Caferi fıkhı
Câferîlik, Câʿferî düşünce ekôlû, Câʿferî okulu, Câʿferî hukuku ya da Câʿferî fıkhı İmamiye-i İsnaaşeriye (Onikiciler/Onikicilik) islâm mezhebinin temelini teşkil eden fıkıh ekôlüdür. (Arapça: اثنا عشرية) Fıkhî islâm mezhebinin Câferîyye Şiîliği olarak adlandırıldığı da olur. Şiîlerin çoğunluğunun mensup olduğu mezheptir. Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi mezhebidir. İsmailîlik ve Zeydîlik ile birlikte Şiî meşrebinin fıkhî mezheplerinden biri sayılmaktadır.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Caferi fıkhı yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Caferi fıkhı son 30 gün içinde 298 kez arandı. (Durum: 26.11.2013)
Caferi fıkhı için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
>30
1
Câferîlik - Vikipedi
Câferîlik, Câʿferî düşünce ekôlû, Câʿferî okulu, Câʿferî hukuku ya da Câʿferî fıkhı İmamiye-i İsnaaşeriye (Onikiciler/Onikicilik) islâm mezhebinin temelini teşkil ...
tr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2fer%C3%AElik
2
>30
2
İmam Sadık ve Caferi Fıkhı - Ana Sayfası
16 Nis 2013 ... Caferî fıkhı iki yönden ataktaydı: Birincisi ve önemlisi, egemen güçlerin dinî bilgilerden yoksun oluşu ve tabiatıyla da insanların fikrî işlerini ...
www.ehlibeytalimleri.com/haber/3934/imam-sadik-ve-caferi-fikhi
3
>30
3
Türkiye Caferileri Sitesi
Caferilik · Ehl-i Beyt imamlarından olan İmam Cafer Sadık'ı takip etmek anlamına gelen Caferi Mezhebi, Ehl-i Beyt mektebinin fıkhi cephesine denir. Kur'an ve ...
www.caferilik.com/
4
>30
4
caferi fıkhına göre namaz | Ehlibeyt
Selamun Aleykum Ehlibeyt Dostları Video'da önce ayat namazı hakkında bilgi verilmiş ve videoya ayat namazı kılan bir kimsenin görüntüsü ile devam edilmiş…
www.ehli-beyt.org/et/caferi-fikhina-gore-namaz
5
>30
5
İmam Cafer Sadık (as) Hakkında Soru ve Cevaplar 2
12 Eki 2009 ... (Caferi fıkhı) İslam mektebinde söz konusu edilen usul ve füruyu açıklayıp beyan etmektedir. Ebu Hanife, İmam Sadık (a.s) hakkında şöyle ...
www.tebyan.net/islam/ahlalbait/biography_oftheinfallibles/imamsadiq_as/2009/10/12/104553.html
6
>30
6
Namazı Eli bağlı olarak kılmak Caferi Fıkhına göre Bid'at ve ...
Namazı Eli bağlı olarak kılmak Caferi fıkhına göre Bid'at ve Haramdır. 1. NAMAZ.
aliyyenveliyullah.com/forum/showthread.php?t=2237
7
>30
7
Caferi fıkhı - MÜNAZARA - Velayet.Com
17 Tem 2010 ... Arkadaşlar Caferi fıkhını inceledim ve bazı konularda zor olduğunu gördüm. Mesela ayakları mesh etmeyi kabul etmenizi anlarımda kolları ...
www.velayet.com/Forum/caferi_fikhi-t15517.0.html
8
>30
8
Caferî Mezhebi | Fıkhi Mezhepler
10 Ağu 2011 ... 1- Caferîler, günümüz Müslümanlarının büyük bir bölümünü oluştururlar. Sayıları yaklaşık olarak Müslümanların dörtte birine tekabül eder.
www.taqrib.info/turkish/index.php?option=com_content&view=article&id=114:caferi-mezhebi&catid=3:feraghe-feghhi&Itemid=30
9
>30
9
Haznevi.Net : Fıkhi Mezhepler Tarihi : İmam Cafer ve Mezhebi
Kur´an Hakkındaki Görüşleri İmam Ca´fer´in Fıkhı İmam Caferi Sâdık (80 -148 H.) Hicri I. asrın sonunda ve II. asrın ilk yarısında Medineli Münevvere´de nurlu bir ...
www.haznevi.net/icerikoku.aspx?KID=4446&BID=50
>30
1
10
Caferi Mezhebinin Farkları Nelerdir? Şialığın Diğer ...
