Fibonacci 2048

Dengeli Translokasyon
Translokasyon, bir kromozomun kaybolan parçasının ya da kopan bir parçasının başka bir kromozoma yapışması şeklinde görülen kromozom anomalilerindendir.
Translokasyonlar, her zaman homolog olmayan parça değişimleridir. Gen sayısının ve niteliğinin aynı kaldığı translokasyonlara "Dengeli Translokasyon"lar denir. Gen sayısının ve niteliğin değiştiği, çoğunlukla anomalilere neden olan translokasyonlara "Dengesiz translokasyon"lar denir.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Dengeli Translokasyon yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Dengeli Translokasyon son 30 gün içinde 6 kez arandı. (Durum: 07.09.2013)
Dengeli Translokasyon için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
>30
1
Translokasyon - Vikipedi
Translokasyonlar, her zaman homolog olmayan parça değişimleridir. Gen sayısının ve niteliğinin aynı kaldığı translokasyonlara "Dengeli Translokasyon"lar ...
tr.wikipedia.org/wiki/Translokasyon
2
>30
2
Gen ve kromozom nedir? - Genetic Alliance UK
vardır: Dengeli Translokasyonlar ve dengesiz translokasyonlar. Dengeli ... dengeli yer değiştirme (balanced translocation, Dengeli Translokasyon) ortaya çıkar.
www.geneticalliance.org.uk/docs/translations/turkish/6-translocation-t-turkish.pdf
3
>30
3
PGT ile Tüp bebek Deneyip Başarılı olan Var Mı? [Arşiv] - Kadınlar ...
benim de eşimin 13 ve 14.kromozomlarında Dengeli Translokasyon var.bize de pgt yapılacak.geçen yıl merkez arayışına girmiştim.ama çok ...
www.kadinlarkulubu.com/archive/t-197897.html
4
>30
4
Tekrarlayan Düşük Öykülü Ailede Dengeli ... - Dicle Tıp Dergisi
Tekrarlayan Düşük Öykülü Ailede Dengeli Resiprokal Translokasyon Olgusu. Mahmut ... Anahtar Kelimeler: Dengeli Resiprokal Translokasyon, Tekrarlayan.
www.diclemedj.org/dl.php?yayin_id=430&dil=en&filename=upload/sayi/22/Dicle%20Med%20J-01551.pdf
5
>30
5
önceki - Nesiller Genetik
Dengesiz bir translokasyonun varlığı, embriyonun implante olamamasına, bir gebelik kaybına ya da mental ve fiziksel problemleri olan bir çocuğun doğumuna ...
www.nesiller.com/pgt2.html
6
>30
6
Yapısal Kromozom Bozukluğu Taşıyıcılığı - Preimplantasyon Genetik ...
Translokasyon ve inversiyon gibi dengeli yapısal kromozom bozukluğu saptanan çiftlerin embriyolarında genetik bozuklukların görülme oranı yüksek olup ...
www.preimplantasyongenetiktani.com/tr/yapisal-kromozom-bozuklugu-tasiyiciligi
7
>30
7
Ailesel t(1;17)(p34;q25) Dengeli Translokasyon Taşıyıcısı Üç Mental ...
Resiprokal translokasyonlar, insanlarda en sık görülen kromozomal yeniden düzenlenmelerdendir ve genellikle ebeveynlerin birinden aktarılmaktadır. Dengeli ...
www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-ailesel-t117p34q25-dengeli-translokasyon-tasiyicisi-uc-mental-retardasyon-ve-epilepsi-olgusu-50293.html
8
>30
8
Tekrarlayan düşük öykülü ailede dengeli resiprokal translokasyon ...
E. Akbaş ve ark. Dengeli resiprokal translokasyon. 290. J Clin Exp Invest www. jceionline.org. Vol 3, No 2, June 2012. Correspondence: Dr. Etem Akbaş.
www.jceionline.org/dl.php?yayin_id=34&dil=en&filename=upload/sayi/12/JCEI-00377.pdf
9
>30
9
Volkan BALTACI DBSM Bölüm8
Bu şekilde üst üste iki veya daha fazla düşük öyküsü bulunan çiftlerde olası bir Dengeli Translokasyon taşıyıcılığını saptamak amacıyla her iki eşten kan alınarak ...
www.volkanbaltaci.com/page.php?ID=74
10
>30
10
46, XX, t(8;9)(q22;p24) DENGEL‹ TRANSLOKASYON TAfiIYICISI H ...
