Fibonacci 2048

Bilişsel harita
Bilişsel harita, bireye gündelik ya da kavramsal uzamsal çevrelerinde bulunan fenomenlerin göreceli yerleri ve nitelikleri ile ilgili bilgiyi edinme, kodlama, saklama, hatırlama ve çözme için yardımcı olan bir çeşit zihinsel simgedir. Bu kavram 1948 yılında Edward Tolman tarafından ileri sürülmüştür.
Bilişsel haritalar psikoloji, eğitim, arkeoloji, planlama, coğrafya, kartografi, mimarlık, şehir planlama, yöneticilik ve tarih gibi çok çeşitli alanlarda incelenmiştir.
Bilişsel haritalar uzamsal bilginin toplanmasına ve oluşturulmasına hizmet ederek zihin gözü ile imgelerin tahayyül edilmesine olanak verir ve bilişsel yükü azaltır; bilginin öğrenilmesini ve hatırlanmasını kolaylaştırır. Bu tip uzamsal düşünce aynı zamanda uzamsal olmayan görevler için benzetme yapılmak suretiyle de kullanılabilir. Böylece bellek kullanımını içeren uzamsal olmayan görevlerde uzamsal bilgi tahayyülü işin yapılma sürecini kolaylaştırır.
Bilişsel haritanın sinir sisteminde olan karşılıklarının hipokampusta bulunan yer hücresi sistemi ve entorhinal kortekste yeni keşfedilen grid hücreler olduğu yönünde spekülasyonlar bulunmaktadır.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Bilişsel harita yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Bilişsel harita son 30 gün içinde 96 kez arandı. (Durum: 23.11.2013)
Bilişsel harita için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
2
7
1
Edward Chace Tolman ve Bilişsel Davranışçılık - Başkent Üniversitesi
Tolman'ın Bilişsel Davranışçılığı (Cognitive Behaviorism) ... ve hatta labirentin Bilişsel haritasını (cognitive map) geliştirdiklerini belirtmiştir (Tolman, 1922; 1948) .
www.baskent.edu.tr/~zuyen/articles/tolman.html
1
>30
2
Bilişsel harita - Vikipedi
Bilişsel harita, bireye gündelik ya da kavramsal uzamsal çevrelerinde bulunan fenomenlerin göreceli yerleri ve nitelikleri ile ilgili bilgiyi edinme, kodlama, ...
tr.wikipedia.org/wiki/Bili%C5%9Fsel_harita
3
>30
3
Bilişsel Haritalama ve Analitik Serim Süreci - Celal Bayar Üniversitesi
Bilişsel haritalama ve Analitik Serim Süreci (ASS). Entegrasyonu. Yrd. Doç. Dr. Aşkın ÖZDAĞOĞLU. Dokuz Eylül Üniversitesi, şletme Fakültesi, şletme Bölümü.
www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C17S12010/1_10.pdf
4
>30
4
Canımın içi: Bilişsel Harita (Cognitive Map)
3 Kas 2013 ... Yıl 1948, Edward Chace Tolman adında bir adamın 'Cognitive Maps in Rats and Man' (Farelerde ve insanlarda Bilişsel harita) adında bir ...
didevla.blogspot.com/2013/11/bilissel-harita-cognitive-map.html
5
>30
5
cognitive map - Psikoloji Sözlüğü - term bank
Tolman, hayvanın basit bir uyarıcı-tepki zincirinden ziyade, şeylerin yerlerine ilişkin bilişsel bir harita, bir mekansal ilişkiler şeması geliştirdiğini savunmuştur.
www.termbank.net/psychology/1197.html
6
>30
6
Dragons' Den Gerçekleri – 3 ve Bilişsel Haritalama Yöntemi
28 Kas 2010 ... Dr. Adem Yavaş ile Bilişsel haritalama Yöntemini (Neden-Sonuç Haritaları) ( Detay için Tıklayınız) uygulayarak bir çalışma yapmaya başlıyoruz.
www.alphanmanas.com/dragons-den-gercekleri-ve-bilissel-haritalama-yontemi/
7
>30
7
Stratejiste Bilişsel Yaklaşım - Alphan Manas Blog
Teorik olarak Bilişsel harita, bireyin çevreyi anlamada kullandığı kavram ve kavramlar arası ilişkilerin içsel temsilidir.1 Ampirik olarak Bilişsel haritalama metodu, ...
www.alphanmanas.com/wp-content/uploads/Stratejiste_Bilissel_Yaklasim_Short.pdf
8
>30
8
fare ve insanlarda bilişsel haritalar - Ankara Üniversitesi Dergiler ...
FARE VE İNSANLARDA BİLİŞSEL HARİTALAR. Edward C. Tolman1 ` v Çeviren: Prof. Dr..Ali DÖNMEZ. Bu yazıda farelerle yapılan deneyler üzerinde ...
