Fibonacci 2048

2. Meşrutiyet
İkinci Meşrutiyet (Osmanlı Türkçesi ايکنجى مشروطيت), Osmanlı Anayasası'nın, 29 yıl askıda kaldıktan sonra, 24 Temmuz 1908'de yeniden ilân edilmesiyle başlayan ve 6 Kasım 1922'de Osmanlı Devleti'nin tasfiyesiyle sona eren dönemdir. Birinci Meşrutiyet resmen hiç sona ermemiş ve anayasa değişmemiş olduğu için, bazı tarihçiler tarafından, bir tek Meşrutiyet döneminin ikinci faslı olarak da değerlendirilir.
Toplam 14 yıl süren bu dönemde, parlamenter demokrasi, seçim, siyasi parti, askeri darbe ve diktatörlük olgularıyla tanışılmış, iki büyük savaş (Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı) yaşanmış ve 600 yıllık imparatorluğun dağılmasına tanık olunmuştur.
İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra derhal seçimlere gidildi. Seçimlerin başlıca 2 partisi İttihat ve Terakki ile liberal görüşlü Ahrar Fırkası'ydı. Seçimleri İttihatçılar kazandı. Seçimlerin ardından oluşan yeni Meclis-i Mebusan 17 Aralık 1908'de çalışmalarına başladı.
Bunu izleyen dönemde, ülkeyi perde arkasından yöneten İttihat ve Terakki yönetimine karşı bazı çevrelerde gitgide artan bir hoşnutsuzluk görüldü. 6 Nisan 1909 günü muhalif gazeteci Hasan Fehmi Bey'in bir İttihat ve Terakki fedaisi tarafından öldürülmesi, İstanbul'da büyük bir protesto gösterisine yol açtı. Ve sonunda 13 Nisan 1909'da bazı askerî birliklerin ve medrese öğrencilerinin katıldığı bir ayaklanma başladı; bazı subaylar ve bazı milletvekilleri linç edildi ve İttihatçı olarak bilinen gazeteler yağmalandı. Eski takvimle yeni takvim arasındaki 13 günlük farktan dolayı 31 Mart Olayı olarak anılan bu ayaklanma, Selanik'ten gelen Hareket Ordusu tarafından 24 Nisan'da bastırıldı. 27 Nisan'da yeniden toplanan meclis, II. Abdülhamit'i bu ayaklanmadan sorumlu tutarak tahttan indirilmesine ve yaşlı şehzade Mehmed Reşâd Efendi 'nin V. Mehmed ( Sultan Reşâd ) adıyla yerine geçirilmesine karar verdi.
8 Ağustos 1909'da Kanûn-î Esasî üzerinde yapılan bir dizi radikal değişiklikle padişahın yetkileri "sembolik" bir düzeye indirildi. Artık vekiller heyeti (bakanlar kurulu) meclise karşı sorumluydu. Meclisten güvenoyu alamayan vekillerin ve hükümetin görevi sona eriyordu. Meclis başkanını padişah değil, meclis kendisi seçiyordu. Padişaha meclisi kapatma yetkisi tanınmakla birlikte, bu yetki koşullara bağlamış ve üç ay içinde yeni seçimlerin yapılması zorunlu hale getirilmişti. Bu değişikliklerle ilk defa parlamenter sistem uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca toplantı özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerden bazıları anayasaya eklendi.
Ancak gerek Meşrutiyeti sahiplenen halk kitleleri ve gerekse ordu içindeki subaylar tarafından Abdülhamid tahttan indirilmiştir. Bundan sonraki süreçte Osmanlı Devletinde padişahlık sadece sembolik düzeyde kalmıştır.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden 2. Meşrutiyet yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu 2. Meşrutiyet son 30 gün içinde 120 kez arandı. (Durum: 16.11.2013)
2. Meşrutiyet için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
2
6
1
II. Meşrutiyet Konu Özeti - Sorubak
9 Ara 2012 ... I. Meşrutiyet'in kapatılması üzerine harekete geçen Jön Türkler, İttihat ve Terakki Örgütü'nü kurdular (1889). Örgüt, II. Abdülhamit'e meşrutiyeti ...
www.sorubak.com/blog/ii-mesrutiyet-konu-ozeti.html
1
>30
2
İkinci Meşrutiyet - Vikipedi
İkinci Meşrutiyet (Osmanlı Türkçesi ايکنجى مشروطيت), Osmanlı Anayasası'nın, 29 yıl askıda kaldıktan sonra, 24 Temmuz 1908'de yeniden ilân edilmesiyle ...
tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinci_Me%C5%9Frutiyet
3
>30
3
II.Meşrutiyet Dönemi - Sosyal Okulu
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1908) İttihat ve Terakkiciler'in baskıları sonucu II. Abdülhamit 1908 Reval Görüşmeleri sırasında meşrutiyeti yeniden ilan etmiştir.
www.sosyalokulu.com/altsayfa.asp?nedir=sayfa&id=107
4
>30
4
II. Meşrutiyetin İlanı (1908) | HABERUSTAM.COM
31 May 2013 ... II. Meşrutiyetin İlanı nedenleri ve sonuçları, II. Meşrutiyetin özellikleri nelerdir?
haberustam.com/ii-mesrutiyetin-ilani-1908/
5
>30
5
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ - OSMANLI TARİHİ DERS NOTLARI ...
