Fibonacci 2048

Dallanma
Dallanma bir bilgisayar programında denetim akışının değiştiği noktadır. Dallanma terimi genellikle makine kodu ya da çevirici dil programlarındeki atlama komutları için kullanılır. Üst düzey dillerde dallanma noktaları genellikle "if-else", "while", "for" gibi döngü yapılarında ya da işlevlerin çağrılması durumunda ortaya çıkan koşul önermelerinde kullanılır. Üst düzey dillerdeki bu tür kod parçaları derlendiğinde alt düzeyde dallanma buyruklarına dönüşür.
Dallanmaya neden olan dallanma buyrukları atlayan ve atlamayan olmak üzere ikiye ayrılır. Atlamayan dallanmalar program denetimine etki etmez ve bellekteki bir sonraki buyruğa geçer. Atlayan dallanmalar ise program sayacını yeni bir bellek konumunu gösterecek biçimde değiştirir. Dallanma buyrukları koşullu (bir koşula bağlı) ve koşulsuz olmak üzere ikiye ayrılır. Herhangi bir koşula bağlı olmayan dallanma buyrukları her zaman atlar.
Günümüzde bilgisayar programlarını çalıştıran genel amaçlı işlemcilerin çoğu dallanma öngörüsü kullanarak dallanmaların davranışlarını tahmin eder.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Dallanma yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Dallanma son 30 gün içinde 42 kez arandı. (Durum: 06.09.2013)
Dallanma için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
>30
1
Dallanma - Vikipedi
Dallanma bir bilgisayar programında denetim akışının değiştiği noktadır. Dallanma terimi genellikle makine kodu ya da çevirici dil programlarındeki atlama ...
tr.wikipedia.org/wiki/Dallanma
2
>30
2
Dallanma öngörüsü - Vikipedi
Dallanma Öngörüsü, bilgisayar mimarisinde çalıştırılacak programın buyruk kümesi içindeki Dallanma buyruklarına gelindiğinde koşula göre atlanacağını ya da ...
tr.wikipedia.org/wiki/Dallanma_%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BCs%C3%BC
3
>30
3
Dallanma hedef belleği - Vikipedi
Bilgisayar mimarisinde, Dallanma Hedef Belleği Dallanma buyruğu buyruk belleğinden alınmadan önce hem Dallanmanın adresini hem de Dallanma öngörüsü ...
tr.wikipedia.org/wiki/Dallanma_hedef_belle%C4%9Fi
4
>30
4
dallanma - ekşi sözlük
bir bilgisayar programında, akışın (program sayacının) değişebildiği nokta. kontrol yapılarının (if-else, while, for vs.) ve çağrıların mimarideki karşılığı. koşullu ve ...
eksisozluk.com/?q=dallanma
5
>30
5
Git - Dallanma ve Birleştirmenin Temelleri
Dallanma ve Birleştirmenin Temelleri. Gelin, basit bir örnekle, gerçek hayatta kullanacağınız bir Dallanma ve birleştirme işleyişinin üstünden geçelim.
git-scm.com/book/tr/Git'te-Dallanma-Dallanma-ve-Birle%C5%9Ftirmenin-Temelleri
6
>30
6
Git'te Dallanma
Chapter 3. Git'te Dallanma. Neredeyse her SKS'nin bir Dallanma (branching) işlevi vardır. Dallanma, ana geliştirme çizgisinden sapmak ve işinizi o ana ...
git-scm.com/book/tr/Git'te-Dallanma
7
>30
7
dallanma - Vikisözlük
Lupa.png Ad[değiştir]. Ico libri.png Anlamlar. [1] (fizik, kimya) Genellikle çarpışma, saçınım olaylarından çıkan tanecik ya da ışıncıkların birkaç son duruda değişik ...
tr.wiktionary.org/wiki/dallanma
8
>30
8
İşlemcilerde Dallanma Tahmini | PC Labs
2 May 2003 ... İşlemcilerin performansında kilit rol oynayan Dallanma tahminleri nelerdir? Dallanma tahmini üzerine detaylı bilgi verip, AMD ve Intel'in güncel ...
www.pclabs.com.tr/2003/05/02/islemcilerde-dallanma-tahmini/
9
>30
9
dallanma süreci - English translation - bab.la Turkish-English ...
