Fibonacci 2048

12 Mart Darbesi
12 Mart Muhtırası, 12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri komutanı Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek hükûmetin istifaya zorlandığı askeri müdahaledir.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde meydana gelen dördüncü; başarılı olmuş ikinci; ve emir-komuta zinciri içerisinde yapılmış ilk askeri darbe eylemidir.
Ana madde: Milli Demokratik Devrim
Milli Demokratik Devrim, 1960'ların ikinci yarısında Türkiye İşçi Partisi (TİP) içindeki bölünmenin yönlerinden biridir. Özellikle Mehmet Ali Aybar'ın liderliğindeki TİP çevresi, "Milli Demokratik Devrim" ile "Sosyalist Devrim" i birbirinden ayrılamaz olduğunu savunup doğrudan bir Sosyalist devrimi tercih ederken, Mihri Belli'nin kavramlaştırdığı Milli Demokratik Devrim ise Türkiye'ye daha uygun bir devrim olarak ikinci bir grup tarafından tercih edilmiştir. Bu gruptakilere göre devrim, aynen Sovyetler Birliğinde 1917 yılında olduğu gibi iki aşamalı olmalıdır. Önce Milli Demokratik Devrim "askeri darbe" şeklinde "genç subayların" önderliğinde gerçekleşecek sonra da "proleter devrim" şiddete dayanmadan kesintisiz bir şekilde işçi sınıfının hakimiyetini kuracaktır.
Ana madde: Kanlı Pazar (1969)
Kanlı Pazar, 16 Şubat 1969 tarihinde İstanbul Beyazıt meydanında ABD'nin 6. Filo'sunu protesto etmek için 76 gençlik örgütünün toplandığı sırada meydana gelen olaylardır.
Gösteri için valilikten izin alınmıştır. Gösteri yapılmadan önceki günlerde Komünizmle Mücadele Derneği uyarılarda bulunarak halkı tepkiye çağırdı. O gün, diğer bir grup da Beyazıt meydanında taşlı sopalı beklemeye koyuldular. İki grup meydanda karşılaştı. Olaylar sırasında Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan adlı gençler bıçaklanarak öldürüldü.
Ana madde: 20 Mayıs 1969 darbe teşebbüsü
1966'da Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in hastalığı yüzünden TBMM tarafından görevinden alınmasından sonra Cumhurbaşkanlığı'na Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay seçildi. Sunay'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na 16 Mart 1969'da Memduh Tağmaç getirildi.
Mayıs ayında Meclis'e 218 imzalı bir anayasa değişikliği teklifi verildi ve siyasi hakların iadesi öngörüldü. 14 Mayıs 1969 tarihinde, uzun yıllardır kavgalı olan iki lider, İsmet İnönü ve Celâl Bayar buluştular ve barıştılar.
Zaten DP'lilere haklarının iadesini CHP de öngörüyor, hatta İsmet İnönü öncülük ediyordu. Aynı günlerde Ankara'daki Genelkurmay Karargâhı'ndaysa çok farklı hazırlıklar yapılıyor, ordu Bayar ve arkadaşlarına siyasi haklarının iade edilmemesi için darbe yapmayı düşünüyordu.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın belgelerine göre 19 Mayıs 1969 akşamı Ankara'daki Merkezi Haberalma Örgütü'ndeki bir CIA görevlisinin Washington'a gönderdiği mesajda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahaleye 16 Mayıs günü karar verdiği söyleniyordu. Aynı gün, Cumhurbaşkanı Sunay, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla bir hayli uzun bir görüşme yapmıştı. Bu görüşme sonrası ordunun anayasa değişikliğini istemediği saklanamaz bir gerçek halini almış, gazetelere de yansımıştı.
20 Mayıs'ta İsmet Paşa, Cumhurbaşkanı Sunay'a bir mektup yazdı. Mektupta,
deniyordu. İsmet Paşa darbe tehdidine karşı duruyordu.
