Fibonacci 2048

Çocuk hakları maddeleri
Çocuk hakları, kanunen veya ahlâki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.
Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde varolan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır. Uluslararası Af Örgütü'nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasadışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır.
Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile şekillenmiştir. Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Çocuk hakları maddeleri yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Çocuk hakları maddeleri son 30 gün içinde 12 kez arandı. (Durum: 10.11.2013)
Çocuk hakları maddeleri için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
1
2
1
Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri | Cicicee
29 Oca 2013 ... Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri - Çocuklarımızın 'yaşama, korunma, gelişme ve katılım haklarını güvence altına alan' Birleşmiş Milletler ...
www.cicicee.com/cocuk-haklari-sozlesme-maddeleri-56838
7
5
2
ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ - İstanbul Çocukları Vakfı - ANA ...
Çocuk Hakları Bildirisin de belirtildiği gibi "çocuğun gerek bedensel gerek zihinsel bakımdan tam erginliğine ulaşmamış olması nedeniyle doğum ...
www.istanbulcocuklari.org.tr/cocukhaklarisozlesmesi.asp
2
>30
3
Çocuk Hakları Madde Madde - Forum Lord
10 Eki 2012 ... çocuk haklarını maddeler halinde yazınız Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Vikipedi Facebook Atatürkün matematik alanında yaptığı ...
www.forumlord.org/cocuk-dunyasi-genel-konular/121034-cocuk-haklari-madde-madde.html
3
>30
4
Çocuk Hakları
Madde 2: Bu sözleşmedeki haklar bütün çocuklar içindir; beyaz çocuk, kara çocuk, kız çocuk, erkek çocuk fark etmez. Doğduğumuz yer, konuştuğumuz dil de ...
www.andirin.gov.tr/default_B0.aspx?content=98
4
>30
5
UNICEF Türkiye / Kaynaklar / Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ...
Madde 1: Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit ... Çocuk Haklarına Dair Sözleşme: Birinci Kısım, Madde 1- 20.
www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html
5
>30
6
Çocuk Hakları - Küçükçekmece Kaymakamlığı
Madde 1: Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir. Madde 2: Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum ...
www.kucukcekmece.gov.tr/cocukhak.html
6
>30
7
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme - Vikikaynak
Madde 5. Taraf Devletler, bu Sözleşmenin çocuğa tanıdığı haklar doğrultusunda çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi ile uyumlu olarak, çocuğa yol gösterme ve ...
tr.wikisource.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler_%C3%87ocuk_Haklar%C4%B1na_Dair_S%C3%B6zle%C5%9Fme
8
>30
8
TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi | Birleşmiş Milletler Çocuk ...
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi. Çocukların erişkinden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme ...
www.cocukhaklari.gov.tr/tr/content/show/25/
9
>30
9
Çocuk Hakları Sözleşmesi - Vikipedi
Sözleşmeyle çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve ve taraf devletlerin bu ... Çocuğun yüksek yararı (Madde 3); Yaşama ve gelişme hakkı (Madde 6) ...
tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk_Haklar%C4%B1_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi
10
>30
10
çocuk hakları nelerdir madde madde - Forumdas.net
6 Eki 2012 ... Evrensel hukuk kuralları çerçevesinde ve insan hakları sözleşmesinin maddelerine de atıfta bulunan Çocuk hakları sözleimesi şu maddelerden ...
www.forumdas.net/soru-cevap/cocuk-haklari-nelerdir-madde-madde-208176/
"Çocuk hakları maddeleri" için arama sonuçları
Google: yakl. 189.000
bing: yakl. 1.580
Bilimde Çocuk hakları maddeleri
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve ... - Resmi Gazete
15 Ara 2012 ... MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve ...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk Eğitim ve ... - Resmi Gazete
12 Haz 2012 ... MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk ... ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası ...
[PDF]Yönetmelik - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve ...
MADDE l - (l) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları U ygulama ve Araştırma Merkezinin ...
[PDF]17.10.12 Üniversite Senatosu Kararları - Hacettepe Üniversitesi
MADDE l - (l) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları U ygulama ve Araştırma Merkezinin ...
Resmi Gazete ve Protokol Metni | Üsküdar Çocuk Üniversitesi
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk Eğitim ve Bilim ... insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak ...
Çocuk Hakları - Türkçenin Renkleri
Genç hukukçu Özge Yücel, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ... Bu düşünceyle yola çıkan Özge Yücel, dergimizin "Çocuk Hakları" sayfasını sizin için hazırlıyor. ... Dergimizin ilk sayılarında sözleşmenin maddelerini sizlere aktaracağım.
"Anayasa'nın Odaklarından Biri Çocuk Olmalı" - Bianet
13 Nis 2012 ... Metin anayasada çocuk hakları düzenlenirken dikkat edilmesi gereken ... çocuklar haklarını düzenleyecek bir madde söz konusu olduğunda, ... Çocuk Hakları Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ...