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/501/5971.pdf
9
>30
9
Öğrenci zihin haritalarında kente ilişkin deneyimle değişen çevre algısı
Anahtar Kelimeler: Tarihi kent dokusu, Zihin haritası, Bilişsellik, Çevresel algı. ... kullanılmaya başlanan 'Bilişsel harita' (cognitive map) teriminin oluşmasına ...
fbe.balikesir.edu.tr/dergi/20091/BAUFBE2009-1-6.pdf
10
>30
10
İşaret öğrenmede ; BİLİŞSEL HARİTA VE... - Ender HOCA Eğitim ...
İşaret öğrenmede ; BİLİŞSEL HARİTA VE BİLİŞSEL SENARYO.... Karınız açıktığında iki alt sokakta lokanta olduğunu hatırlarsınız. Bu şekilde farkında olmadan ...
www.facebook.com/enderhocakpss/posts/626371824101054
"Bilişsel harita" için arama sonuçları
Google: yakl. 60.700
Bilimde Bilişsel harita
[PDF]Bilişsel Haritalama ve Analitik Serim Süreci - Celal Bayar Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi, şletme Fakültesi, şletme Bölümü. ÖZET. Değişkenlerin ... Anahtar Kelimeler: Bilişsel haritalama, Analitik Serim Süreci. JEL Sınıflaması: ...
Edward Chace Tolman ve Bilişsel Davranışçılık - Başkent Üniversitesi
Tolman'ın Bilişsel Davranışçılığı (Cognitive Behaviorism) ... ve hatta labirentin Bilişsel haritasını (cognitive map) geliştirdiklerini belirtmiştir (Tolman, 1922; 1948) .
Bilişsel harita - Vikipedi
Bilişsel harita, bireye gündelik ya da kavramsal uzamsal çevrelerinde bulunan fenomenlerin göreceli ... New York and London: New York University Press.
[PDF]Bilişsel Haritalama ve Analitik Serim Süreci (ASS) Entegrasyonu
CELAL BAYAR UNivERSiTESi. iKTisAOi VE ... CELAL BAYAR UNIVERSITY. THE FACULTY OF ..... Anahtar Kelimeler: Bilişsel haritalama, Analitik Serim Süreci.
Yönetilen Tezler - İstanbul Teknik Üniversitesi
Kadaifçi Ç., “Yolcuların Havalimanında Geçirdiği Zamanın Etkinliği ile İlgili Faktörlerin Değerlendirilmesi: bir Bulanık Bilişsel harita Uygulaması”, İstanbul Teknik ...
Arş.Gör. Kezban BULUT - Kırıkkale Üniversitesi
kezbanbulut@yahoo.com 1049, Kırıkkale Üniversitesi ... Kezban Bulut,Gülgün Kayakutlu Bulanık Bilişsel haritalama, Üniversite Not sisteminin Bulanık Bilişsel ...
Akademik - DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Personel CV
"Yöneylem Araştırmasında Yeni Bir Yaklaşım: Bilişsel haritalar" Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora  ...
Dragons' Den Gerçekleri – 3 ve Bilişsel Haritalama Yöntemi
28 Kas 2010 ... Kocaeli Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Adem Yavaş ile Bilişsel haritalama Yöntemini (Neden-Sonuç Haritaları) (Detay için Tıklayınız) ...
Akademik Çalışmalar - Nevşehir Üniversitesi - Nevşehir Hacı Bektaş ...
3, Üniversite Öğrencilerinin Marka Seçimini Etkileyen Faktörler: Bulanık Bilişsel haritalama Yöntemiyle Nevşehir Örneği. Neşe Yalçın Seçme, Gökhan Seçme, ...
[PDF]fare ve insanlarda bilişsel haritalar - Ankara Üniversitesi Dergiler ...
FARE VE İNSANLARDA BİLİŞSEL HARİTALAR. Edward C. Tolman1 ` v Çeviren: Prof. Dr..Ali DÖNMEZ. Bu yazıda farelerle yapılan deneyler üzerinde ...
Bilişsel harita kavramı için kitaplar
Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik
Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik
İsmail Serin (ed. by)
Liberal-kapitalist akıl, Žižek'e göre, belirgin ve sınırları net bir Bilişsel harita sunmaz. '68'in bize sunduğu perspektiften bakıldığında durduğumuz yer anlam ve hedeften yoksun, new-age kültürüne yakın hazcı pozisyonlarla işaretlenmiş ve bizi ...
Çocuk kültürü: 1. Ulusal çocuk kültürü kongresi : 6-8 Kasım 1996
Çocuk kültürü: 1. Ulusal çocuk kültürü kongresi : 6-8 Kasım 1996
Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1997
Okulun fiziksel bir çevre / alan (mekan) olarak çocuk için anlamı, psikolojide "Bilişsel harita oluşturma" (cognitive mapping) ve alansal davranış (spatial behavior) kavramları çerçevesinde incelenebilir. Bilişsel harita oluşturma, bir mekan olarak ...