Demirel de aynı gün partisinin grup toplantısında bir konuşma yaptı ve "Asker muhtıra vermedi" dedi, sonra ekledi:
Sonuç olarak birkaç gün sonra anayasa değişikliği teklifi Komisyona geri çekildi, sonra genel seçime gidildi. Süleyman Demirel önderliğinde Adalet Partisi, 1969 Türkiye genel seçimleri'nde büyük başarı kazanarak yeniden tek başına iktidar oldu. Bayar ve arkadaşlarının 27 Mayıs darbesiyle kaybettikleri siyasi hakları 1970'lerin ortalarına kadar da iade edilmedi.
Ana madde: 1969 Türkiye genel seçimleri
Bu genel seçim ile TBMM 14.dönem milletvekilleri seçilmiştir. Bu seçime göre Adalet Partisi aldığı %46.55'lik oyla meclise 256 milletvekili gönderip iktidar partisi, Süleyman Demirel ise başbakan olmuştur.Cumhuriyet Halk Partisi ise meclise gönderdiği 143 milletvekiliyle ana muhalefet partisi olmuştur.
Ana madde: 15-16 Haziran Olayları
1970'te, çalışma yaşamını ve temel sendikalar mevzuatını düzenleyen 274 sayılı İş Yasası ile 275 sayılı Sendikalar Yasası'nda değişiklik yapan tasarı, Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliğiyle önce Millet Meclisi ardından Senato'dan geçirildi. Yapılan değişiklik, işçilerin sendika seçme özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlamakta, sendika değiştirmeyi güçleştirmekteydi. Yasa taslağı 11 Haziran 1970'te cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın onaylamasıyla yürürlüğe girdi.
Kanunlaşan tasarı esas olarak Türk-İş'ten DİSK'e işçi akışını önlemeyi amaçlamaktaydı. DİSK ve bağlı sendikalar yeni yasaya tepki gösterdiler. Türkiye İşçi Partisi ise sözkonusu yasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı ve iptal davası açtı.
DİSK'li sendikacıların ve yöneticilerin tepkileri, 15 Haziran 1970 sabahı, İstanbul'un belli başlı merkezlerine doğru yürüyüşe geçmeleriyle yeni bir evreye girdi.
Gösterilere pek çok fabrikadan 75.000 dolaylarında işçi katıldı. Gösterilen tepki esas olarak DİSK üyesi işçilerden geldiği halde, yürüyüşlere çok sayıda Türk-İş işçisi de toplu halde katıldı. Olayların birinci günü akşamı Bakanlar Kurulu 60 günlük bir sıkıyönetim ilan etti. DİSK ve bağlı sendikaların yöneticilerinin pek çoğu sıkıyönetim mahkemelerince tutuklandılar ve yargılandılar. Kadıköy'de meydana gelen olaylarda 2 işçi, 1 polis ve 1 esnaf yaşamını yitirdi.16 Haziran'da Ankara, Adana, Bursa ve İzmir'de de küçük çaplı olaylar yaşandı.
Ana madde: 9 Mart 1971 darbe teşebbüsü
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından emir-komuta zinciri içerisinde 12 Mart muhtırası verilmemiş olsaydı, TSK içinde kurulmuş olan ve başında Emekli Korgeneral Cemal Madanoğlu'nun bulunduğu gizli askeri cunta fiilen 9 Mart 1971 tarihinde darbe yapacaktı. Cunta içine sızmış ve önemli görevler üstlenmiş olan Mahir Kaynak vasıtası ile darbe önceden haber alınmış ve darbeye adı karışan ve Orgeneral rütbesiniden daha kıdemsiz olanlar re'sen emekliye sevkedilmişlerdir..
12 Mart 1971 darbesine giden süreçte Doğan Avcıoğlu'nun çıkardığı Devrim gazetesi etrafında toplanan ve içlerinde 27 Mayıs Darbesini yapan Millî Birlik Komitesi'nin gerçek lideri Emekli Korgeneral Cemal Madanoğlu'nun da bulunduğu "Milli Demokratik Devrimciler", o dönemin siyasi partilerinin demokrasi anlayışının bir oyalamaca olduğunu ileri sürerek ulusçu-devrimci yöntem olarak ifade edilen ilkeler doğrultusunda parlamento dışı muhalefeti savunuyorlardı. Devrim gazetesinin genel yayın yönetmeni Hasan Cemal çok sonraları anılarını anlattığı Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim adlı kitabında o zamanki maksatlarının "ulusalcı" subayları ikna ederek onlarla birlikte bir "Milli Demokratik Devrim" darbesi yapmak olduğunu yazdı.
