), Gazi Mustafa Kemal'in, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi imzasıyla 8 Nisan 1923 tarihinde yayımladığı ve yeni ...
tr.wikipedia.org/wiki/Dokuz_Umde
3
>30
3
Atatürk Araştırma Merkezi | Dokuz ilke ve partimizin ilk programı
Görüntü için tıklayınız... Gerek bazı kimselerden aldığım yazılı düşüncelerden ve gerek halk ile yaptığım görüşmelerden çok yararlandım. Sonunda 8 Nisan 1923 ...
atam.gov.tr/dokuz-ilke-ve-partimizin-ilk-programi/
4
>30
4
Dokuz İlke - 8 Nisan 1923 - e-Kitap
Dokuz Umde (Dokuz İlke - 8 Nisan 1923). İlke 1: Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Yönetim, halkın doğrudan doğruya kendi kendisini yönetmesi temeline ...
ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-37930/dokuz-umde-dokuz-ilke---8-nisan-1923.html
5
>30
5
Dokuz Eylül Üniversitesi | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Yönetim, personel, öğrenci işleri, etkinlikler, projeler, duyurular, kurslar, yayınlar ve tezler hakkında bilgiler.
web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/
6
>30
6
TOKİ'ye karşı dokuz ilke - Arkitera
27 Eyl 2012 ... Ayşe Çavdar ve Merve Erol'un 'Mutlu Ev - Evinizi Kurarken Kuran'ın Öğütlediği 9 Prensip' kitabının yazarı Semih Akşeker ile yaptığı söyleşi ...
www.arkitera.com/haber/index/detay/10137
7
>30
7
CHP'nin Dokuz İlkesi'ne Hilafeti korumak dahil miydi? | Mustafa ...
6 Eyl 2010 ... Üstelik de Gazi Mustafa Kemal'in 8 Nisan 1923 tarihinde, kurulacak olan CHP'nin esasları olarak belirlediği ünlü Dokuz Umde'nin (Dokuz İlke) ...
www.mustafaarmagan.com.tr/chp%E2%80%99nin-dokuz-ilkesi%E2%80%99ne-hilafeti-korumak-dahil-miydi.html
8
>30
8
Consumer Council NCC - Involve
arkaplan belgesi involve. National. Making all consumers matter. Consumer Council. NCC müzakereci halk katılımı: dokuz ilke ...
www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/06/Turkish-Translation-muzakereci-halk-katilimi.pdf
9
>30
9
Güncel Meydan - CHP'NİN KURULUŞ AŞAMASI VE 'DOKUZ İLKE ...
CHP'NİN KURULUŞ AŞAMASI ve 'Dokuz İlke' ''HALKTAN GÖRDÜĞÜM SEVGİ VE GÜVENE LAYIK OLABİLMEK İÇİN SIRADAN BİR YURTTAŞ OLARAK, ...
tr-tr.facebook.com/GuncelMeydan1919/posts/242527482554936
10
>30
10
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü | Facebook
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü. 2 likes · 0 talking about this.
tr-tr.facebook.com/pages/Dokuz-Eyl%C3%BCl-%C3%9Cniversitesi-Atat%C3%BCrk-%C4%B0lke-ve-%C4%B0nk%C4%B1laplar%C4%B1-Enstit%C3%BCs%C3%BC/478243608888252
"Dokuz İlke" için arama sonuçları
Google: yakl. 1.060.000
Bilimde Dokuz İlke
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Baskı ve Cilt : Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Yayın İlkeleri. 1. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde ...
YRD.DOÇ.DR. KENAN KIRKPINAR - Dokuz Eylül Üniversitesi ...
Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı, 1993. Yardımcı Doçent, Dokuz Eylül Üniversitesi ...
Arş.Gör. İlke GÜRSEL - Dokuz Eylül Üniversitesi HUKUK FAKÜLTESİ
İ L E T İ Ş İ M : Yazışma Adresi : D.E.Ü. Hukuk Fakültesi. Dokuzçeşmeler Kampusü- Buca 35400. İzmir/TÜRKİYE. Tel : (90) (232) 301 02 58. Faks : (90) ( 232) ...
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü | Facebook
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü. 2 likes · 0 talking about this.
Dokuz Eylül Üniversitesi - Vikipedi
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi kurulduğu ilk günden bu yana pek çok ilke imza atmıştır. Bu ilklerin bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür;.
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü ...
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK OLAN PROGRAM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünce 2012/2013 ...
Gizlilik Ýlkesi | Dokuz Eylül Üniversitesi - Bilgisayar Bilimleri ...
Bu Site'de gezinerek, aşağıdaki Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkesi'ni Site'de zaman zaman yayınlanabilecek güncellemeler dâhil olmak üzere bir bütün halinde ...
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP ...
13 Haz 2013 ... Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 2013/2014 öğretim yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır.BAŞVURU TARİHİ 12 AĞUSTOS- 29 ...
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ...
Dokuz Eylül Üniversitesi · Haritada göster · Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu · Haritada göster · Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve ...
dokuz eylül üniversitesi atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi bölümü ile ...
dokuz eylül üniversitesi atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi bölümü ile ilgili haberler için tıklayın.
Dokuz İlke kavramı için kitaplar
Dinler Tarihi
Dinler Tarihi
Yard.Doç.Dr. Mehmet KATAR
Evanjelik Hıristiyanların temel ilkeleri nelerdir? ^ Evangelical Alliance örgütü altında toplanan bu gruplar, dokuz temel ilkede birleşmişlerdir. Bu dokuz ilke şunlardır: 1 . Kitab-ı Mukaddes, ilahî vahiydir. Dinde tek otorite Kitab-ı Mukaddes' tir.