Üsküdar Sempozyumu IV, 3-5 Kasım 2006: Bildiriler
Üsküdar Sempozyumu IV, 3-5 Kasım 2006: Bildiriler
Yılmaz Coşkun, Üsküdar Belediye Başkanlığı, 2007
Bu aşamanın gerçekleştirilmesindeki amaç, katılımcının, Bilişsel harita tekniğinin yalın olarak gerçekleştirildiği ilk aşamada, başarılı olamadığı durumlarda, günlük yaşamsal çevresinde yer alan kentsel ögeleri hatırlatarak ipucu vermektir.
Onuncu Dilbilim Kurultayı bildirileri
Onuncu Dilbilim Kurultayı bildirileri
Lütfiye Oktar, Ayşen Cem Değer, Ege Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi, 1996
Bu durumda kafasında bu bölgeyi içeren bilişsel bir haritanın bulunduğunu varsayabiliriz. Bu Bilişsel harita veya bir başka deyişle bilişsel plan öncelikle ya görsel hatırlamalardan ya da hareket hatırlamalarından oluşmaktadır, örneğin kişinin ...
Türk dış politikasının analizi
Türk dış politikasının analizi
Faruk Sönmezoğlu, 1994
Öte yandan, karar alıcı aktörlerin algı çerçevelerinin biçimlenmesinde onların bilişi kapasitelerinin, rehber aldıkları Bilişsel haritaların rolüne de Axelrod işaret etmiştir. Bu Bilişsel haritalar sayesinde aktör, a. hangi sorunun çözümüne yönelik  ...
Google aramalarının gelişimi


Bilişsel harita
kavramı için blog girişleri
Alphan Manas Blog | Dragons’ Den Gerçekleri – 3 ve Bilişsel Haritalama Yöntemi
www.alphanmanas.com/dragons-den-gercekleri-ve-bilissel-haritalama-yontemi/
Alphan Manas Blog | Melek Yatırımcının Bilişsel Haritası Nasıldır?
www.alphanmanas.com/melek-yatirimcinin-bilissel-haritasi-nasildir/
alphan manas'ın bilişsel haritası - Alphan Manas Blog
MELEK YATIRIMCILAR NASIL KARAR ALIYOR: TÜRKİYE’DEN BİR BİLİŞSEL 1. Giriş HARİTALAMA ÇALIŞMASI Yrd. Doç. Dr. Adem YAVAŞ
www.yumpu.com/tr/document/view/6052083/alphan-manasn-bilissel-haritas-alphan-manas-blog
Canımın içi: Bilişsel Harita (Cognitive Map)
Yıl 1948, Edward Chace Tolman adında bir adamın 'Cognitive Maps in Rats and Man' (Farelerde ve insanlarda Bilişsel harita) adında bir çalışmasıyla, 'cognitive map' mantığı ortaya çıkmıştır. Tolman bu çalışmalarının öncesinde yaptığı gibi, bu çalışmasında da labirent ve fareleri kullanarak, farelerin davranışlarını inceleyen bir psikolog'dur. Bahsettiğim çalışmasında şunu anlatmış; iki temel labirent tipinden hangisine koyarsanız koyun, aç bir fare, tünelin ucundaki yemeği bulana kadar çabalayacaktır; daha önemlisi, yemeği bulmak için saptığı yanlış yolların sayısı, her denemede azalacaktır, böylece fare gitgide daha az zaman harcayarak yemeğe ulaşacaktır.
didevla.blogspot.com/2013/11/bilissel-harita-cognitive-map.html
Bilişsel Haritalama ve Analitik Serim Süreci - Celal Bayar Üniversitesi
www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C17S12010/1_10.pdf
fare ve insanlarda bilişsel haritalar - Ankara Üniversitesi Dergiler ...
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/501/5971.pdf
Psikoloji Günlüğü » Bilişsel Psikoloji
blog.elyadal.org/?cat=11&paged=2
Blog > Kişisel Gelişim > PSİKOLOJİ TERİMLERİ - Saygın C&C
www.sayginnlp.com/tr-TR/Blog/kisisel-gelisim/-psikoloji-terimleri-1831/
BİLİŞSEL VE ÖRTÜK(GİZİL) ÖĞRENME by Izel Ozturk on Prezi
prezi.com/wtatahrygx-l/bilissel-ve-ortukgizil-ogrenme/
Hippokampus ve Mental GPS - munir gunes kutlu - Radikal Blog
Hippokampus ve Mental GPS yazısı ve birçok Bilim Teknoloji blog yazısı birbirinden yaratıcı blog yazarları ile Radikal Blog'da sizleri bekliyor!
blog.radikal.com.tr/Sayfa/hippokampus-ve-mental-gps-20497
123