Caferiliğin Diğer Fıkıhlardan Farkı İmam Sadık (a.s) dönemine bakacak olsak, "Caferî fıkıhla" resmî ve legal tanınmış fakihlerin fıkhı arasındaki farkı
www.renkliweb.com/kultursanat/caferi-mezhebinin-farklari-nelerdir.html
"Caferi fıkhı" için arama sonuçları
Google: yakl. 41.600
Bilimde Caferi fıkhı
İmam Cafer Sadık (a.s) Üniversitesi
İmam Cafer Sadık (a.s) Üniversitesi. ... Halkın fıkhî ve ilmî sorunlarını halletmek için yöneldiği merci idi. Sözleri hüccetti. Kays b. Rebî', Ebu İshak'a meslerin ...
[PDF]“YOLDA CAFERİ” OLMANIN SOSYOLOJİK ... - Turkish Studies
Dr. Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din ..... diyerek Caferi fıkhını öncelerken, Ġran‟a dair tutumunda ise “Ġran‟daki ġii ...
Cafer-i Sadık'ın eserleri nelerdir? Caferilik mezhebi ve kaynak ...
19 Nis 2011... göre amel eden müslümanların bağlı oldukları siyasi ve fıkhî mezhep. ... Meşhed ve Haydarâbâd Osmaniye Üniversitesi kütüphanelerinde ...
Câferîlik - Vikipedi
Câferîlik, Câʿferî düşünce ekôlû, Câʿferî okulu, Câʿferî hukuku ya da Câʿferî fıkhı İmamiye-i İsnaaşeriye (Onikiciler/Onikicilik) islâm mezhebinin temelini teşkil ...
Caferi fıkhı kavramı için kitaplar
Tokat yöresinde geleneksel Alevîlik
Tokat yöresinde geleneksel Alevîlik
Cenksu Üçer, 2005
... Hanefî içtihadlara göre amel etmekte, bu bağlamda Caferi fıkhı ile bir ilgileri bulunmamaktadır.87 Ancak bu konuda Alevîliği tamamen Şiî karakterde yorumlayarak, inanç ve amelî hayatı Caferi telakki çerçevesinde ele alan Çorum Ehl-i Beyt ...
Meşrutiyet İstanbul'unda kadın ve sosyal değişim
Meşrutiyet İstanbul'unda kadın ve sosyal değişim
Sadık Albayrak, 2002
Bugün İslam ülkelerinde kullanılan fıkıh şunlardır: Hanefi fıkhı, Maliki fıkhı, Şafii fıkhı, Hanbeli fıkhı. Zahiri veya Davudi fıkhı, İmani veya Caferi fıkhı, Zeydi fıkhı, İbazi fıkhı... İlk beşine "Fıkh-ı Sünni" denir." "Mesela, meşekkat teysiri celb eder, ...
Alevîlik-Bektaşîlik yazıları: Alevîliğin yazılı kaynakları ...
Alevîlik-Bektaşîlik yazıları: Alevîliğin yazılı kaynakları ...
Sönmez Kutlu, 2006
Caferi Unsurlar Fıkıhta, 6. İmamı Cafer-i Sadık'ın görüşlerine uyan kimselere Caferi denilmektedir. Her ne kadar bir fıkıh mezhebinin adı ise de, Ale- vî- Bektaşîler arasında Caferilik, "mezhebim Caferidir" ifadesinden ibarettir. Fakat İmam Cafer ...