Meşrutiyetin tekrara ilan edilmesi için İttihat ve Terakki Partisi öncülüğünde isyanlar çıkmıştır. Makedonya'da isyanların bastırılamaması üzerine II. Abdülhamit 23 ...
www.sosyalnet.com/osmanli-tarihi-ders-notlari/ii-mesrutiyet-donemi
6
>30
6
2. Meşrutiyet Dönemi 1908 - 1922 - Osmanlı Devleti Tarihi - eTarih.net
19 Mar 2013 ... MEŞRUTİYET DÖNEMİ. (1908 - 1922). 2. Meşrutiyet Dönemi(1908 - 1922). II. Abdülhamit Mebuslar Meclisi'ni kapattıktan sonra ülkeyi tek ...
www.etarih.net/tr/osmanlitarihi/dagilmadonemi/2.mesrutiyet.html
7
>30
7
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ A- SİYASAL GELİŞMELER Sultan II ...
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ. A- SİYASAL GELİŞMELER. Sultan II. Abdülhamid'in meşrutiyeti fiilen ortadan kaldıran fermanı 23 Temmuz. 1908'de yürürlüğe girdi.
www.ait.hacettepe.edu.tr/egitim/ait203204/I4.pdf
8
>30
8
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı 1. ve 2. Meşrutiyet
10 Eyl 2013 ... TANZİMAT FERMANI (TANZİMAT- HAYRİYE) (GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU) - 3 KASIM 1839 · Tanzimat Fermanını, Londra elçiliğinden ...
www.memuriyethaber.com/tanzimat-fermani-islahat-fermani-1-ve-2-mesrutiyet/
9
>30
9
İkinci Meşrutiyet ne zaman ilan edildi? - UZMANTV Rehber
Osmanlı Devleti'nin 23 Temmuz 1908 ile 21 Aralık 1918 arasındaki dönemine İkinci Meşrutiyet Dönemi denir. II. Abdülhamit'in yapılan baskılar sonucunda ilan  ...
rehber.uzmantv.com/ikinci-mesrutiyet-ne-zaman-ilan-edildi
10
>30
10
İkinci Meşrûtiyet Devrinde Eğitim Hareketleri
İKİNCİ MEŞRUTİYET DEVRİNDE EĞİTİM HAREKETLERİ ~ 2 ~. ÖNSÖZ ... mevzuatını anlayabilmek için İkinci Meşrûtiyet dönemi eğitimini iyi bilmek gerekir.
www.egitim.aku.edu.tr/mesrutiyet.pdf
"2. Meşrutiyet" için arama sonuçları
Google: yakl. 1.360.000
Bilimde 2. Meşrutiyet
[PDF]II. Meşrutiyet Dönemindeki Eğitim Reformlarının Türk ...
ve Turizm Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi yay. 2009. S.263-273. II. Meşrutiyet Dönemindeki Eğitim. Reformlarının Türk Modernleşmesindeki Yeri. Prof.
[PDF]İkinci Meşrutiyet Döneminde Kadın Olmak - SoBiAD
31 Ara 2010 ... İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE KADIN OLMAK. Ahmet ÖZKİRAZ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi. İİBF Kamu Yönetimi Bölümü. E-posta: ...
II. Meşrutiyet Dönemi - Risale-i Nur Enstitüsü
II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1922). Said Nursî'nin tutuklu olduğu o günlerde ... Şam'dan yola çıkan Said Nursî, “Medresetüzzehra”2 adını verdiği üniversite ...
II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi | Mehmet Kaan ...
28 Kas 2013 ... 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim ...
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ İSLAM TARİHCİLİĞİ | Ankara Üniversitesi ...
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ İSLAM TARİHCİLİĞİ | Ankara Üniversitesi Açık Erişim ... Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yayın ...
II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Hükümetleri ve Osmanlı dış politikası ...
II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Hükümetleri ve Osmanlı dış politikası (1908-1913) | Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi. Bu kaydın yasal hükümlere uygun ...
Hürriyet'i Beklerken İkinci Meşrutiyet Basını - Uygur Kocabaşoğlu ...
İkinci Meşrutiyet ya da "devr-i hürriyet"te Osmanlı basınında gerçek anlamda bir " patlama" ... Ankara Üniversitesi SBF'den mezun oldu, aynı üniversitede "Şirket ...