Translation for 'Dallanma süreci' in the free English dictionary. More English translations for: Dallanma, doğum süreci, Dallanma adresi.
en.bab.la/dictionary/turkish-english/dallanma-s%C3%BCreci
10
>30
10
dallanma tahmini - itü sözlük
eğer programda koşullu bir Dallanma varsa, koşula göre Dallanmanın hangi satıra olacağını o işlemi yapmadan önce tahmin etmekdir. yani işlemcimiz işle.
www.itusozluk.com/goster.php/dallanma+tahmini
"Dallanma" için arama sonuçları
Google: yakl. 90.700
Bilimde Dallanma
Polimer Kimyasında Temel Kavramlar
Zincirin kimyasal ve fiziksel yapısına göre(Düz, dallanmış, çapraz bağlı, kristal, amorf ... Baskı), Baysal B., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1994 ODTÜ, ANKARA.
Nikolay Semyonov - Vikipedi
21 yaşında fizik ve matematik öğrenimi gördüğü Petersburg Üniversitesini bitirdi. ... Dallanma sayısı uç noktalann sayısını aşarsa, zincirleme tepkime hızı ...
Adaptif Dallanma anlamı nedir | nedir,ne demektir,ne nedir
19 Nis 2013 ... Adaptif Dallanma (): Bir atasal türden farklı habitatlarda yaşayan türlerin ... Atılım Üniversitesi 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları 2012-2013 ...
[PDF]Popliteal arterin sayısal çıkarım anjiyografisi ile saptanan dallanma ...
Dallanma örüntüleri Kim ve arkadaşları tarafından kullanılan siste- me göre ... Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji (E.M. ✉ emavili@ erciyes.edu.tr, H.D. , ...
[PDF]Truncus Coelıacus ve Dallarının Anjiografik Görüntülerde Anatomik ...
Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda 46 erkek ve 20 kadın hastaya ... Arterial Dallanma farklılıklarının embriyolojik sapmalardan ileri geldiği ...
[PDF]B‹TK‹ MORFOLOJ‹S‹
Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir. “Uzaktan ... permission in writing from the University. ...... Gövde Dallanma fiekilleri.
[PDF]Dendrimerlerin Önemi ve Kullanım Alanları - Süleyman Demirel ...
¹,²Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği. Bölümü ... ilerleyen Dallanma noktaları sayısının hesaplanması ile.
University of Hawai'i Federal Credit Union (Shared Branching ...
At the University of Hawai`i Federal Credit Union, we're always finding ways to make your banking experience more convenient. Shared branching is one of ...
Shared Branching & SURF Network - University Credit Union ...
Finding a convenient shared branching location has just gotten easier! You can now search for the nearest branch location using GPS navigation devices.
Dallanma kavramı için kitaplar
Genel Meyvecilik
Genel Meyvecilik
Yard. Doç.Dr. Barış BARAZ
Gövdenin Dallanma şekli botanik olarak simpodial Dallanma göstermektedir. Bu Dallanma şeklinde yan dallar meydana geldikten sonra ana eksen büyümesini durdurmakta, yan dallardan birkaçı gelişerek ana eksenin yerini almakta ve zengin ...
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi dergisi: Review of the ...
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi dergisi: Review of the ...
1982
Resim 3. İnce ve yatay Dallanma yapan Sarıçam tipi Fifj 3 Type du Pln sylvestre ayant des branches mlncea et horlzontales. Photo : Ellçln 2° — Dalları ağaç boyunun 1/3 ünü İşgal eden ve yukarıya yönelen tipde dallar oldukça kalındır.
