Fibonacci 2048

Çoğunlukçu demokrasi
Çoğunlukçu demokrasi veya mutlak demokrasi (démoc-ratie absolue) çoğunluğun kararlarının uygulandığı ve bu kararların mutlak olduğu demokrasi çeşididir. Yasalar, azınlık hakları, kuvvetler ayrılığı gibi etmenler çoğulcu demokraside alınan kararları sınırlandırırken çoğunlukçu demokraside, çoğunluğun aldığı kararlar sınırsız ve mutlaktır.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Çoğunlukçu demokrasi yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Çoğunlukçu demokrasi son 30 gün içinde 591 kez arandı. (Durum: 10.11.2013)
Çoğunlukçu demokrasi için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
4
1
1
çoğunlukçu demokrasi - itü sözlük
çoğunlukçu demokrasi. bu başlıkta. güzelinden getir; başlık içinde ara; bakın dur. tdk sözlüğü; google; imdb; wikipedia; vikipedi; tureng sözlük; youtube
www.itusozluk.com/goster.php/%E7o%F0unluk%E7u+demokrasi
7
3
2
Demokrasi notları, çoğulculuk ve çoğunlukçuluk üzerine ...
Bu anlayışa göre, çoğunluğun yönetme hakkı mutlaktır; bu hak düşüncelerle sınırlandırılmamalıdır. Çoğunlukçu demokrasi anlayışı, ...
blog.milliyet.com.tr/demokrasi-notlari--cogulculuk-ve-cogunlukculuk--uzerine---/Blog/?BlogNo=353626
6
13
3
Hangi Demokrasi ? Çoğulcu ya da Çoğunlukçu - Üç NoktaÜç Nokta |
Çeşit çeşit demokrasi var; çoğulcu demokrasi, çoğunlukçu demokrasi, bize özgü ileri (!) ... Çoğunlukçu demokraside devlet halkın çoğunluğunun iradesine göre ...
ucnokta.co/tum-yazilar/hukuk/hangi-demokrasi-cogulcu-ya-da-cogunlukcu.html
1
>30
4
Çoğunlukçu demokrasi - Vikipedi
Çoğunlukçu demokrasi veya mutlak demokrasi (démoc-ratie absolue) çoğunluğun kararlarının uygulandığı ve bu kararların mutlak olduğu demokrasi çeşididir.
tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87o%C4%9Funluk%C3%A7u_demokrasi
2
>30
5
Çoğulcu demokrasi - Vikipedi
Çoğulcu demokrasi (nispi demokrasi), çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi gerektiğini ve ...
tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87o%C4%9Fulcu_demokrasi
3
>30
6
çoğunlukçu demokrasi - ekşi sözlük
öteki ismi mutlak demokrasidir. bu düşünceye göre çoğunluğun yönetme hakkı mutlaktır ve sınırlandırılamaz, önemli dezavantajlarından biri ise azınlıkların ...
eksisozluk.com/?q=cogunlukcu+demokrasi
5
>30
7
Çoğulcu Demokrasi - Türkiye Barolar Birliği Yayınları
KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU. ÇOĞULCU DEMOKRASI. ÇOGUNLUKÇU DEMOI
tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/cogulcu-demokrasi.pdf
8
>30
8
Sandık - demokrasi, vesayet - çoğunlukçuluk-M. ŞÜKRÜ HANİOĞLU ...
1 Eyl 2013 ... Gündemimizdeki "sandık- demokrasi ilişkisi" tartışması toplumumuzun çoktan aşmış olması gereken, fazlasıyla sığ bir münakaşadır. Gerçekte ...
www.sabah.com.tr/Yazarlar/hanioglu/2013/09/01/sandik-demokrasi-vesayet-cogunlukculuk
9
>30
9
çoğunlukçu demokrasi - uludağ sözlük
seçimleri kazanmış ve tek başına iktidara gelmiş partinin yönetme hakkı mutlaktır. bu hükumetin yönetim hakkı, azınlık hakları vs. bahane edilerek ...
www.uludagsozluk.com/k/%C3%A7o%C4%9Funluk%C3%A7u-demokrasi/
10
>30
10
ANAYASA HUKUKU: DEMOKRASİ
Farklı bazı demokrasi anlayışlarından birisi de Rousseau' un görüşlerinden ilham alan çoğunlukçu demokrasi anlayışıdır. Uzunca bir süre bu demokrasi anlayışı ...
cogunlukcudemokrasi.blogspot.com/p/genel-anlamda-demokrasibireyin-devlet.html
"Çoğunlukçu demokrasi" için arama sonuçları
Google: yakl. 24.000
bing: yakl. 792
Bilimde Çoğunlukçu demokrasi
[PDF]çoğulcu demokrasi anlayışı ve insan hakları - Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIII, Y. 2009, Sa. 1-2. 283. ÇOĞULCU DEMOKRASİ ANLAYIŞI VE İNSAN HAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Bülent YAVUZ*.