Nitekim 9 Mart 1971 tarihinde planlanan darbe, içlerinde Mahir Kaynak ve Mehmet Eymür'ün de bulunduğu Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının durumu Genel Kurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve 1. Ordu Komutanı Faik Türün'e haber vermesiyle akamete uğratıldı.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden 12 Mart Darbesi yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu 12 Mart Darbesi son 30 gün içinde 1.219 kez arandı. (Durum: 12.03.2014)
12 Mart Darbesi için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
8
1
1
12 Mart 1971 darbesi bugün başlamıştı
Türkiye 12 Mart 1971'de ikinci bir askeri müdahaleye sahne oldu. Nedenlerine gelince... 1961 Anayasasının getirdiği geniş özgürlükler, sosyalist partilerin ...
www.kenthaber.com/Haber/siyaset/Normal/12-mart-1971-darbesi-bugun-baslamisti/4a97d1b2-ffba-4df5-af99-c1bb2d20f979
1
>30
2
12 Mart Muhtırası - Vikipedi
12 Mart Muhtırası, 12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler, Deniz ...
tr.wikipedia.org/wiki/12_Mart_Muht%C4%B1ras%C4%B1
2
>30
3
TÜRKİYE'DE DARBELER: 12 Mart 1971 Darbesi
12 Kas 2009 ... 12 Mart 1971 Darbesi. MUHTIRAYI VERENLER Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç Kara Kuvvetleri komutanı ...
trde-darbeler.blogspot.com/2009/11/12-mart-1971-darbesi.html
3
>30
4
12 mart muhtırası - ekşi sözlük
12 mart 1971'de dönemin başbakanı süleyman demirele iletilen yazılı uyarı. reel sonucu yarı-askeri yönetimin kurulması, anayasanın (bkz: 60 anayasası) hak ve ...
eksisozluk.com/?q=12+mart+muhtirasi
4
>30
5
12 Mart Darbesi Sayfasına Hoş Geldiniz....
12 Mart Darbesi , Türkiye Cumhuriyeti tarihinde meydana gelen ikinci askeri darbe eylemidir. 1971 yılında 12 Mart günü saat 13.00'da TRT radyolarından ...
www.68liler.org/bolum3.htm
5
29
6
12 Mart 1971'de Ne Olmuştu? - Bianet
12 Mar 1971 ... "12 Mart Muhtırası" adı verilen müdahalenin meşruiyet gerekçelerinin sıralandığı belgenin "reformlar ve inkılap kanunları"ndan söz eden ...
www.bianet.org/bianet/siyaset/105503-12-mart-1971-de-ne-olmustu
6
>30
7
12 Mart askeri muhtırası neden yapıldı? | Tarihten olaylar | Dünya ...
12 Mar 2011 ... 12 Mart 1971'de Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur, ...
www.dunyabulteni.net/tarih-dosyasi/150957/12-mart-askeri-muhtirasi-neden-yapildi
7
>30
8
Türkiye'nin darbeleri ve 12 Mart - İlker Belek | soL Haber Portalı
11 Mar 2013 ... 12 Mart 1971, yalnızca muhtıra düzeyiyle sınırlı kalmış, Meclis düşmemiş olsa da bir darbedir. Ancak Türkiye'de darbelerin ve 12 Mart'ın ...
haber.sol.org.tr/yazarlar/ilker-belek/turkiyenin-darbeleri-ve-12-mart-69591
9
>30
9
12 Mart Muhtırası - Özel Dosyalar - Hürriyet
12 MART MUHTIRASI SÜRECİNE İLİŞKİN SENDİKALARIN TUTUMU41. 9. 12 MART MUHTIRASI SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELER VE ÖĞRENCİ. OLAYLARI 46.
dosyalar.hurriyet.com.tr/haber_resim_3/12_mart_raporu.pdf
10
>30
10
12 Mart Darbesinin Kırkıncı Yılı - Ürün Sosyalist Dergi
Tam kırk yıl önce, 12 Mart 1971 günü öğle saatlerinde, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç ile kara, hava ve deniz kuvvetleri ...