145. 46, XX, t(8;9)(q22;p24) DENGEL‹ TRANSLOKASYON TAfiIYICISI. H‹ POGONADOTROP‹K H‹POGONAD‹ZM OLGUSU. Halit AKBAfi1, Ahmet YALINKAYA2, ...
www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tjod&plng=eng&un=TJOD-22590
"Dengeli Translokasyon" için arama sonuçları
Google: yakl. 4.380
bing: yakl. 17
Bilimde Dengeli Translokasyon
p34.1;q24.3 - Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE. Anahtar Kelimeler: Dengeli resiprokal translokasyon, amniyosentez, genetik ...
[PDF]Tekrarlayan düşük öykülü ailede dengeli resiprokal translokasyon ...
Dengeli resiprokal translokasyon. 290. J Clin Exp Invest www.jceionline.org. Vol 3, No 2, June 2012. Correspondence: Dr. Etem Akbaş. Mersin Üniversitesi Tıp ...
[PDF]Tekrarlayan Düşük Öykülü Ailede Dengeli ... - Dicle Tıp Dergisi
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji-Genetik A.D.. 61. Tekrarlayan Düşük Öykülü Ailede Dengeli Resiprokal Translokasyon Olgusu. Mahmut Balkan , M.
EuroGentest: chromosome_translocations
Dengeli Translokasyon taşıyan bir kişi genellikle bundan etkilenmez ve çoğu kez ... Bu web sayfası Hacettepe Üniversitesi tarafından yaygın genetik hastalıklar ...
Laboratuvarımızda saptanan dengeli ve dengesiz resiprokal ...
Selçuk Üniversitesi. Author Department: ... Selçuk Üniversitesi ... İki olguda dengeli resiprokal translokasyona trizomi 21 eşlik ediyordu. Bulgularımıza dayalı ...
[PDF]46, XX, t(8;9)(q22;p24) DENGEL‹ TRANSLOKASYON TAfiIYICISI H ...
2 Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, ... Anahtar kelimeler: Dengeli Translokasyon, hipogonadotropik hipogonadizm, ...
Annenin dengeli 8; 9 translokasyonu sonucu oluşan prenatal ...
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye. Dengeli resiprokal translokasyon taşıyıcısı annenin, koryon villüs ...
[PDF]Tekrarlayan Spontan Abortusları Olan Çiftlerde ... - Dicle Üniversitesi
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji-Genetik A.D.. 71. Tekrarlayan ... birinin Dengeli Translokasyon taşıyıcısı olduğu saptanmıştır. Bunların 7'sinin ...
Tekrarlayan Düşükleri Olan 46,XX, t(3;7) (p21;q36) Dengeli ...
Dengeli Translokasyon taşıyıcısı bireylerin, dengesiz kromozomlu çocuklara sahip ... of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayıs University.
Ailesel t(1;17)(p34;q25) Dengeli Translokasyon Taşıyıcısı Üç Mental ...
Ailesel dengeli resiprokal translokasyon taşıyıcısı bireylerde fenotipik etki ... Hastalıkları ABD,cTıbbi Genetik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, SAMSUN.
Dengeli Translokasyon kavramı için kitaplar
Tiibi Biyoloji Ve Genetik
Tiibi Biyoloji Ve Genetik
Prof.Dr. Deniz A. GÜLER
Böyle translokasyonlara Dengeli Translokasyon denir. Bu translokasyon tipinin önemi daha sonraki generasyonlarda ortaya ç›kmas›d›r. Çünkü Dengeli Translokasyon tafl›y›c›s› kromozomal olarak dengesiz olan yavrular oluflturma riskine ...
Ankara universitesi
Ankara universitesi
1973
Örneğin translokasyon, basitçe, iki kromozomun birbirleriyle birleşip tek kromozom haline dünüşmesidir. Bunu taşıyan biri fe- notip yönünden normaldir, çünkü karyotip genellikle denge halindedir. Bateman'a göre, translokasyon kromozomu ...
Google aramalarının gelişimi


Dengeli Translokasyon
kavramı için blog girişleri
Translokasyon ve Tüp Bebek Tedavisi
Translokasyon Tüp Bebek Tedavisi
www.tupbebek-istanbul.com/translokasyon-ve-tupbebek.php
Translokasyon - Translokasyon Nedir ?