Süs Bitkileri
Süs Bitkileri
Prof.Dr. Ersan SÖZER
Böylece bitkide Dallanma sağlanmış olur. Eğer koparılan parça büyük olursa daha sonra gelen sürgünlerde boy uzamadan çi- çeklenme olur. İlk uç almadan sonra yapılacak ikinci bir uç alma ile ürün daha geniş bir periyoda yayılmış olur, aynı ...
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri
Prof.Dr. Süleyman ERİPEK
Lif ketenlerinde ana sap uca yakın kısımlarından dallanır ve bu şekilde Dallanması da arzu edilir. Yağlık ketende ise Dallanma sapın orta kısımlarından veya daha aşağıdan başlar. Lif ketenlerinde fazla Dallanma istenmez. Çünkü dalların çıktığı ...
Google aramalarının gelişimi


Dallanma
kavramı için blog girişleri
Dallanma komutları | Fatih Mert Doğancan
Intel işlemcilerinde programlama dillerinde karşılaştığımız if komutlarını karşılayabilmek için bir grup Dallanma komutları vardır. Intel sisteminde Dallanma komutları iki gruba ayrılır: Koşulsuz Dallanma komutları Koşullu Dallanma komutları Koşulsuz Dallanma komutları tıpkı goto deyimi gibidir. Oysa koşullu Dallanma komutlarında önce CMP komutuyla bir karşılaştırma yapılır, sonra bu karşılaştırmaya göre Dallanma sağlanır. Aslında Dallanma işleminde yapılan tek…
fatihmertdogancan.wordpress.com/2013/02/17/dallanma-komutlari/
ARM – 5 Karşılaştırma ve Dallanma Komutları « MCU Turkey
www.mcu-turkey.com/p23266/
Jump (Dallanma - Atama) Komutları - Ramazan Güngör Blog
Programın akışı esnasında başka satırlara atlama işlemi gerçekleştiren bir takım anahtar sözcükler vardır. Bunlar Şöyledir ; break, continue, goto, return anahtar sözcükler, Örnek 1: ‘A’ harfinden ba ş lay ı p ‘Z’ye kadar devam eden bir döngü de ‘K’ harfinegelindiğinde döngüden çıkan programın kodunu yazınız.
www.ramazangngr.com/2013/03/jump-dallanma-atama-komutlar.html
Branch and Bounding (Dallanma ve Sınırlandırma Yaklaşımı) – Bilgisayar Kavramları
.
www.bilgisayarkavramlari.com/2012/06/30/branch-and-bounding-dallanma-ve-sinirlandirma-yaklasimi/
Visual Studio 2012 için Dallanma ve Birleştirme Klavuzu | Fatih'in Notları
Visual Studio ALM Rangers ekibince hazırlanan Visual Studio Dallanma ve birleştirme klavuzu Visual Studio 2012 için yayınlandı. CodePlex içerisinde yer alan “Visual Studio Team Foundation Server Branching and Merging Guide” başlıklı proje içerisinde bulabileceğiniz klavuzun 2.
www.enterprisecoding.com/post/visual-studio-2012-dallanma-birlestirme-klavuzu
World Of Software: Delphide şartsız dallanma komutu GOTO nun kullanımı
Goto komutu programcının belirttiği yere, derleyicinin şartsız bir şekilde Dallanmasını sağlar. Bu programcı için bir kolaylık olmasına rağmen kullanılması çok önerilmez.
omer-arslan.blogspot.com/2013/05/delphide-sartsz-dallanma-komutu-goto.html
Adaptif Dallanma Nedir? | Nedir-Nedir.Com
www.nedir-nedir.com/adaptif-dallanma-nedir.html
Misafir Tepsisi - Sözlük: Adaptif Dallanma
Bir atasal türden farklı habitatlarda yaşayan türlerin evrimleşmesi. .
misafirtepsisi-sozluk.blogspot.com/2013/07/adaptif-dallanma.html
12