urundergisi.com/makaleler.php?ID=1845
"12 Mart Darbesi" için arama sonuçları
Google: yakl. 2.530.000
bing: yakl. 55.400
Bilimde 12 Mart Darbesi
[PDF]12 Mart Muhtırası - Özel Dosyalar - Hürriyet
12 MART MUHTIRASI SÜRECİNE İLİŞKİN SENDİKALARIN TUTUMU41. 9. 12 MART MUHTIRASI SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELER VE ÖĞRENCİ. OLAYLARI 46.
Deniz Gezmiş - Vikipedi
7 Kasım 1966'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. ... 12 Mart Darbesinin ilk günlerinden sonra Yusuf Aslan ile birlikte Sivas'a gitmekteyken ...
12 Mart Darbesi Sayfasına Hoş Geldiniz....
12 Mart Darbesi , Türkiye Cumhuriyeti tarihinde meydana gelen ikinci askeri ... 20 Şubat : ODTÜ öğrencileri, bir süre önce Hacettepe Üniversitesi Yurdu'nda ...
12 Mart'ın Gizli Tarihi - 'ODTÜ'yü kapatın veya asker bu işe el ...
6 Mar 2013 ... 12 Mart 1971 öncesinde üniversiteler büyük gösteri alanlarına dönüşmüştü. Değişik fraksiyon ve gruplar üniversiteleri işgal ediyor, boykotlar ...
12 Mart 40'ıncı yılında Bilgi'de tartışılıyor | HaberVesaire
25 Nis 2011 ... HaberVsTürkiye Cumhuriyeti'nde 12 Mart 1971'de yaşanan askeri darbenin üzerinden tam 40 yıl geçti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih ...
[PDF]Bunalımlı Yıllar (1971 - 1980)
Ordunun 12 Mart 1971'de hangi gerekçelerle "muhtıra" verdiği hakkında .... nında özerk kuruluşlar (üniversite ve TRT) iktidarın denetimine sokan nitelikte dü-.
Doğan Özgüden: Darbeler günümüz iktidarına zemin hazırladı ...
13 Mar 2013 ... Gazeteci-Yazar Doğan Özgüden, 12 Mart 1971 darbesi öncesi ve sonrasını ... Öğrenci direnişlerinin 1968 Haziran'ında üniversite boykot ve ...
12 Mart Muhtırası'ndan farkı yok - A Haber -07 Ocak 2014
7 Oca 2014 ... A Haber'de Can Okanar'ın sunduğu Ajans İstanbul Üniversitesi Hukuk ... Bunu 12 Mart Darbesi'nde verilen muhtıradan bir farkı yok. sadece 12 ...
Yazar Seçkileri | idefix.com
Bu olay ilk üniversite işgali eylemi oldu. Baydar, daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde asistanlık yaptı.1971'deki 12 Mart Darbesi sırasında, Türkiye İşçi  ...
