Fibonacci 2048

Âşık Alesker
Aşık Alesker (Azerbaycan: Aşıq Ələsgər, 1821-1926), 19. yüzyıl Azerbaycan saz üstadlarının en önemli temsilcisi, Azerbaycan aşık edebiyatının klasiklerinden biridir.
1821 yılında bugünkü Ermenistan sınırları içerisinde kalan eski bir Türk yurdu olan, Basarkeçer'in Ağkilse köyünde aşık şiirinin ve sazın vurgunu olan Alimemmed'in ailesinde dünyaya geldi. Alesker, 14-15 yaşlarında köyün zenginlerinden Kerbelayı Kurban'a hizmetçi olarak verildi. Onun kızı güzel Sehinbanı'yı sevdi, kızdan sevgisine karşılık aldı. Kerbelayi Kurban'm kardeşi Pullu Meherrem onların kavuşmasına imkân vermedi, Sehinbanı'yı oğlu Mustafa'ya aldı.
Bu olaydan sarsılan Alesker saz çalmaya, söz koşmaya başladı. Babası onu 16 yaşında Kizılvenkli Aşık Ali'ye uşak verdi. Alesker aşıklık sanatının sırlarını üstadı Ali'den öğrendi. Azerbaycan aşık kültürünü araştıranlardan Hümmet Alizade, onların 'üstat-çırak' münasebetleri konusunda şunları yazar: "Aşık Alesker, üstadı Aşık Ali ile düğün, nişan meclislerine gittiğinde bazen onun dediklerine kulak asmaz, kendi şiirlerini okurmuş. Alesker'in bu hareketi üstadının hoşuna gitmezmiş, bu hareketten vazgeçmesi için ona nasihatler verirmiş. Bir gün yine büyük bir düğün meclisinde üstatla çırak arasında bir sürtüşme olur. Aşık Ali'nin sözü Alesker'e dokunur, Alesker öfkelenir. Üstadı ile atışmayı kafaya koyar.
Üstat-çırak birbiri ile ters düşer. Meclis iki gruba ayrılır. Bir taraf Aşık Ali'yi savunurken diğer taraf Alesker'i müdafaa eder. Atışma süresince çok "herbe-zorbalar, üstatnameler, divaniler, teenisler ve dudak değmezler" söylenir. Nihayet Alesker açıkça ve şimdiye kadar hiçbir aşık tarafından karşılığı söylenemeyen "A yağa-yağa" teenisini söyler. Aşık Ali, Aşık Alesker'e cevap veremez; meclisi bırakıp gider. Bu hadiseden sonra Alesker, üstadından ayrılır, müstakil bir sanatkâr gibi aşıklığa başlar. Alesker, üstadını bağlaması neticesinde geniş kitle arasında daha büyük şöhret kazanır. Yakın ve uzak yerlerden çok çırak Elesker'in yanına gelir."
19. yy. ortalarına doğru artık Aşık Alesker bütün Kafkasya'da tanınan bir âşık oldu. Tiflis'de Rusça yayınlanan "Kavkaz" gazetesi 1851 yılında ondan, olağanüstü sesi, saz çalma mahareti ve söz koşma kabiliyeti olan bir sanatkâr olarak söz eder. Sevgilisi Sehinbanı'dan zorla ayrı bırakıldıktan sonra, Aşık Elesker 40 yaşına kadar bekâr kalmış, 1862 yılında, Kelbecer'in Yanşak köyünden olan Anahanım'la evlenmiştir. Alesker'in oğlu Aşık Talib de üstad bir aşık olarak tanınmıştır.
Alesker, aşık şiirinin bütün türlerini kapsayan zengin bir miras bırakıp gitmiştir. Hayatta olduğu donemde hiçbir kitabı yayınlanmadığından, şiirlerinin büyük bir kısmı kaybolmuştur. Şiirlerinin büyük kısmı sözlü gelenekte devam ettiği için onlar da yazıya alınmamış, zaman geçtikçe unutulmuş, hafızalardan silinmiştir.
1918 yılında Ermenistan'da iktidara gelen Taşnaklar, Azerbaycan Türklerini hedef alan katliamlara başlayınca, Aşık Alesker, ailesi ile birlikte Azerbaycan'ın Terter bölgesine yerleşmiştir. Burada bir müddet değirmencilik yapmış ve ihtiyar çağlarında yazdığı şiirlerinin birinde kendi durumundan acı acı yakınarak şöyle demiştir:
Çağdaşlarının anlattıklarına göre Aşık Alesker, uzun boylu, alnı açık, iri yapılı, bedence çok sağlam ve kuvvetli bir adam olarak anlatılır. Kara gözleri, kalın, kara çatık kaşları, dolgun yüzü vardır.