Translokasyon - Translokasyon Nedir ? 26739 Translokasyon, bir kromozomun kaybolan parçasının ya da kopan bir parçasının başka bir kromozoma yapışması şeklinde görülen kromozom anomalilerindendir. Translokasyonlar, her zaman homolog olmayan parça değişimleridir. Gen sayısının ve niteliğinin aynı kaldığı translokasyonlara "Dengeli Translokasyon"lar denir. Gen sayısının ve niteliğin değiştiği, çoğunlukla anomalilere neden olan translokasyonlara "Dengesiz translokasyon"lar denir.
www.delinetciler.net/bilgi-merkezi/148947-translokasyon-translokasyon-nedir.html
Laboratuvarımızda saptanan dengeli ve dengesiz resiprokal translokasyonların dağılımı | Arastirmax - Bilimsel Yayın İndeksi
www.arastirmax.com/bilimsel_yayin/sel%C3%A7uk-t%C4%B1p-dergisi/18/1/1-4_laboratuvar%C4%B1m%C4%B1zda-saptanan-dengeli-dengesiz-resiprokal-translokasyonlar%C4%B1n-da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1
Kromozoma Bağlı Bozukluklar, Kromozoma Bağlı Bozukluklar Nelerdir
]]>TRİZOMİLER PATAU SENDROMU (TRİZOMİ13) Patau Sendromu’nda 13. kromozomdan üç tane vardır ve bu bozukluk canlı doğumların 10.
www.kadinlarportali.com/kromozoma-bagli-bozukluklar/
kocasinda robertson translokasyon olupta cocugu olan varmi
slm arkadaslar.gecen hafta aldim haberi ve dunyam yikildi .esimde 13 ve 14 uncu kromozlarda translokasyon var.bu durumda olan arkadaslar acaba benide bilgilendirebilirmi
www.kadinlarkulubu.com/tup-bebek-ozel-bolum/333969-kocasinda-robertson-translokasyon-olupta-cocugu-olan-varmi.html
Bebeklerde otosomal trisomi sendromları, Bebeklerde otosomal trisomi sendromları nedir, Bebeklerde otosomal trisomi sendromları nasıl olur, Bebeklerde otosomal trisomi sendromları tedavisi » Sağlık,estetik, diyet, zayıflama, tüp bebek, lazer epilasyon, sa
]]> ]]>Bebeklerde down sendromu (21 trisomi) Trisomi sendromları içinde en iyi tanınan ve en sık görülen kromozom anomalisidir. Genel toplumda görülme oranı canlı doğan bebekler­de 1/600 1/800 arasındadır.
www.saglikbilimi.com/bebeklerde-otosomal-trisomi-sendromlari/
Op.Dr. Şerife Şeniz Süpürtülü MEDSTAR Antalya Hastanesi: AMNİOSENTEZ
amniosentez,amniyosentez,amniosentez nedir,amniosentez kimlere uygulanir,riskli gebelikler,down sendromu,antalya jinekolog,jinekolog antalya,medstar antalya
antalyajinekolog.blogspot.com/2012/06/amniosentez.html
PGD ve Cinsiyet Seçimi - Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi | Cinsiyet Seçimi
Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde PGD embriyodan alınan tek bir hücrenin genetik yönden incelenmesi metoduna dayanmaktadır. Genetik testi yapılan
www.kibristatupbebekmerkezi.com/tup-bebek-pgd-cinsiyet-secimi
Gebelikte Düşük ve Genetik Nedenler - Ne iyi gelir
Düşüğün Genetik nedenleri, Gebelikte DüşükFetal kayıpları preklinik dönemdeki fetal kayıplar ve klinik dönemdeki fetal kayıplar olarak iki
www.neiyigelir.net/gebelikte-dusuk-ve-genetik-nedenler.htm
Down Sendrom | Sağlık Bilgileri
Down sendromu insanlarda en sık görülen kromozom anomalisi türüdür. Zeka geriliği yapması ve erken yaşta ölüme neden olması nedeniyle önde gelen toplumsal sorunlardan olan Down sendromu olgularının tümü olmasa da önemli kısmı, gebelik döneminde çeşitli tanı yöntemleriyle tanınabilmekte ve ailelere gebeliği devam ettirme ya da sonlandırma seçenekleri sunulabilmektedir.
cansagligi.blogspot.com/2011/05/down-sendrom.html
123