II. Meşrutiyet Kaynakçası - Türkiye Kaynakçası
2. Meşrutiyet Döneminde Türk Kadın Hareketleri ile Basın Arasındaki İlişki. Ankara, 1994 ... İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. Makale Türkçe.
[PDF]ıı. meşrutiyet döneminde darülfünun - istanbul üniversitesi elektronik ...
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE DARÜLFÜNUN. Emre Dölen*. Türkiye'de bir Darülfünun kurma düşüncesi XIX. yüzyılın ortalarında gündeme gelmeye başladı.
[PDF]II. MEfiRUT‹YET DÖNEM‹ TÜRK EDEB‹YATI
Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir. “Uzaktan Ö ¤retim” ... Meflrutiyet Dönemi Toplum ve Kültür Hayat›n›n Özellikleri..2.
Google aramalarının gelişimi


2. Meşrutiyet
kavramı için blog girişleri
II. Meşrutiyet Konu Özeti
I. Meşrutiyet’in kapatılması üzerine harekete geçen Jön Türkler, İttihat ve Terakki Örgütü’nü kurdular (1889). Örgüt, II. Abdülhamit’e meşrutiyeti tekrar i
www.sorubak.com/blog/ii-mesrutiyet-konu-ozeti.html
İkinci Meşrutiyet düşüncesi-2 / Tarih / Milliyet Blog
İkinci Meşrutiyet düşüncesi-2
blog.milliyet.com.tr/ikinci-mesrutiyet-dusuncesi-2/Blog/?BlogNo=156817
İkinci Meşrutiyet düşüncesi-1 / Tarih / Milliyet Blog
İkinci Meşrutiyet düşüncesi-1
blog.milliyet.com.tr/ikinci-mesrutiyet-dusuncesi-1/Blog/?BlogNo=155767
Manevî Temelli Sosyal Hizmetler » Blog Arşivi » II. Meşrutiyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Ahlak Eğitimi Ve Ahlaki Değerler (1908-1918)
21 Şubat 2011II. Meşrutiyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Ahlak Eğitimi Ve Ahlaki Değerler (1908-1918).
www.manevisosyalhizmet.com/?p=627
Ders Sitem - Konu Anlatımları ve Makaleler: 2. Meşrutiyet Döneminde Kanuni Esaside Yapılan Değişiklikler
II. Meşrutiyet Dönemi’nde Kanun-i Esasi’deYapılan Önemli Değişiklikler1.
www.derssitem.com/2013/07/2-mesrutiyet-doneminde-kanuni-esaside.html
Ders Sitem - Konu Anlatımları ve Makaleler: 2. Meşrutiyetin Sonuçları
II. Meşrutiyet’in İlanı (1908)II.
www.derssitem.com/2013/07/2-mesrutiyetin-sonuclar.html
ASBAVA: 2. Meşrutiyet Önemli Olaylar
-1908 de İngiltere ile Rusya Osmanlı Topraklarını paylaşmak amaçlı Reval Görüşmeleri yapmıştır. -İttihat ve Terakki subayları Sultan Abdülhamit e karşı ayaklanmıştır. (Babıali Ayaklanması) -II.
asbava.blogspot.com/2014/02/2-mesrutiyet-onemli-olaylar.html
2.Mesrutiyet Belgeseli-Dünya Gerçekleri
Paylaş videoyu izlemek için aşağıda ki devamı yazısını tıklayınız.
dunyagerceklerim.blogspot.com/2012/06/2mesrutiyet-belgeseli.html
2. Meşrutiyet"in niteliği: Geç kalmış bir "liberal" devrim - Dizi Haberleri - Radikal
2. Meşrutiyet"in niteliği: Geç kalmış bir "liberal" devrim haberi en güncel dizi haberleri ve gelişmeleri Türkiye'nin en cesur gazetesi Radikal'de!
www.radikal.com.tr/dizi/2_mesrutiyetin_niteligi_gec_kalmis_bir_liberal_devrim-888179
II. Meşrutiyet ve Filistin | Devlet-i Âliye-i Osmâniyye
Sultan II. Abdülhamid Han döneminde siyonist organizasyonlarının Osmanlı bürokrasisiyle girdikleri tüm diplomatik ilişkiler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu diplomatik ilişkilerin tıkanmasının sebebi Siyonistlerin istekleriyle Osmanlı’nın egemenlik anlayışının çatışmasıydı. Theodor Herzl’in ölümü ve Abdülhamit’in tahttan indirilmesi ve İttihatçıların iktidara geçmesiyle yeni bir boyut kazanan ilişkiler hız kazanarak devam etti. Yahudiler, istediklerini rahatça elde etme imkânı buldular. İttihat ve…
osmanlilar.wordpress.com/ii-mesrutiyet-ve-filistin/
123