Aşık Alesker 1921 yılında durumu nisbeten düzelince yeniden, doğduğu köye, Ağkilse'ye dönmüş, lâkin yaşlılık ve hastalık yüzünden artık saz çalıp söz koşamamıştır. 1926 yılı Mart ayının 7 sinde tahminen 106 yaşında Ağkilse köyünde vefat etmiş, burada da defnedilmiştir. 1988 yılında Basarkeçer bölgesi Türk halkı göçe zorlanması ile buradaki Türkler yeniden topraklarını terketmişlerdir.
Birçok eski Türk eserinin de olduğu gibi Aşık Alesker'in Ağkilse köyündeki mezarı da Ermeni güçleri tarafından tahrip edilerek yok edilmiştir.

Bu özgür ansiklopedi Wikipedia'daki bir makaleden Âşık Alesker yapılan alıntıdır. Wikipedia'da yazarların listesi mevcuttur.
tr.wikipedia.org adresinde bu konu Âşık Alesker son 30 gün içinde 232 kez arandı. (Durum: 09.11.2013)
Âşık Alesker için resimler
Ön izleme görüntüsü:
Orijinal:
Google ve Bing'de arama sonuçları
3
3
1
AŞIK ALESKER - cildirliyim - Blogcu.com
AŞIK ALESKER 1821 - 7 Mart 1926. Şimdiki Ermenistan toprakları içinde kalan Basarkeçer'
cildirliyim.blogcu.com/asik-alesker/2838323
6
1
2
Aşık Elesker Türküleri - Aşık Elesker Türkü Sözleri
Aşık Elesker tüm türküleri Türkü Yurdu sitesinde. Gerçek türkü dostları için Aşık Elesker türkü sözleri, türkü notaları ve türkü hikayeleri.
www.turkuyurdu.com/asik-elesker/
1
>30
3
Âşık Alesker - Vikipedi
Aşık Alesker (Azerbaycan: Aşıq Ələsgər, 1821-1926), 19. yüzyıl Azerbaycan saz üstadlarının en önemli temsilcisi, Azerbaycan aşık edebiyatının klasiklerinden ...
tr.wikipedia.org/wiki/%C3%82%C5%9F%C4%B1k_Alesker
2
>30
4
Aşık Alesker (Aşıq Ələsgər) Hayatı ve Şiirleri
8 Haz 2012 ... Ələsgər Alməmməd oğlu Hayatı: Aşık Alesker (1821-1926), 19. yüzyıl Azerbaycan saz üstadlarının en önemli temsilcisi,
www.dostyakasi.com/a/30239-asik-alesker-asiq-l-sg-r-hayati-ve-siirleri.html
4
>30
5
Aşık Alesker şiirleri - Bir zamanlar Ermenistanda Türkler | Facebook
Aşık Alesker şiirleri. Ashiq Elesger Sheirleri. gdata.youtube.com. Ashiq Elesger Sheirleri Semender Rzayevin ifasinda · Like · Comment.
www.facebook.com/IrevandaTurkler/posts/166248653423142
5
>30
6
- Aşık Alesker şiirleri - ay-maral-can
Genel Kültür ve Web Master Sitesi haberler, Bilim , ekonomi, kim kimdir ,kadın , kültür sanat . toplum , yemek içmek ve unutmayalım olan genel bilgi ve ...
ay-maral-can.tr.gg/-A%26%23351%3B%26%23305%3Bk-Alesker-%26%23351%3Biirleri.htm
7
>30
7
Azerbaycan :: Âşık şiiri
(Âşık Alesker). 4. Kıfılbent. Kıfılbent soru-cevap veya bilmece içerikli koşmalardır. Bazen “bağlama” olarak da adlandırılan kıfılbentleri âşıklar genellikle atışma ...
www.azerbaijans.com/content_113_tr.html
8
>30
8
Âşık Alesker meslek alanı nedir? - Mynet Cevaplar
şair. Âşık Alesker meslek alanı nedir? ... Âşık Alesker meslek alanı nedir? 0, 0, değerlendirin. Kaydet. Cevaplar : abraxasssfull ordinaryüs. Onaylanmış Cevap.
cevaplar.mynet.com/soru-cevap/%C3%A2sik-alesker-meslek-alani-nedir-/5821212
9
>30
9
Âşık Alesker - akalpman_33 - Mynet Cevaplar
19. yüzyıl Azerbaycan saz üstadlarının en önemli temsilcisi, Azerbaycan aşık edebiyatının klasiklerinden biridir adı nedir?
cevaplar.mynet.com/sorular-cevaplar/%C3%A2sik-alesker/6285490
>30
2
10
XIX. YÜZYIL AZERBAYCAN SAHASI ÂŞIKLARINDAN KIZILVENGLİ ÂŞIK ALI
sanatında adını duyurmuş, içlerinde Âşık Alesker’in de bulunduğu birçok şakirt yetiştirmiş bir
turkiyat.gazi.edu.tr/posts/download?id=33781
"Âşık Alesker" için arama sonuçları
Google: yakl. 29.700
bing: yakl. 51
Bilimde Âşık Alesker
Erciyes Üniversitesi Edebiyatçılar Kulübü | Facebook
Erciyes Üniversitesi Edebiyatçılar Kulübü · May 30. Ələsgər Alməmməd oğlu. Hayatı: Aşık Alesker (1821-1926), 19. yüzyıl Azerbaycan saz üstadlarının en ...