Uluslar Arasi Çalişma Normlari
Uluslar Arasi Çalişma Normlari
Yard.Doç.Dr. Yener ŞİŞMAN
Tüm devletlerin, işçilerin korunmasına ilişkin yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak üzere bir iş teftiş örgütü kurmaları Yukarıdaki dokuz ilke , bazı değişikliklerle Andlaşma'nın 427' inci maddesinde yer almıştır. Değişiklikler arasında ...
Cumhuriyet Halk Partisi, 1923-1946
Cumhuriyet Halk Partisi, 1923-1946
Yılmaz Gülcan, 2001
Partiye dönüştürülmesi kesinleşen Müdafaa-i Hukuk Grubu seçimlere dokuz maddelik bir ilkeler demetiyle girmeye karar vermiştir. Tarihimize Dokuz İlke olarak geçen bu ilkeler demeti aynı zamanda Halk Fırkasının ilk programı olarakta kabul ...
Google aramalarının gelişimi


Dokuz İlke
kavramı için blog girişleri
Atatürk ve Nutuk - Mustafa Kemal Atatürk: DOKUZ İLKE VE PARTİMİZİN İLK PROGRAMI
ataturk-nutuk.blogspot.com/2008/04/dokuz-ilke-ve-partimizin-ilk-programi.html
CHP’nin Dokuz İlkesi’ne Hilafeti korumak dahil miydi? | Mustafa ARMAĞAN Kişisel WeB Sitesi
www.mustafaarmagan.com.tr/chp%E2%80%99nin-dokuz-ilkesi%E2%80%99ne-hilafeti-korumak-dahil-miydi.html
TOKİ’ye karşı dokuz ilke | Sanalinsaat.com--İnşaat Hakında Herşey | İnşaat Hakında Herşey
Ayşe Çavdar ve Merve Erol'un "Mutlu Ev - Evinizi Kurarken Kuran'ın Öğütlediği 9 Prensip" kitabının yazarı Semih Akşeker ile yaptığı söyleşi Express dergisinin 130. sayısında yayınlandı.Akşeker'in kent yaşamı, günümüzde benimsenen mimari anlayış ve cami ...
www.sanalinsaat.com/2012/09/toki%E2%80%99ye-karsi-dokuz-ilke/
CHP’NİN KURULUŞ AŞAMASI ve ‘DOKUZ İLKE’ | t2174a
‘’HALKTAN GÖRDÜĞÜM SEVGİ VE GÜVENE LAYIK OLABİLMEK İÇİN SIRADAN BİR YURTTAŞ OLARAK, YAŞANTIM BOYUNCA SÜRDÜRMEK VE ÜLKE YARARINA ADAMAK AMACIYLA, HALKÇILIK TEMELİNDE VE ‘HALK FIRKASI’ ADIYLA BİR PARTİ KURMAK İSTİYORUM.’’ Atatürk, 7 Aralık 1922’de Hakimiyeti Milli ve Yeni Gün gazetelerinde, yani Meclis’teki o ünlü önergeden (!) (Ata’yı yurttaşlık haklarından mahrum etmek için, 3 milletvekilinin verdiği…
t2174a.wordpress.com/2013/04/17/chpnin-kurulus-asamasi-ve-dokuz-ilke/
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü 2012-2013 Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK OLAN PROGRAM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünce 2012/2013 öğretim yılı Bahar Yarıyıl
www.akademikpersonel.org/yuksek-lisans-ve-doktora-ilanlari-2012-2013-bahar-donemi/27951-eylul-universitesi-ataturk-ilke-ve-inkilaplari-tarihi-enstitusu-2012-2013-bahar-donemi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani.html
Dokuz Eylül Patoloji Türkiye’de bir ilke imza attı | www.asistanhekim.org
Dokuz Eylül Patoloji Türkiye'de bir ilke imza attı
www.asistanhekim.org/2012/03/dokuz-eylul-patoloji-turkiyede-bir-ilke-imza-atti/
“Nafile Dünya” ile bir ilke imza attık | Banu'nun Dünyası
banunundunyasi.com/?p=2797
Vizyon Bildirisi ve Murgatroyd Morgan’ın Dokuz İlkesi |
www.semiyun.com/2012/12/organizasyonlarda-vizyon-bildirisi-ve-murgatroydmorganin-dokuz-ilkesi/
Anıtkabir | Halk Partisinin Kuruluş Çalışmaları, Lozan Barış Antlaşması Ve Müteakip Gelişmeler
Halk Partisi’ni Kurma Teşebbüsü Saygıdeğer Efendiler, her yerde, siyasî parti kurma konusunda da halkla uzun sohbetler yaptım. 7 Aralık 1922 tarihinde, Ankara basını vasıtasıyla, halkçılık ilkesine dayanan ve Halk Partisi adını taşıyan siyasî bir parti kurmak niyetinde olduğumu açıklayarak, bu partinin nasıl bir program yapması gerekeceği konusunda, bütün vatanseverlerin, ilim ve fen adamlarının yardım ve işbirliğine başvurmuştum.
www.anitkabir.org/ataturk-2/halk-partisinin-kurulus-calismalari-lozan-baris-antlasmasi-ve-muteakip-gelismeler.html
Deliberative Public Engagement: Nine Principles (Français) | Involve
Involve are experts in public participation. We design and deliver high-quality public and stakeholder engagement processes, carry out research and provide training. Involve inspires citizens, communities and institutions to run effective participation processes and to participate in dialogues, consultations and community engagement. We believe passionately in a democracy where citizens are empowered to take and influence the decisions that affect their lives.
www.involve.org.uk/blog/2011/06/27/deliberative-public-engagement-nine-principles-francais/
123