Çocuk Hakları, Çerçevesinde Çocuk İhmal ve İstismarı - Milli Eğitim ...
Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 19, 34 ve 39'uncu maddeleri çocuk istismarı, .... Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı.
FARKLI BİR 23 NİSAN AÇIKLAMASI - Şanlıurfa Barosu
23 Nis 2012 ... Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, ülkede yaşayan tüm ... Çocuk Hakları” başlığıyla mutabakata vardığı önerileri 8 Baro, 2 Üniversite birimi ... çocuklar haklarını düzenleyecek bir madde söz konusu olduğunda, ...
Hukuki Mevzuat - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ...
Kapsam. Madde 3. Bu Yönetmelik Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını kadrolarını ...
Çocuk hakları maddeleri kavramı için kitaplar
Iş Hukuku
Iş Hukuku
Doç.Dr. Ufuk AYDIN
Bunun dışında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de, 25. maddesinin ikinci bendinde "Analar ve Çocuklar için özel bakım ve yardım hakları" öngörülmektedir . Benzer şekilde "Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi", "BM ( Birleşmiş ...
"kurtulusumuz lcin bize bir yasa gerek"
"kurtulusumuz lcin bize bir yasa gerek"
Human Rights Watch
Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS), taraf devletlerin “çocukların her türlü fiziksel veya zihinsel şiddete karşı korunması için; yasal, ... 24. maddesinin altında ise, genç insanların sağlık bakımı hakkına sahip oldukları, bu hakkın da Çocuk Hakları ...
Sosyoloji
Sosyoloji
Halil Ibrahim Bahar
(Sever ve Arslan, 2006:106, aktaran Elmastaş,2008) J Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 35 Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocukların kaçırılmaları, satılmaları veya fuhuşa konu olmalarını ...
Uluslar Arasi Çalişma Normlari
Uluslar Arasi Çalişma Normlari
Yard.Doç.Dr. Yener ŞİŞMAN
1990 yılında yürürlüğe giren bu sözleşme, birkaç ülke hariç dünyadaki hemen he - Çocuk Hakları Sözleşmesi, , ..t.. ..,, , , „.. , . f ... Sözleşme, her çocuğun; sosyal güvenlikten yararlanma hakkı olduğunu (madde 26), eğitim hakkı bulunduğunu ve ...
İslâmda çocuk hakları
İslâmda çocuk hakları
İbrahim Canan, 1981
Aynı şekilde annesine de, bilhassa doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere aynı ehemmiyette yardımlar yapılmalıdır. Çocuğun yeterli gıda, mesken, dinlenme ve tıbbî tedavi hakları vardır. 5. MADDE: Bedenî, zihnî veya içtimaî yönden ...
Google aramalarının gelişimi


Çocuk hakları maddeleri
kavramı için blog girişleri
Toplumda Çocuk Hakları Kısaca Nelerdir Maddeler
Çocukların toplumdaki hak ve hürriyetleri nelerdir Çocuk Hakları Nelerdir Çocuklara verilmiş haklar Konusunda Kısa Kısa Madde Madde açıklama Çocuk...
www.kendimbuldum.com/threads/toplumda-cocuk-haklari-kisaca-nelerdir-maddeler.870/
Madde Madde Çocuk Hakları Nelerdir
Sponsorlu Bağlantılar Madde Madde Çocuk Hakları Nelerdir İnsan haklarının kapsadığı yüksek değerler içerisinde bulunan çocuk hakları hakkında
www.yasambu.com/forum/hukuk-kosesi/75107-madde-madde-cocuk-haklari-nelerdir.html
Çoçuk hakları nelerdir madde halinde
Çocuk hakları denince akla kanunen veya ahlâki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma; fiziksel,
www.forumdas.net/hukuk-kosesi/cocuk-haklari-nelerdir-madde-halinde-223887/
Çoçuk hakları nelerdir madde halinde - TurkeyArena
Çoçuk hakları nelerdir madde madde Çocuk hakları, kanunen veya ahlâki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma; fiziksel,
www.turkeyarena.net/hukuk-rehberi/86578-cocuk-haklari-nelerdir-madde-halinde.html
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme | Eğitim Dersleri
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Madde 1: 18 yaşına kadar her insan çocuktur. Madde 2: Hakların hepsi ayrım yapılmaksızın tüm
egitimdersleri.com/birlesmis-milletler-cocuk-haklarina-dair-sozlesme.html
İNSAN HAKLARI VE KADININ İNSAN HAKLARI | Aile İçi Şiddete Son
» İNSAN HAKLARI VE KADININ İNSAN HAKLARI |
aileicisiddeteson.com/insan-haklari-ve-kadinin-insan-haklari/
Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri | Mersin Eğitim Sen
Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri 1- Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara
mersinegitimsen.org.tr/cocuk-haklari-sozlesme-maddeleri
"Çocuk Anayasası Hazırlansın" - Bianet
bianet.org/bianet/cocuk/149362-cocuk-anayasasi-hazirlansin
12