Güneydoğu Anadolu'da Türkmen Aleviler: Diyarbakır ve çevresi
Güneydoğu Anadolu'da Türkmen Aleviler: Diyarbakır ve çevresi
Ahmet Taşğın, 2006
Bu nedenle İmam Caferi bir sembol ve kendi mezheplerinin kurucusu olarak görmeye devam etmişlerdir. İmam Cafer Sadık, fıkhi bir mezhep olan Caferiliğin kurucusu olmasma rağmen Aleviler, onu fıkhi bir mezhep imamı olarak görmezler .
Google aramalarının gelişimi


Caferi fıkhı
kavramı için blog girişleri
Alevisesi Ehl-i Beyt Forumları • Konuyu görüntüle - Niçin Caferi Meshebi ?
www.ehlibeytforum.com/viewtopic.php?f=28&t=3639
ALINTIDIR. (DİN DERSİ SORUNU) | Abdullah Işık Kişisel Blog Sayfası
Din Dersi Sorunu (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Sorunu) Birkaç yıl evvel Cem Vakfı tarafından 1919 kişinin imzasıyla açılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisine ilişkin dava AİHM aşamasına ulaştı. Söz konusu davanın Aleviler ve Alevilik lehine sonuçlanması amacına katkı sunmak için aşağıdaki çalışmayı yapmış bulunmaktayım. Bilindiği üzere Türkiye’de 1982 Anayasası ile birlikte ilk ve orta dereceli…
abdullahabdurrahman.wordpress.com/2013/08/17/alintidir-din-dersi-sorunu/
Ayetullah Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Kısaca Hayatı | Dünya Caferi Alimler Derneği
1349 (Hicri - Kameri) yılının Rebi’ul Evvel ayında İmam Rıza Aleyhi’s Selam’ın şereflendirdiği mübarek Meşhed şehri yakınlarında dindar bir ailede; ilim, takva, keramet ve seyyidler ocağında dünyaya geldi. Bu kutsal mekânda faziletler içinde yetişti, olgunlaştı.
www.caferialimler.com/?p=571
Şehit Cafer Efe Cafer Efe Türküsünün Notaları Cafer Türküsü Anlamı
Cafer Efe'nin Doğum HikayesiMerhaba bütün annelere... Hep büyüklerimiz söylerdi anne olmadan anlayamazsınız diye,şimdi bende diyorum aynı sözleri,a
www.heyleydi.com/sehit-cafer-efe-cafer-efe-turkusunun-notalari/
Alevilere yönelik Şii / Caferi misyonerliği ve Alevi - Şii benzemezliği üzerine
Şiilik, üç büyük İslami ekolden biridir. Diğer ikisi Sünnilik ve Aleviliktir. Bu üç adlandırma da bir üst kimliği ifade etmekte olup pek çok alt ekol,
www.zohreanaforum.com/alevilik-bektasilik-arastirmalari/47745-alevilere-yonelik-sii-caferi-misyonerligi-ve-alevi-sii-benzemezligi-uzerine.html
Şia ve Caferilik Üzerine Hakkani Cevaplar - rasulunyolu - Blogcu.com
Soru: Şia neden cehennemliktir? Cevap: Şia-ı şenia itikad ve amel cihetlerinden Ras
rasulunyolu.blogcu.com/sia-ve-caferilik-uzerine-hakkani-cevaplar/7023654
Fıkıh Usulü - Muhammed Ebu Zehra | Kitap Haber • Kitaplardan Bir Dünya Kurduk
www.kitaphaber.com.tr/fikih-usulu-muhammed-ebu-zehra-k420.html
Fıkıh Mezhepleri Nelerdir? – Fıkıh mezheplerinin Kurucuları Kimlerdir? |
Fıkhı Mezhepler Hangileridir? Dini Alanlardaki Konu Anlatımlarımıza Fıkıh Mezhepleri Nelerdir? – Fıkıh mezheplerinin Kurucuları Kimlerdir?