Alesker Mehmetzade | Facebook
Alesker Mehmetzade ve diğer tanıdıklarınla iletişim kurmak için Facebook'a katıl. Facebook insanlara paylaşma gücü vererek dünyanın daha açık ve bağlantılı ...
Victoria Alesker | Facebook
Victoria Alesker lives in London, United Kingdom and is from Moscow, Russia. Join Facebook to connect with Victoria Alesker and others you may know.
Âşık Alesker - Vikipedi
Aşık Alesker (Azerbaycan: Aşıq Ələsgər, 1821-1926), 19. yüzyıl Azerbaycan saz üstadlarının en önemli temsilcisi, Azerbaycan aşık edebiyatının klasiklerinden ...
Âşık Alesker kavramı için kitaplar
Folklor/edebiyat
Folklor/edebiyat
2006
Üniversi- te'de tahsili zamanı Aşık Alesker'in ruhunu Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Sey- rani'nin, Dadaloğlu'nun, Emrah'ın, Garacaoğlan'ın ve nihayet ki Aşık Veysel'in ruhunda görüyordu. Fikrimizce iki kardeş halkın inkar edilemez ...
III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi bildirileri
III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi bildirileri
1986
Onun Aşık Alesker ve Aşık Ali üzerine yazdığı dnyerli megalelerde Karacaoğlan' ın bu ozanlara etkisi hagda da bilgi verilmişdir. Karacaoğlan'ın «Haberin varmı, nazlana-nazlana, demedim mi, ağlaram, gurban olduğum, yardan ayrılanın, gara  ...
Hope: Live Life...
Hope: Live Life...
Deanne Winter, 2009
I need to live life with those whom I love whether family, friends, or acquaintances . I need to see even a poor homeless person depleted with ... I saw Dr Alesker for my ECT today. I brought in all my water colored pictures with me to see if any of ...
Türk dili ve edebiyatı dergisi
Türk dili ve edebiyatı dergisi
2007
Çünkü âşıklık geleneğini bilen, içinden âşıkların çıktığı bir aileye mensup olmak âşık adayının yetişmesine ve âşıklıktaki gücüne olumlu etkiler yapmaktadır. İsmail Azerî; dedesi Aziz' in de âşık olduğunu, Âşık Alesker ile de aynı soydan ...
Köroğlu: şamandan âşıka, alptan erene
Köroğlu: şamandan âşıka, alptan erene
Fuzuli Bayat, 2003
... 59 Aras Irmağı, 48 Arslan, 28 Âşık Alesker, 59 Âşık Aydın, 65, 67, 68 Âşık Cihangir, 24, 94 Âşık Cünun, 46, 69 Âşık Esed, 120 Âşık Garip, 47, 85 Âşık Ömer, 67 Âşık Paşazade Tarihi, 148 Âşık Sadık, 103 Aşkabat, 51,86, 107 aşule, 64 Avesta, ...
Google aramalarının gelişimi


Âşık Alesker
kavramı için blog girişleri
Âşık Alesker
www.dersebak.com/lise/asik-alesker/
Aşık Alesker (Aşıq Ələsgər) Hayatı ve Şiirleri
Ələsgər Alməmməd oğlu Hayatı: Aşık Alesker (1821-1926), 19. yüzyıl Azerbaycan saz üstadlarının en önemli temsilcisi,
www.dostyakasi.com/a/30239-asik-alesker-asiq-l-sg-r-hayati-ve-siirleri.html
Âşık Alesker Eserleri
Aşıq Elesger Eserleri. Toplayanı ve tertib edeni Hümmet Alizade, Bakı, 1934, 1935, 1937, 1963. Aşıq Elesger. Toplayanı ve tertib edeni İslam Elesgerov.
www.forumexe.com/frm/edebiyat-odev/128709-asik-alesker-eserleri.html
Azerbaycan Edebiyatı: 19 - 20. yy Dönemi
Forumda Azerbaycan Edebiyatı: 19 - 20. yy Dönemi konusu hakkında yazılar ve tartışma bulunur.
www.takil.net/forum/azerbaycan-edebiyati-19-20-yy-donemi-t-9226.htm
Halk Ozanı ve Aşık Ne Demektir? | Hemen Ara
Halk Ozanı ve Aşık Ne Demektir?, Halk ozanı veya Âşık. Âşıklık veya halk ozanlığı Anadolu, Güney Kafkasya ve İran'da sürdürülen, genellikle saz eşliğinde söylenen sözlü halk geleneğidir.
www.hemenara.org/halk-ozani-ve-asik-ne-demektir/
1