Demokrasi notları, çoğulculuk ve çoğunlukçuluk üzerine... / Siyaset ...
15 Mar 2012 ... Çoğunlukçu demokrasi anlayışı, çoğunluğun kararını sınırlandırıcı etkiye sahip ... üniversitenin özerkliği biçimindeki öneriler demeti çoğunlukçu ...
Çoğulcu demokrasi - Vikipedi
Çoğulcu demokrasi (nispi demokrasi), çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden, ... olması, azınlık haklarını kısıtlayabileceği kaygısı çoğulcu demokrasiyi ortaya çıkarmıştır. ... Andaolu Üniversitesi; ^ Kennet Janda; ^ Efe Kınıkoğlu, Lijphart ...
Çoğunlukçu demokrasi anlayışı, Rousseau ve Türk Anayasaları ...
Çoğunlukçu demokrasi anlayışı, Rousseau ve Türk Anayasaları üzerindeki etkisi | Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi. Bu kaydın yasal hükümlere uygun ...
[PDF]çoğunlukçu demokrasi anlayışı, rousseau ve türk anayasaları ...
görüşlerinden ilham alan çoğunlukçu (mutlak) demokrasi anlayışıdır. Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve tdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi. Bölümü ...
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Ece Göztepe Çelebi
Yüksek Lisans, Kamu Hukuku, Ankara Üniversitesi, 1996 ... Çoğunlukçu demokrasi Anlayışına Karşı Çoğulcu Demokrasi Modelleri: Normatif Düzenleme ...
[PDF]Çoğulcu Demokrasi - Türkiye Barolar Birliği Yayınları
"Çoğulcu Demokrasi - Çoğunlukçu demokrasi İkilemi ve. Insan Hakları" Toplantısı .... 2009 tarihinde Maltepe Üniversitesi'nde düzenlenen bir top- lantıda atıldı.
Çoğulcu Demokrasi Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları ...
Çoğulcu Demokrasi Çoğunlukçu demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları Toplantısı 5 - 6 Haziran 2010 - Ankara - Yazar Belirtilmemiş - İnsan Hakları Hukuku - 'Bu ...
Çoğulcu Demokrasi Nedir? | Kimdir, Nedir? Özet Bilgi Kaynağı
Alınan kararlara toplumun her kesimi (sendikalar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri vb.) katılmaktadır. Yazının Etiketleri: Çoğulcu demokrasi, Çoğulcu demokrasi ...
Atatürk, Demokrasi ve 1924 Anayasası - İnönü Üniversitesi Basın ...
İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ... Modern demokrasinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan çoğulcu demokrasi ...
Çoğunlukçu demokrasi kavramı için kitaplar
Anayasa Hukuku
Anayasa Hukuku
Doç.Dr. Ayşe Tülin YÜRÜK, 2003
1924 Anayasası demokratik bir ruha sahip olmakla beraber, bu çoğulcu demokrasi değil çoğunlukçu demokrasi anlayışını yansıtmaktadır. Köklerini Rousse- au'nun genel irade görüşünden alan çoğunlukçu demokrasi anlayışı, kısaca, genel ...
Anayasa Hukukunun Metodolojisi
Anayasa Hukukunun Metodolojisi
Kemal Gözler, 1999
... kamu hakları, normatif ve ampirik demokrasi teorisi, çoğunlukçu ve çoğulcu demokrasi anlayışları, devlet iktidarının kullanılması bakımından demokrasi tipleri (doğrudan demokrasi, yarı-doğrudan demokrasi, temsilî demokrasi), demokratik ...
Türk Siyasal Hayati
Türk Siyasal Hayati
Ali Resul Usul, Levent Kılıç, 2003
v RP nın demokrasiyle ılgın yetinin "gerçek çoğulcu demokrasi"yi kurmak olduğunu açıklamıştır. Ancak, vic- belirsiz düşünceleri: dan özgürlüğünü genişletme ve halk oylamasının ve halk konseylerinin daha çok * Hi.'e.düzeni| kullanılması ...