www.bilgiyuvasi.net/fikih-mezhepleri-nelerdir-%E2%80%93-fikih-mezheplerinin-kuruculari-kimlerdir
Alevice: Oniki İmam / Oniki İmamlar
İslâm dininin Şiî mezheplerinden İmamiye-i isna aşeriye (Onikiciler, fıkhî mezhep olarak Câferîlik) mezhebinin kabullendiği imâm silsilesine verilen addır. Alevilik'te de on iki imam, inancın temel esasını oluşturur. Ehl-i Beyt'ten olan Hazreti Ali ile başlayan Oniki İmam; son peygamber Hazreti Muhammed'in torunlarından Seyyid Hüseyin eş-Şüheda'nın soyundan devam eder. İsnaaşeriyye'ye göre İslâm'ın meşru halifeliği (velâyet gereği) Oniki İmam'a aittir. İmâmet adı verilen bu husus, Câferî (imam’ Cafer’i Sadık) fıkhının temel kaynağını oluşturur. Zannedildiği gibi yalnızca Şiî-Câferî ve Alevî inancında değil, Sünni mezheplerde de aynı şekilde kabul edilir. İhtilâf, sadece İmam Mehdi konusundadır. Bunun dışındaki İmâmları Sünnîler de kabul ederler. Mehdî'nin ortaya çıkmasındaki görüşleri ise tamamen farklıdır. Aleviler, Şiiler, Caferiler oniki imamı Masum’u pak olarak kabul ederken Sünnîler On İki İmâmın masumluğunu reddederler. On İki İmamlar Kimlerdir? İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Bakır, İmam Caferi Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali Naki, İmam Hasan Askeri, İmam Muhammed Mehdi. Hz. Ali (599-661): Diğer bir adı Haydar. Mekke'de doğdu, Irak'ın Küfe şehrinde şehit edildi. Peygamberin amcasının oğlu, damadı ve evlatlığıdır. Herkesin inanmakta tereddüt ettiği dönemde küçük yaşına rağmen ilk inananlardandır. Oniki imamların içinde sadece Hz. Ali halifelik yapmıştır. Hz. Hasan (624-680): Medine'de doğdu. Muaviye'nin karısının kandırması sonucu Hz. Hasan kendi karısı tarafından zehirlenerek şehit edildi. Babası Hz. Ali ile birlikte beş yıl Irak'ta kaldı. Hz. Hasan halifelik meselesinde çok etkin olamamıştır. Hz. Hüseyin (626-680): Medine'de doğdu ve Irak Kerbela'da şehit edildi. Babası Hz. Ali ile birlikte beş yıl Irak'ta kaldıktan sonra Medine'ye yerleşti, Halifeliği ele geçirme girişimi,kendisini elçi göndererek davet eden Küfelilerin ihanet etmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Yezit tarafından Kerbele’da şehit edildi. İmam Zeynelabidin (658-714): Medine'de doğdu. Hz. Hüseyin’in oğludur. Hz. Ali ve Hz. Hüseyin ile birlikte üç yıl Irak'ta kaldı, daha sonra Medine'ye yerleşti. Kerbela katliamında kurtulan tek kişidir. Medine'de gözlerden uzak politika dışı bir yaşam sürdürdü. Bazı kaynaklara göre zehirlenerek şehit edildi. Bazı kaynaklara göre ise vefat etti. İmam Muhammed Bakır (676-732): İmam Zeynelabidin'in oğludur. Babasından daha faal bir yaşam sürmüştür. Önemli bir Hadis yazıcısıydı. O dönemde not aldığı ve daha sonra kitaplara aktarılan hadisleri, İslâm'ın gelişmesi ve yeni akımların oluşmasında son derece önemli bir rol oynadı. İmam Cafer-i Sadık (702-765): İmam Muhammed Bakır’ın oğludur. Medine'de doğdu ve orada öldü. Hadisçi, fıkıh uzmanı ve bilim adamı