Google aramalarının gelişimi


12 Mart Darbesi
kavramı için blog girişleri
12 Mart 1971 / Tarih / Milliyet Blog
12 Mart 1971
blog.milliyet.com.tr/12-mart-1971/Blog/?BlogNo=233814
Yazı dizisi: 40. yılında tüm ayrıntıları ile 12 Mart muhtırası-4 / Tarih / Milliyet Blog
Yazı dizisi: 40. yılında tüm ayrıntıları ile 12 Mart muhtırası-4
blog.milliyet.com.tr/yazi-dizisi--40--yilinda-tum-ayrintilari-ile-12-mart-muhtirasi-4/Blog/?BlogNo=295172
Yazı dizisi: 40. yılında tüm ayrıntıları ile 12 Mart muhtırası-1 / Tarih / Milliyet Blog
Yazı dizisi: 40. yılında tüm ayrıntıları ile 12 Mart muhtırası-1
blog.milliyet.com.tr/yazi-dizisi--40--yilinda-tum-ayrintilari-ile-12-mart-muhtirasi-1/Blog/?BlogNo=294659
TÜRKİYE'DE DARBELER: 12 Mart 1971 Darbesi
MUHTIRAYI VERENLER Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç Kara Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler Deniz Kuvvetleri komutanı Celal Eyiceoğlu Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Baturun imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek hükûmetin istifaya zorlandığı askeri müdahaledir.GEREKÇELER 12 mart 1971 yılında ordu, Süleyman Demirel'e bir muhtıra vermişti ve bunun içinde kardeş kavgasının önlenemediği,anarşinin engellenemediği,Atatürk ilkelerine sahip çıkılmadığı ve reformların yapılamadığı bunun sorumlusununda hükümet olduğu bildirilmişti.Bu nedenle Nihat Erim baskanliginda sivil bir hükümet kurulmasına karar verildi ve kuruldu.1961 Anayasındaki hak ve özgürlükleri genişleten maddeler değiştirildi. tehlikeli görülen Islam! egilimli Milli Nizam Partisi ve sosyalist egilimli Türkiye Isçi Partisi kapatildi. yapılan tüm çabalara rağmen istenen sonuç alınamadı.Siyaset dışında tutulmaya çalışılan toplum tutulamadı ve sokağa taşmaya başaldılar.Aynı zamanda parti enflasyonu oluşmaya başladı.Tüm bunlar yine istikrarın kazanılmasına yetmedi ve ordunun müdahale etmesine neden oldu.Ordu yaptığı müdahelenin gerekçesi olarak yaşanan olayların 27 mayısa benzememesini gösterdi.KANLI PAZAR İstanbul Beyazıt meydanında 16 Şubat 1969 yılında ABD’nin 6.filosunu protesto etmek için 76 gençlik örgütünün toplanmasıyla gelişen olaylardır Bu gösteri için valilikten izin alınmıştır.gösteri yapılmadan önce Komünizmle Mücadele Derneği halkı uyararak bunlara tepki gösterilmesini istedi.Halk gösterilerde taşlı sopalı bir durumda bekledi bu olay çıkmasına sebep oldu ve Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan adlı gençler bıçaklanarak öldü.DARBENİN İLAN EDİLİŞİ 12 Mart 1971 günü saat 13.00 da TRT radyosundan duyuruldu ve muhtıranın içeriği şöyleydi: "Parlamento ve hükümet, süregelen tutum, görüş ve icraatıyla yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasasının öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür."' DARBENİN İÇERİĞİ • Meclis ve hükümet, süregelen tutum, görüş ve icraatlarıyla yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür. • Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetleri'nin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliğini giderecek çarelerin, partilerüstü bir anlayışla meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir. • Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek, idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. Bilgilerinize… MUHTIRA SONRASI Parlamento feshedilmedi. Partiler kapatılmadı. Anayasa askıya alınmadı. Fakat bu darbe koşulları çok değiştirmişti asker teknokrat hükümet istiyordu ve bunun için tarafsız bir başbakan gerekiyordu bununda meclis içinden çıkması lazımdı ve güvenoyu alması şarttı.tarfsız bir milletvekili aranıyordu ve Chp Kocaeli milletvekili Nihat ERrim üzerinde anlaşıldı.
trde-darbeler.blogspot.com/2009/11/12-mart-1971-darbesi.html
12 Mart Muhtırası - Vikipedi
tr.wikipedia.org/wiki/12_Mart_Muht%C4%B1ras%C4%B1
28 ŞUBAT VE ATAOL BEHRAMOĞLU’YLA NAZLI ILICAK UYUMU… | Ahmet Nesin's Blog
28 Şubat darbesi denilince yine herkes yazmaya ve konuşmaya başladı.
ahmetnesin.wordpress.com/2012/02/29/28-subat-ve-ataol-behramogluyla-nazli-ilicak-uyumu/
Şubat | 2012 | Ahmet Nesin's Blog
3 posts published by ahmetnesin during February 2012
ahmetnesin.wordpress.com/2012/02/
12 mart muhtırası - itü sözlük
12 mart'ın ilk hükümeti, chp'den istifa eden nihat erim tarafından kuruldu. bakanların önemli bir bö
www.itusozluk.com/goster.php/12+mart+muht%FDras%FD
12