Muhafazaka?r du?şu?nce
Muhafazaka?r du?şu?nce
2007
Çoğunlukçu demokrasi anlayışı çoğunluk öncülünü kabul ederken; anayasal demokrasi anlayışı bunu reddeder. Çoğunlukçu demokrasi anlayışı istatistiksel davranış anlayışını esas alırken, anayasal demokrasi anlayışı ortak davranış ...
Google aramalarının gelişimi


Çoğunlukçu demokrasi
kavramı için blog girişleri
ÇOĞULCU- ÇOĞUNLUKÇU DEMOKRASİ » Özkulu Haber ve Kent Portalı
Kategori : Ana Sayfa - Etiketler : - Tarih : 13 Eylül 2013 Geçtiğimiz günlerde, yeni adli yıl açılış törenlerindeki konuşmalar dolayısıyla, “çoğulcu” ve “çoğunlukçu” demokrasi tartışmaları yaşandı. Belli bir düzeyde, kırıcı olmadan yapılan bu tartışmalar yararlıdır.
www.ozkulu.com/?p=1088
Barolar Birliği delege seçiminde çoğulcu sisteme avukatlardan destek | Genç Baro
Avukat dernek ve plaformları Ergin'in barolar birliğinin çoğunlukçu seçim sistemiyle ilgili açıklamalarına destek verdi
www.gencbaro.org/genc-baro-ozel-haber/barolar-birligi-delege-seciminde-cogulcu-sisteme-avukatlardan-destek.html
Demokrasi Oyunu ve Sandıksız İktidar Arayışı | Yorum | SETA
Eğer liberal-sol kesimlerin önerdiği demokrasi anlayışında, çoğunluğu oluşturmak hiçbir artı değer getirmeyecek ve çoğunluk olarak azınlıklardan saygı beklentiniz dahi olamayacaksa, kabus olarak sunulan “çoğunluk tahakkümünden” değil de “azınlık diktası” tehlikesinden bahsedemez miyiz?
setav.org/tr/demokrasi-oyunu-ve-sandiksiz-iktidar-arayisi/yorum/6939
Tek yol çoğulcu demokrasi mi? | jimi the kewl resmi blog! (C. Cengiz Çevik)
Tayfun Atay'ın "İktidar ve muktedir" başlıklı yazısında Orwell'in "Fili Vurmak" (Shooting an Elephant) başlıklı hikayesinden (İngilizcesi için şuraya alalım sizi.) söz ediyor. Hikayedeki anlatıcı, kızışarak etrafı dağıtmaya başlayan bir filin ardına düşmüş olan 2000 kişinin başındadır, bir nevi liderdir, şöyle diyor anlatıcı: “Aniden fili vurmaktan başka çarem olmadığını anladım. 2000 kişinin isteğinin beni dayanılmaz şekilde…
jimithekewl.com/2013/06/29/cogulcu-demokrasi-ihtiyac/
YILDIRIM “Çoğulcu Demokrasi Kültürüne Alışmalıyız” | Edirne Ajans
www.edirneajans.com/yildirim-cogulcu-demokrasi-kulturune-alismaliyiz.html
OKUMA NOTLARI: ÇOĞUNLUKÇU DEMOKRASİ ANLAYIŞI, ROUSSEAU VE TÜRK ANAYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yrd. Doç.
kelimelerkavramlar.blogspot.com/2013/05/cogunlukcu-demokrasi-anlayisi-rousseau_2.html
Cumhuriyet Portal
www.cumhuriyet.com.tr/?hn=438864&kn=7&ka=4&kb=7
Demokrasi kültürü olmayan Başbakan'ın 'paketi' demokratik olur mu? | Bildiğimiz anda, sorumluluğumuz başlar - DUYARSIZ.org
'Demokrasi kültürü' olmayan anlayışın 'demokrasi'yi 'çoğunluğun yönetimini' 'tek parti' yönetiminin daha 'istikrarlı' oldukları savıdır.
www.duyarsiz.org/haber/demokrasi-kulturu-olmayan-basbakanin-paketi-demokratik-olur-mu_h7182.html
Böyle demokrasi olur mu?- Sözcü Gazetesi
Uğur Dündar, evrensel basın meslek ilkelerine bağlı çok sayıda gazetecinin mesleğini yapamaz hale geldiğini söyledi.
sozcu.com.tr/2013/gundem/boyle-demokrasi-olur-mu-364957/
Demokrasi notları, çoğulculuk ve çoğunlukçuluk üzerine... / Siyaset / Milliyet Blog
Demokrasi notları, çoğulculuk ve çoğunlukçuluk üzerine...
blog.milliyet.com.tr/demokrasi-notlari--cogulculuk-ve-cogunlukculuk--uzerine---/Blog/?BlogNo=353626
123