olarak etkiliydi. İsmailî ve on iki imamcı Şiîler için çok önemli olan hukuk okulunun kurucusudur. Kendi devrinde, kaybolmakta olan İslâm değerlerini, ilkelerini bir araya getirerek halka öğretmeye çalışmıştır. Ülkemizde Alevi ve Bektaşiler için önemli bir kaynak olan "Buyruk" isimli kitabı yazmıştır. Buyruk, İslâmiyet'in İmam Cafer tarafından yapılan yorumudur. İmam Cafer; imamlığı sırasında ortaya çıkan mezheplere karşı Caferilik mezhebini oluşturdu. Tarihte İmam Cafer'in oluşturduğu mezhebe dahil olanlara "Caferi" adı verilmiştir. İmam Muhammed Musa Kazım (745-799): Caferi Sadık'ın oğludur. Abbasi halifesine saygısızlık iddiasıyla "göz hapsi" cezası için sürüldüğü Irak'ın bir kasabasında şehit edildi. Türbesi Bağdat'ta Kazımiye'dedir. İmam Ali Rıza (765-818): İmam Musa Kazım'ın oğludur. Halife Me'mun zamanında Halifelik önerisi ile Tus'a davet edildi. Daha sonra göz hapsine alındı. Hapis edildi ve üzümün içine şırınga edilen zehirle zehirlenerek şehit edildi. Mezarı İran Horasan'ında Meşhed'dedir. İmam Muhammed Taki (811-835): İmam Ali Rıza’nın oğludur. Medine'de doğmuş. Bağdat'ta ölmüştür. Politik bir yönü olmamıştır. 25 yaşındayken halife Mutasım tarafından zehirlenerek şehit edildi. İmam Ali Naki (828-868): İmam Muhammed Taki’nin oğludur. Dönemin hilafet başkenti Samara'da yaşadı ve orada öldü. Teorik ve politik bir faaliyeti yoktur. Samara'da Halife Mutez zamanında zehirlenerek şehid edildi. İmam Hasan Askeri (846-873): İmam Ali Naki'nin oğludur. Halifenin emriyle Ali soyunun tamamen yok edilmesine karar verildi ve Ali soyu büyük bir katliama uğradı. Abbasi halifesi Mutemid tarafından zehirletilerek şehid edildi. Katliamdan sadece İmam Hasan Askeri'nin oğlu olan ve hala yaşadığına inanılan İmam Muhammed Mehdi kurtuldu. İmam Muhammed Mehdi (869-...): İmamiyye'ye göre, Hasan El Askeri'nin ölümünden sonra oğlu Muhammed Mehdi gaybete girmiş (gizlenmiş) onu bir daha hiç kimse görmemiştir. Bu kayboluş devam etmektedir ve inanışa göre Muhammed Mehdi kıyametten bir süre önce Mehdi sıfatıyla ortaya çıkarak zulümle dolmuş olan dünyayı adaletle dolduracaktır. Şia'da bu inanç esası çok önemlidir. Alevi Nefesi
alevinefesi.blogspot.com/2013/06/oniki-imam-oniki-imamlar.html
Türk Toplumu Özüne Dönmeli, İslam’ı Bir An Önce Öğrenmeye ve Yaşamaya Başlamalıdır | Kur'an 'da ki Ayetler Işığında Bilgiler
Halkımızın büyük çoğunluğunun, dinini çok az bildiğini ve ALLAH'ın Kitabına göre yaşamadığını biliyoruz. Bu cehalet sebebiyle ipini koparan Hoca, ilahiyatçı, felsefeci ve sair kişi ve zümreler İslam Hakkında ahkam kesmeye başladı. Bu asırlardan beri var, ama günümüzde daha fazla. Halk, ALLAH'ın Dini'ni öğrenmemenin sancılarını çekiyor. Ekonomi'den Siyaset'e, Ahlak'tan ve saireye kadar. Ve her sene aynı Trajikomedi. Dini programlarda çokça rastlanır:…
kirklarcb.wordpress.com/2013/07/27/turk-toplumu-ozune-donmeli-islami-bir-an-once-ogrenmeye-ve-yasamaya-baslamalidir/
123